Tehlike Arz Eden Mail-i İnhidam Halindeki Binaya Ait İlan

Can ve mal Güvenliği Açısından Tehlike Arz
Eden Mail-i İnhidam Halindeki Tescilli Binaya Ait İlan

              

     İlçemiz genelinde son haftalarda meydana gelen aşırı yağış sonrası 08.12.2023 tarihinde İlçemiz Tirilye (Zeytinbağı) Mahallesi 1. Zeytinlik Sokak üzerinde yer alan yapının çöküğüne ilişkin olarak mahalle sakinleri tarafından Belediyemize yapılan  ihbara istinaden yapılan inceleme neticesinde;         
     İlçemiz Tirilye ( Zeytinbağı ) Mahallesi 1. Zeytinlik Sokak No:16-16/A adresli 2254 ada 7 nolu ( eski 962 ) parselde yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapının kat döşemesinin ve güney cephe duvarları ile   çatı örtüsünün  tamamen çökmüş halde olduğu , diğer üç cephesindeki taşıyıcı özelliğini kaybetmiş haldeki cephe duvarlarının da yıkılmak üzere olduğu, genel olarak yapının  yaşam ve kullanım şartlarını kaybederek enkaz haline geldiği, mail-i inhidam durumunda olduğu, tadil ve tamir faaliyetleri ile onarılamayacak vaziyette  umumun sağlık ve selametini ihlal eden ,şehircilik anlamda estetik, görsel ve tehlike bakımından mahzur bulunduğu ve bu haliyle  can ve mal kaybına sebebiyet verebilecek göçme ve yangın tehlikesi olan ve can ve mal güvenliği açısından tehlike  arz ettiğinden Belediyemiz teknik elemanlarınca 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesi uyarınca 08.12.2023 tarihli Mail-i İnhidam raporu düzenlenmiştir. Mahalle Muhtarına bildirim yapılarak Mail-i İnhidam Raporunun bir nüshası binaya asılmıştır. Belediyemiz ekiplerince yola düşen enkaz parçaları toplanarak yapı çevresine güvenlik şeridi çekilmiştir.

     2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve İlke Kararları gereği söz konusu tescilli yapı için düzenlenen Mail-i İnhidam Raporunun değerlendirilmesi ve tehlikenin ivedilikle bertaraf edilmesi hususunda Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna 13.12.2023 tarih-97822 sayılı yazımız ile  bildirim yapılmıştır.

     Bu aşamada çevrenin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Belediyemizce gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır.

     Söz konusu yapı için Belediyemizce TAKBİS sistemi üzerinden alınan paylı mülkiyete sahip tapu kaydında görülen isimlerden tespit edilebilen mülkiyet sahiplerine tebligat yapılmış, diğer mülkiyet sahiplerinin tespiti için  Mudanya İlçe Nüfus Müdürlüğü  ile yapılan yazışmalarda söz konusu  2254 ada 7 nolu parselin  tapu kaydında görülen ve kayıtlarında herhangi bir kayda rastlanılmadığı belirtilen  mülkiyet sahipleri hakkında kimlik bilgisinin tam olmadığı ve sadece adı ve baba adı bilinen bir kişiye ait  kayıt bulunamadığı, arama yapılabilmesi için adı-soyadı-baba adı-doğum yılı bilgileri gerekli olduğu ve 07.01.1975 tarihinde Nüfus Müdürlüğünde çıkan yangın nedeniyle kütüklerin 02.02.1975 tarihinde yersel yazılımla yeniden tesis edildiği dolayısıyla 02.02.1975 tarihinden önce ölenler, evlenerek ve boşanarak giden kadınlar ile naklen İlçemiz dışına gidenlerin Yersel Yazılım Yönetmeliği gereğince kayıtlarına alınmadığı belirtilmiştir.

     Dolayısıyla ilgili kurumlar ile birlikte yapılan  malik tespit işlemleri sonucu malik tespiti yapılamadığı veya adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılmadığı için yapı sahiplerinin tamamına posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilememiştir.         

     Bu nedenle 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği;

     İlçemiz Tirilye ( Zeytinbağı ) Mahallesi 1. Zeytinlik Sokak No:16-16/A adresli 2254 ada 7 nolu ( eski 962 ) parselde yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapının can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmekte olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. ve 40. Maddeleri uyarınca Belediyemiz teknik elemanlarınca düzenlenen 08.12.2023 tarihli Mail-i İnhidam Raporunun ve   bu aşamada çevrenin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yapı ve çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması  hususu ilanen duyurulur.

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close