ZEYTİNBAĞI MAH. 2206 ADA, 10 PARSEL
B.K.V.K.B.K.’nun 23.11.2021 tarih ve 10882 sayılı kararıyla Bursa İli Mudanya ilçesi Zeytinbağı Mahallesinde, 1/1000 ölçekli Zeytinbağı Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı revizyonu dahilinde, kentsel sit alanında kalan özel mülkiyete ait, tapunun H21B11B2c pafta, 2206 ada 10 parselinde kayıtlı taşınmazın 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması nedeniyle aynı kanunun 7. Maddesi gereğince “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmesine ve koruma grubunun, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.2021 tarihli ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda 2. grup olarak belirlenmesine karar verilmiş olup, 2863 sayılı kanun ile ilgili yönetmelik hükümlerine istinaden 20.12.2021 tarihinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve belediyemiz web sitesinde 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close