MUDANYA BELEDİYESİ’NDEN BÜYÜKŞEHİR’E GÜZELYALI PLANLARI İLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSU

05.02.2024
MUDANYA BELEDİYESİ’NDEN BÜYÜKŞEHİR’E GÜZELYALI PLANLARI İLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSU

Mudanya Belediyesi, Bursa 4.İdare Mahkemesi kararıyla “zeytinlik alanlar dikkate alınmadan yapıldığı, 1/25.000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planına aykırı olduğu” gerekçesiyle tamamı iptal edilen Güzelyalı 1/5000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmarı Planları ile ilgili kamuoyunu yanlış yönlendiren Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planları iptal edilirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya Belediyesi’ne iletilen yazıda “plan bütününün değil, parsel bazında” iptalden bahsedilmiş, buna göre işlem yapılması istenmişti. Mahkeme kararını uygulamayan ve uygulatmayan Bursa Büyükşehir Belediyesi adına suç duyurusunda bulunduklarını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Mahkeme tarafından; Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan değişikliğin; yoğunluk değerleri açısından 1/25.000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planına aykırı olduğu, zeytinlik alanlar dikkate alınmadan kentsel kullanımlara yönelik plan kararları üretildiği, imar planı sınırları kapsamına girmeyen zeytinlik alanların imar planı sınırları içerisine dahil edildiği ve bu alanların Gelişme Konut Alanları olarak planlandığı, zeytincilik sahalarının daraltıldığı ve zeytinlik alanlara ilişkin koruma-kullanma dengesinin sağlanamadığı, geniş anlamda şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan kararlarının sürekliliği ilkesine, imar mevzuatına ve kamu yararına uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Daha önce defalarca iptal edilen planlarda kurum görüşlerinin dikkate alınması gerekiyordu. Bu şekilde hem vatandaş hem de belediyemizin tüm itirazları göz önünde bulundurarak hazırladığı 1/1000 ölçekli planlar dikkate alınmamıştır. İptal gerekçeleri ortadan kaldırılmadan hazırlanan planlar, aynı sonuca yol açmıştır. Büyükşehir Belediyesi şimdi de hukuksuz bir şekilde mahkeme kararını uygulamıyor ve belediyemize de uygulatmıyor” diye konuştu.

Sayfayı paylaş
Diğer Haberler
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close