MUDANYA BELEDİYESİ’NDEN GİRİT MAHALLESİ ESNAFINA MÜJDE

30.06.2020
MUDANYA BELEDİYESİ’NDEN GİRİT MAHALLESİ ESNAFINA MÜJDE

Mudanya Belediyesi’nin  Anıtlar Kurulu kararıyla ruhsat iptali şoku yaşayan Girit mahallesi esnafı için yaptığı girişimler meyvesini verdi.  Belediyenin bölge için hazırladığı plan revizyonunun, istenilen ek plan notlarıyla Anıtlar Kurulu’na sunulacağını belirten Başkan Türkyılmaz, “Mudanya turizmi için böylesine önemli bir konunun çözülmesinde çağrılarımıza kulak veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun Girit mahallesi esnafının mağduriyetine yol açacak ruhsat iptali kararının ardından Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın girişimleri sonuç verdi. 26 Haziran’da toplanan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Mudanya Belediyesi’nin Girit Mahallesi için hazırlandığı planın, 1/5000'lik ana plana göre ek plan notlarıyla uyumlu hale getirilmesine karar verdi. Mudanya Belediyesi tarafından 1/1000 ölçekli Plan Revizyon ve Plan Notları, yapılan düzeltmelerin 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planını ilgilendiren kısımlarında işlenerek kurula iletilecek. Mevcut SİT sınırı değişiklikleri, halihazırda gelişmiş ticaret alanlarının yeniden düzenlenmesi ve ticaret-hizmet-konut fonksiyonlarının da özgünlükte korunmasına yönelik kararların revize edilmesi sağlanacak.

2017 yılından bu yana Kurul’un talep ettiği revizyonları ilgili teknik ekiplerce harfiyen yerine getirdiklerine vurgu yapan Başkan Türkyılmaz, “Mudanya Belediye Meclisi tarafından kabul edilen ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce değiştirilerek onaylanan İmar Planı Revizyonunda; gerek bölgedeki yapıların fonksiyonlarına gerekse sokakların ne şekilde kullanılabileceğine ilişkin detaylı çözümler üretmiştik. Kurul’un istedikleri doğrultusunda değişiklikler yapılmıştı. Mudanya’nın turizm bölgesi sahil kesimlerinde yüzlerce işletme ruhsatının iptal edilmesine karar veren Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na çağrıda bulunmuş, sorunun çözümü için öncelikle Mudanya Kaymakamımız Faik Oktay Sözer, ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat ile görüşmüştük. Anıtlar Kurulu’na yaptığımız çağrılar, yaptığımız görüşmeler karşılığını buldu. Kurul’un son toplantıda almış olduğu 1 yıl süre veren plan notu kararıyla esnafın mağduriyeti de giderilmiş olacak. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Zafer Işık’a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu karar, tarihsel geçmişi bulunan, kentlerimiz için de emsal olacaktır” diye konuştu.

Kurul; 1/1000 Ölçekli Mudanya Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planı ve Etkilenme Geçiş Alanı Revizyonu’nun; tarama ve gösterimlerin Koruma Amaçlı İmar Planları Hazırlama Yönetmeliği ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği çerçevesinde ve sit alanları özel konumlarına bağlı lejantları ile düzenlenerek, 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile hukuki hiyerarşi içerisinde iletilmesi aşamasından sonra değerlendirilmesine karar verdi. Yine bu aşamada,  koruma amaçlı imar planı revizyonu için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün uygun görüşlerinin de tamamlaması istendi.

Onaylı 1/1000 ölçekli Mudanya Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonuna; “Mudanya Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu ve Etkilenme Alanlarında; plan onama tarihinden itibaren günümüze kadar tescilli kültür varlıkları ve sivil mimari örneği yapılar ile bunların komşuluklarında kültür varlıklarını Kurulumuz kararları ve 660 sayılı İlke Kararına göre rölöve, restitüsyon, restorasyon veya rekonstrüksiyon projeleri sonucu onaylanmış ve uygulanmış geleneksel ticaret, hizmet, konut, turizm konaklama, lokanta, kafe vb. kullanımlarda projesine uygun verilen ruhsatlar geçerlidir. 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planı Revizyonu onama sürecinde 1 yıl süreyle Koruma Bölge Kurulu kararı ve ilgili kurum görüşleri almak koşuluyla yapılabilir.” Plan notunun eklenmesi talebinin; pandemi süreci de göz önünde bulundurularak söz konusu Koruma Yüksek Kurulu kararı kapsamında uygun olduğuna karar verildi.

Sayfayı paylaş
Diğer Haberler
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close