BUGÜN - 22.10.2020 PERŞEMBE
12 ADET TAŞINMAZIN KİRALAMA İHALESİ

T.C.
MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 İLAN

 

  • Aşağıdaki tabloda tapu bilgileri, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminatları belirtilen tasarrufu/mülkiyeti belediyemize ait 12(Onİki) adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. mad.(Açık teklif usulü) ile kiralanmak üzere 12.08.2020 Çarşamba günü ihaleye çıkartılacaktır.

  • İhaleye katılacaklardan istenen belgeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.        

Gerçek Kişiler İçin

Tüzel Kişiler İçin

Dernekler Ve Kooperatifler İçin

*Nüfus cüzdan fotokopisi.

*İkametgah belgesi.

*Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz)

*Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı.

*Vekaleten  ihaleye katılacaklardan noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

 

*2020 Yılında alınmış oda sicil kaydı.

*Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz)

*Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı.

* Teklifte bulunacak kişinin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

*Vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

*Tüzüğün noter tasdikli sureti.

*Ana sözleşmenin noter tasdikli sureti.

*Karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti.

*Teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

*Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz)

*Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı.

 

 

  • İhaleye iştirak edeceklerin istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Mudanya Belediyesi hizmet binası encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale şartnamesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde görülebilir. Taşınmaz hakkındaki teknik bilgiler için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünden bilgi alınabilir.

        

  • İhale şartnamesinin 5.maddesi gereğince idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Sıra No

Adres

Cinsi

Ada/Parsel

Kiralanacak Alan (m²)

İhale Saati

İşin Miktarı (TL)

Muhammen Bedel (TL)

%3 Geçici Teminat (TL)

1

Mudanya Ticaret Merkezi, Bodrum Kat, No:6/A

Dükkan

1458/1

18,00

15:00

Aylık 480,00       + Kdv

3 Yıllık 17.280,00

518,40

2

Mudanya Ticaret Merkezi, 3.Kat, No:78

Büro

1458/1

18,00

15:05

      Aylık         300,00
+ Kdv

3 Yıllık 10.800,00

324,00

3

Mudanya Ticaret Merkezi, 3.Kat, No:88

Büro

1458/1

18,00

15:10

Aylık 300,00       + Kdv

3 Yıllık 10.800,00

324,00

4

Mudanya Ticaret Merkezi, 3.Kat, No:89

Büro

1458/1

18,00

15:15

Aylık 300,00       + Kdv

3 Yıllık 10.800,00

324,00

5

Mudanya Ticaret Merkezi, 5.Kat, No:111

Büro

1458/1

18,00

15:20

Aylık 300,00       + Kdv

3 Yıllık 10.800,00

324,00

6

Çepni Mah. Harman Arkası Mevkii

Tarla

143/216

1.879,80

15:25

Yıllık 855,00 

3 Yıllık 2.565,00

76,95

7

Çekrice Mah. Köyiçi Mevkii

Dükkan

0/1198

23,40

15:30

Aylık 185,00   + Kdv

3 Yıllık 6.660,00

199,80

8

Altıntaş Mah. Köyiçi Mevkii

Daire

0/933

70,00

15:35

Aylık 592,00

3 Yıllık 21.312,00

639,36

9

Yalıçiftlik Mah. Köyiçi Mevkii

Dükkan

0/2424

20,00

15:40

Aylık 150,00    + Kdv

3 Yıllık 5.400,00

162,00

10

Orhaniye Mah. Köyiçi Mevkii

Çayocağı

0/460

106,00

15:45

Aylık 240,00     + Kdv

3 Yıllık 8.640,00

259,20

11

Güzelyalı Eğitim Mah. Arabayolu Sok. Zemin Kat, No:10/1

Büro

2034/8

60,00

15:50

Aylık 175,00    + Kdv

3 Yıllık 6.300,00

189,00

12

Halitpaşa Mah. Kumyaka Cad. No:17

Büfe Yeri

Park Alanı

20,69

15:55

Aylık 2.815,00 + Kdv

3 Yıllık 101.340,00

3.040,20

 

                                                                                                                Hayri TÜRKYILMAZ
                                                                                                                 Belediye Başkanı
                 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close