BUGÜN - 22.10.2020 PERŞEMBE
15 ADET TAŞINMAZIN KİRALAMA İHALESİ

T.C.
MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 İLAN

  • Aşağıdaki tabloda tapu bilgileri, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminatları belirtilen tasarrufu/mülkiyeti belediyemize ait 15(OnBeş) adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. mad.(Açık teklif usulü) ile kiralanmak üzere 30.09.2020 Çarşamba günü ihaleye çıkartılacaktır.

  • İhaleye katılacaklardan istenen belgeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.        

Gerçek Kişiler İçin

Tüzel Kişiler İçin

Dernekler Ve Kooperatifler İçin

*Nüfus cüzdan fotokopisi.

*İkametgah belgesi.

*Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz)

*Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı.

*Vekaleten  ihaleye katılacaklardan noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

 

*2020 Yılında alınmış oda sicil kaydı.

*Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz)

*Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı.

* Teklifte bulunacak kişinin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

*Vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

*Tüzüğün noter tasdikli sureti.

*Ana sözleşmenin noter tasdikli sureti.

*Karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti.

*Teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

*Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz)

*Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı.

 

 

  • İhaleye iştirak edeceklerin istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Mudanya Belediyesi hizmet binası encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale şartnamesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde görülebilir. Taşınmaz hakkındaki teknik bilgiler için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünden bilgi alınabilir.

        

  • İhale şartnamesinin 6/a. maddesi gereğince idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.


S. No

Adres

Cinsi

Ada/Parsel

Kiralanacak Alan (m²)

İhale Saati

İşin Miktarı (TL)

Muhammen Bedel (TL)

%3 Geçici Teminat (TL)

1

Çepni Mahallesi

Tarla

164/10

803,41

15:00

     Yıllık          940,00

3 Yıllık 2.820,00

84,60

2

Çayönü Mahallesi, Köyiçi Mevkii

Kahvehane

111/6

90,00

15:05

Aylık
715,00 + Kdv

3 Yıllık 25.740,00

772,20

3

Çayönü Mahallesi, Köyiçi Mevkii

Dükkan

111/6

22,89

15:10

Aylık
200,00 + Kdv

3 Yıllık 7.200,00

216,00

4

Mirzaoba Mahallesi, Tozlu Mevkii

Tarla

134/234

1.008,31

15:15

Yıllık
730,00

3 Yıllık 2.190,00

65,70

5

Tirilye Mahallesi, 1.İskele Cad. No:49/B

Dükkan

2196/1

42,48

15:20

Aylık 1.200,00 + Kdv

3 Yıllık 43.200,00

1.296,00

6

Yörükyenicesi Mahallesi, Köyiçi Mevkii

Çayocağı

134/1

56,44

15:25

Aylık 440,00+ Kdv

3 Yıllık 15.840,00

475,20

7

Yalıçiftlik Mahallesi, Köyiçi Mevkii

Çayocağı

0/2423

66,00

15:30

Aylık 1.370,00 + Kdv

3 Yıllık 49.320,00

1.479,60

8

Bademli Mahallesi, Köyiçi Mevkii

Avlulu Ev

0/792

100,00

15:35

Aylık
400,00 + Kdv

3 Yıllık 14.400,00

432,00

9

Bademli Mahallesi, Eski Mudanya Yolu Cad. No:52/2

İşyeri

Park Alanı

33,58

15:40

Aylık 2.000,00 + Kdv

3 Yıllık 72.000,00

2.160,00

10

Ömerbey Mahallesi, Deniz Cad. Mudanya Ticaret Merkezi, No:116

Büro

1458/1

20,00

15:45

Aylık
310,00 + Kdv

3 Yıllık 11.160,00

334,80

11

Ömerbey Mahallesi, Deniz Cad. Mudanya Ticaret Merkezi, No:117

Büro

1458/1

20,00

15:50

Aylık
310,00 + Kdv

3 Yıllık 11.160,00

334,80

12

Emirleryenicesi Mahallesi, Köyiçi Mevkii

Çayocağı

119/18

60,04

15:55

Aylık
200,00 + Kdv

3 Yıllık 7.200,00

216,00

13

Yaman Mahallesi, Köyiçi Mevkii

Kahvehane

107/127

59,50

16:00

Aylık
200,00 + Kdv

3 Yıllık   7.200,00

216,00

14

Altıntaş Mahallesi, Köyiçi Mevkii No:3/2

Daire

0/933

80,00

16:05

Aylık
610,00 + Kdv

3 Yıllık 21.960,00

658,80

15

Tirilye Mahallesi, Karacabey Caddesi, No:85/1A

Dükkan

108/2

50,60

16:10

Aylık
462,00 + Kdv

3 Yıllık 16.632,00

498,96

 

                                                                                                      Hayri TÜRKYILMAZ
                                                                                                      Belediye Başkanı
                 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close