BUGÜN - 04.07.2020 CUMARTESİ
18 ADET TAŞINMAZIN KİRALAMA İHALESİ

T.C.
MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 İLAN

 

  • Aşağıdaki tabloda tapu bilgileri, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminatları belirtilen mülkiyeti belediyemize ait 18(OnSekiz) adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. mad.(Açık teklif usulü) ile kiralanmak üzere 08.07.2020 Çarşamba günü ihaleye çıkartılacaktır.
            
  • İhaleye katılacaklardan istenen belgeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

 

Gerçek Kişiler İçin

Tüzel Kişiler İçin

Dernekler Ve Kooperatifler İçin

*Nüfus cüzdan fotokopisi.

*İkametgah belgesi.

*Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz)

*Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı.

*Vekaleten  ihaleye katılacaklardan noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

 

*2020 Yılında alınmış oda sicil kaydı.

*Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz)

*Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı.

* Teklifte bulunacak kişinin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

*Vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

*Tüzüğün noter tasdikli sureti.

*Ana sözleşmenin noter tasdikli sureti.

*Karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti.

*Teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

*Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz)

*Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı.

 

 

  • İhaleye iştirak edeceklerin istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Mudanya Belediyesi hizmet binası encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale şartnamesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde görülebilir. Taşınmaz hakkındaki teknik bilgiler için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünden bilgi alınabilir.

  • İhale şartnamesinin 5.maddesi gereğince idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

 

 

S. No

Adres

Cinsi

Ada/Parsel

Kiralanacak Alan (m²)

İhale Saati

İşin Miktarı Aylık (TL)

Muhammen Bedel (TL)

%3 Geçici Teminat (TL)

1

Mirzaoba Mah. Mirzaoba 1.Sok. No:1

Kahvehane / Çayocağı

111/1

219,00

15:00

850,00

3 Yıllık 30.600,00

918,00

2

Mirzaoba Mah. Mirzaoba 1.Sok. No:1

İşyeri

111/1

12,00

15:05

175,00

3 Yıllık 6.300,00

189,00

3

Mirzaoba Mah. Mirzaoba 11. Sok. No:1

Daire

112/2

70,00

15:10

275,00

3 Yıllık 9.900,00

297,00

4

Evciler Mah. Evciler 11. Sok. No:22/1

Arsa

123/12

841,19

15:15

150,00

3 Yıllık 5.400,00

162,00

5

Söğütpınar Mah. Söğütpınar 12. Sok  No:1

Daire

117/1

90,00

15:20

350,00

3 Yıllık 12.600,00

378,00

6

Söğütpınar Mah. Söğütpınar 2. Sok. No:1

İşyeri / Dükkan

107/15

16,00

15:25

350,00

3 Yıllık 12.600,00

378,00

7

Çepni Mah. Çepni 5.Sok. No:75

İşyeri / Depo

114/12

546,48

15:30

1.400,00

3 Yıllık 50.400,00

1.512,00

8

Çayönü Mah. Çayönü 2. Sok. No:2/1

İşyeri

111/6

8,25

15:35

150,00

3 Yıllık 5.400,00

162,00

9

Ülkü Mah. Gümüş Cad. No:45/B

İşyeri / Dükkan

0 / 271

13,00

15:40

275,00

3 Yıllık 9.900,00

297,00

10

Mürsel Mah. Mürsel 1. Sok. No:10

Kahvehane / Çayocağı

0/1138

112,00

15:45

250,00

3 Yıllık 9.000,00

270,00

11

Göynüklü Mah. Anadolu Cad. No:78/A

İşyeri / Dükkan

0/814

30,00

15:50

350,00

3 Yıllık 12.600,00

378,00

12

Ömerbey Mah. Deniz Cad. Sıra Dükkanlar, No:1/B

İşyeri / Dükkan

1484/2

15,00

16:55

700,00

3 Yıllık 25.200,00

756,00

13

Ömerbey Mah. Deniz Cad. Sıra Dükkanlar, No:1/C

İşyeri / Dükkan

1484/2

12,00

16:00

700,00

3 Yıllık 25.200,00

756,00

14

Ömerbey Mah. Deniz Cad. Sıra Dükkanlar, No:1/K

İşyeri / Dükkan

1484/2

15,00

16:05

700,00

3 Yıllık 25.200,00

756,00

15

Bademli Mah. Eski Mudanya Cad. Zabıta Nok. No:52/2

İşyeri / Dükkan

-

33,58

16:10

3.000,00

3 Yıllık 108,000.00

3.240,00

16

Hasanbey Mah. Halitpaşa Cad. Hal Sitesi, No:8/22

İşyeri / Dükkan

1020/24

20,00

16:15

1.350,00

3 Yıllık 48.600,00

1.458,00

17

Güzelyalı Yalı Mah. 51. Sok. Yeni Çarşı, No:1

Çayocağı / Tuvalet

-

38,00

16:20

1.000,00

3 Yıllık 36.000,00

1.080,00

18

Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. Belediye İş Merkezi, No:31/A

Büro

1458/1

20,00

16:25

600,00

3 Yıllık 21.600,00

648,00


                                                                                                                                        Hayri TÜRKYILMAZ
                                                                                                                                         Belediye Başkanı
                 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close