BUGÜN - 21.06.2021 PAZARTESİ
18 ADET TAŞINMAZIN KİRALAMA İHALESİ

 

T.C.
MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 İLAN

 

  • Aşağıdaki tabloda tapu bilgileri, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminat bedelleri belirtilen tasarrufu/mülkiyeti belediyemize ait 18(On Sekiz) adet taşınmaz 2886/45. mad.(Açık teklif usulü) ile 3(üç) yıllığına kiralanmak üzere ve 23.06.2021 Çarşamba günü ihaleye çıkartılacaktır.
  • İhaleye katılacaklardan istenen belgeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.      

      

Gerçek Kişiler İçin

Tüzel Kişiler İçin

Dernekler Ve Kooperatifler İçin

*Nüfus cüzdan fotokopisi.

*İkametgah belgesi.

*Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz)

*Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı.

*Vekaleten  ihaleye katılacaklardan noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

 

*2021 Yılında alınmış oda sicil kaydı.

*Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz)

*Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı.

* Teklifte bulunacak kişinin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

*Vekaleten  ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

*Karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti.

*Teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli imza sirküleri.

*Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz)

*Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı.

*Vekaleten  ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

 

  • İhaleye iştirak edeceklerin istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Mudanya Belediyesi hizmet binası encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale şartnamesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde görülebilir. Taşınmazlar hakkındaki teknik bilgiler için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünden bilgi alınabilir.

 

  • İhale şartnamesinin 6/a. maddesi gereğince idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.


KİRALAMA

S.

No

Adres

Cinsi

Ada/Parsel

Kiralanacak Alan (m²)

İhale Saati

İşin Miktarı (TL)

Muhammen Bedel (TL)

%3 Geçici Teminat (TL)

1

Yaylacık Mah.

Arsa

0/407

556,00

14:00

(Yıllık)

1.200,00

(3 Yıllık)

3.600,00

108,00

2

Altıntaş Mah. Erol Uyar Cad. No:29

Market/

Pastahane

101/131

170,00

14:05

(Aylık)

1.000,00 + KDV

(36 Aylık)

36.000,00

1.080,00

3

Yaman Mah.

Tarla

109/6

1.176,85

14:10

(Yıllık)

1.000,00

(3 Yıllık)

3.000,00

90,00

4

Yaman Mah.

Tarla

120/4

1.069,27

14:15

(Yıllık)

1.000,00

(3 Yıllık)

3.000,00

90,00

5

Yörükyenicesi Mah.

Tarla

168/1

7.252,03

14:20

(Yıllık)

7.000,00

(3 Yıllık)

21.000,00

630,00

6

Balabancık Mah. Balabancık 1. Sok. No:8/A

Kahvehane

0/1396

80,00

14:25

(Aylık)

460,00 + KDV

(36 Aylık)

16.560,00

496,80

7

Emirleryenicesi Mah.

Tarla

102/25

14.484,00

14:30

(Yıllık)

2.705,00

(3 Yıllık)

8.115,00

243,45

8

Emirleryenicesi Mah.

Tarla

107/70

23.997,18

14:35

(Yıllık)

2.200,00

(3 Yıllık)

6.600,00

198,00

9

Ömerbey Mah. Deniz Cad. Sıra Dükkanlar No:1/B

Dükkan

1484/2

15,00

14:40

(Aylık)

800,00 + KDV

(36 Aylık)

28.800,00

864,00

10

Ömerbey Mah. Deniz Cad. Mudanya Ticaret Merkezi No:31

Büro

1458/1

20,00

14:45

(Aylık)

400,00 + KDV

(36 Aylık)

14.400,00

432,00

11

Ömerbey Mah. Deniz Cad. Mudanya Ticaret Merkezi No:31/A

Büro

1458/1

20,00

14:50

(Aylık)

345,00 + KDV

(36 Aylık)

12.420,00

372,60

12

Ömerbey Mah. Deniz Cad. Mudanya Ticaret Merkezi No:85

Büro

1458/1

18,00

14:55

(Aylık)

310,00 + KDV

(36 Aylık)

11.160,00

334,80

13

Ömerbey Mah. Deniz Cad. Mudanya Ticaret Merkezi No:84

Büro

1458/1

18,00

15:00

(Aylık)

310,00 + KDV

(36 Aylık)

11.160,00

334,80

14

Ömerbey Mah. Deniz Cad. Mudanya Ticaret Merkezi No:112

Büro

1458/1

18,00

15:05

(Aylık)

310,00 + KDV

(36 Aylık)

11.160,00

334,80

15

Ömerbey Mah. Deniz Cad. Mudanya Ticaret Merkezi No:116

Büro

1458/1

18,00

15:10

(Aylık)

310,00 + KDV

(36 Aylık)

11.160,00

334,80

16

Ömerbey Mah. Deniz Cad. Mudanya Ticaret Merkezi No:117

Büro

1458/1

18,00

15:15

(Aylık)

310,00 + KDV

(36 Aylık)

11.160,00

334,80

17

Ömerbey Mah. Deniz Cad. Mudanya Ticaret Merkezi No:169

Büro

1458/1

18,00

15:20

(Aylık)

310,00 + KDV

(36 Aylık)

11.160,00

334,80

18

Tirilye Mah. Karacabey Cad. No:83

Dükkan/

Depo

108/2

32,00

15:25

(Aylık)

352,74 + KDV

(36 Aylık)

12.698,64

380,96


                                                                                                                          Hayri TÜRKYILMAZ
                                                                                                                              Belediye Başkanı
                 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close