BUGÜN - 07.03.2021 PAZAR
20 ADET TAŞINMAZIN KİRALAMA, 1 ADET TAŞINMAZIN SATIŞ İHALE İLANI

T.C.
MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 İLAN

  • Aşağıdaki tabloda tapu bilgileri, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminat bedelleri belirtilen tasarrufu/mülkiyeti belediyemize ait 20(Yirmi) adet taşınmaz 2886/45. mad.(Açık teklif usulü) ile kiralanmak üzere ve 1(Bir) adet taşınmaz 2886/45.mad.(Açık teklif usulü) ile satılmak üzere 03.03.2021 Çarşamba günü ihaleye çıkartılacaktır.
  • İhaleye katılacaklardan istenen belgeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir 
Gerçek Kişiler İçin

Tüzel Kişiler İçin

Dernekler Ve Kooperatifler İçin

*Nüfus cüzdan fotokopisi.

*İkametgah belgesi.

*Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz)

*Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı.

*Vekaleten  ihaleye katılacaklardan noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

 

*2020 Yılında alınmış oda sicil kaydı.

*Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz)

*Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı.

* Teklifte bulunacak kişinin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

*Vekaleten  ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

*Tüzüğün noter tasdikli sureti.

*Ana sözleşmenin noter tasdikli sureti.

*Karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti.

*Teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

*Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz)

*Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı.

 


  • İhaleye iştirak edeceklerin istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Mudanya Belediyesi hizmet binası encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale şartnamesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde görülebilir. Taşınmazlar hakkındaki teknik bilgiler için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünden bilgi alınabilir.
  • İhale şartnamesinin 6/a. maddesi gereğince idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.


KİRALAMA

 

S.

No

Adres

Cinsi

Ada/Parsel

Kiralanacak Alan (m²)

İhale Saati

İşin Miktarı (TL)

Muhammen Bedel (TL)

%3 Geçici Teminat (TL)

 

1

Hasanbey Mah. Halitpaşa Cad. Hal Sitesi No:8/3

Dükkan

1020/24

16,00

13:30

Aylık

862,00 TL+KDV

(3 Yıllık)

31.032,00 TL

930,96 TL

 

2

Hasanbey Mah. Halitpaşa Cad. Hal Sitesi No:8/7

Dükkan

1020/24

16,00

13:35

Aylık

862,00 TL+KDV

(3 Yıllık)

31.032,00 TL

930,96 TL

 

3

Hasanbey Mah. Halitpaşa Cad. Hal Sitesi No:8/17

Dükkan

1020/24

16,00

13:40

Aylık  1.093,00 TL+KDV

(3 Yıllık)

39.348,00 TL

1.180,44 TL

 

4

Hasanbey Mah. Halitpaşa Cad. Hal Sitesi No:8/18

Dükkan

1020/24

16,00

13:45

Aylık  1.093,00 TL+KDV

(3 Yıllık)

39.348,00 TL

1.180,44 TL

 

5

Hasanbey Mah. Halitpaşa Cad. Hal Sitesi No:8/19

Dükkan

1020/24

16,00

13:50

Aylık

862,00 TL+KDV

(3 Yıllık)

31.032,00 TL

930,96 TL

 

6

Hasanbey Mah. Halitpaşa Cad. Hal Sitesi No:8/24

Dükkan

1020/24

16,00

13:55

Aylık  1.275,00 TL+KDV

(3 Yıllık)

45.900,00 TL

1.377,00 TL

 

7

Ömerbey Mah. Deniz Cad. Sıra Dükkanlar. No:1/D

Dükkan

1484/2

10,00

14:00

Aylık

857,00 TL+KDV

(3 Yıllık)

30.852,00 TL

925,56 TL

 

8

Ömerbey Mah. Deniz Cad. Sıra Dükkanlar. No:1/F

Dükkan

1484/2

8,00

14:05

Aylık

857,00 TL+KDV

(3 Yıllık)

30.852,00 TL

925,56 TL

 

9

Ömerbey Mah. Deniz Cad. Sıra Dükkanlar. No:1/K

Dükkan

1484/2

15,00

14:10

Aylık

877,00 TL+KDV

(3 Yıllık)

31.572,00 TL

947,16 TL

 

10

Ömerbey Mah. Deniz Cad. Sıra Dükkanlar. No:1/L

Dükkan

1484/2

10,00

14:15

Aylık

857,00 TL+KDV

(3 Yıllık)

30.852,00 TL

925,56 TL

 

11

Ömerbey Mah. Deniz Cad. Belediye İş Merkezi No:10/11

Dükkan

1458/1

52,00

14:20

Aylık

410,00 TL+KDV

(3 Yıllık)

14.760,00 TL

442,80 TL

 

12

Ömerbey Mah. Deniz Cad. Belediye İş Merkezi No:31

Dükkan

1458/1

26,00

14:25

Aylık

678,00 TL+KDV

(3 Yıllık)

24.408,00 TL

732,24 TL

 

13

Çepni Mah. Çepni 5. Sok. No:75/1

Depo

114/2

251,48

14:30

Aylık

450,00 TL+KDV

(3 Yıllık)

16.200,00 TL

486,00 TL

 

14

Yörükyenicesi Mah. Köyiçi Mevkii No:2/A

Dükkan

134/1

56,64

14:35

Aylık

442,00 TL+KDV

(3 Yıllık)

15.912,00 TL

477,36 TL

 

15

Yörükyenicesi Mah. Yerbüker Mevkii

Tarla

143/1

37.292,49

14:40

Yıllık

5.200,00 TL

(3 Yıllık)

15.600,00 TL

468,00 TL

 

16

Söğütpınar Mah. No:1/A

Dükkan

107/15

10,00

14:45

Aylık         200,00 TL+KDV

(3 Yıllık)

7.200,00 TL

216,00 TL

 

17

Çekrice Mah. Çekrice 2. Sok. No:17/B

Kahvehane

0/1203

86,48

14:50

Aylık  578,00

TL +KDV

(3 Yıllık)

20.808,00 TL

624,24 TL

 

18

Çekrice Mah. Çekrice 1. Sok. No:2/A

Kahvehane

0/1198

54,60

14:55

Aylık 500,00

TL + KDV

(3 Yıllık)

18.000,00 TL

540,00 TL

 

19

Osmangazi İlçesi Nilüferköy Mah. 1. Kavaklıdere Sok. No:3

Dükkan

10291/50

1.890,21

15:00

Aylık 5.030,00

TL+KDV

(3 Yıllık)

181.080,00 TL

5.432,40 TL

 

20

Halitpaşa Mah. Kumyaka Cad. No:19

Dükkan

1276/34

447,08

15:05

Aylık 47.335,00 TL+KDV

(5 Yıllık)

2.840.100,00

TL

85.203,00 TL

 

                   SATIŞ

S.No

Adres

Cinsi

Ada/Parsel

Satılacak Alan (m²)

İhale Saati

Muhammen Bedel

Geçici Teminat (%3)

1

Çepni Mah. Topcu Kaynağı Mevkii

Tarla

164/10

803,41

15:10

172.733,15 TL

5.181,99 TL


                                                                             Hayri TÜRKYILMAZ
                                                                                Belediye Başkanı
                 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close