39 ADET TAŞINMAZIN KİRALAMA İHALESİ


T.C.
MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİNE AİT İLAN

 

  • Aşağıda tabloda tapu bilgileri, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminat bedelleri belirtilen tasarrufu/mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlar 2886/45. mad.(Açık teklif usulü) ile 3(üç) yıllığına kiralanmak üzere ve 26.01.2022 Çarşamba günü ihaleye çıkartılacaktır.

  • Bu listede bulunan 14-15-16 sıra numaralı 3(üç) adet taşınmaz 2886/45. mad.(Açık teklif usulü) ile 6(altı) aylık olarak ihale edilecektir.

  • İhaleye katılacaklardan istenen belgeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.        Gerçek Kişiler İçin

Tüzel Kişiler İçin

Dernekler Ve Kooperatifler İçin

*Nüfus cüzdan fotokopisi.

*İkametgah belgesi.

*Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz)

*Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı.

*Vekaleten  ihaleye katılacaklardan noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

 

*2022 Yılında alınmış oda sicil kaydı.

*Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz)

*Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı.

* Teklifte bulunacak kişinin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

*Vekaleten  ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

*Karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti.

*Teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli imza sirküleri.

*Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz)

*Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı.

*Vekaleten  ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

 

  • İhaleye iştirak edeceklerin istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Mudanya Belediyesi hizmet binası encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale şartnamesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde görülebilir. Taşınmazlar hakkındaki teknik bilgiler için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünden bilgi alınabilir.

 

  • İhale şartnamesinin 6/a. maddesi gereğince idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

  • Aşağıda belirtilen kira bedellerine %18 oranında Katma Değer Vergisi ilave edilecektir.
KİRALAMA

S.

No

Adres

Cinsi

Ada/Parsel

Kiralanacak Alan (m²)

İhale Saati

İşin Miktarı (TL)

Muhammen Bedel (TL)

%3 Geçici Teminat (TL)

1

Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:4/A

İşyeri/Büro

1458/1

150,00

15:00

(Aylık)
1.600,00

57.600,00

1.728,00

2

Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:56 Mudanya Ticaret Merkezi

İşyeri/Büro

1458/1

46,00

15:05

(Aylık)
 1.000,00

36.000,00

1.080,00

3

Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:4/39 Mudanya Ticaret Merkezi

Dernek Lokali

1458/1

54,00

15:10

(Aylık)
500,00

18.000,00

540,00

4

Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:4/40 Mudanya Ticaret Merkezi

Dernek Lokali

1458/1

54,00

15:10

(Aylık)
500,00

18.000,00

540,00

5

Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:83 Mudanya Ticaret Merkezi

Ofis/Büro

1458/1

18,00

15:20

(Aylık)
400,00

14.400,00

432,00

6

Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:115 Mudanya Ticaret Merkezi

Ofis/Büro

1458/1

18,00

15:25

(Aylık)
400,00

14.400,00

432,00

7

Hasanbey Mah. Halitpaşa Cad. No:8/21 Hal Sitesi

Dükkan

1020/24

52,00

15:30

(Aylık)
3.000,00

108.000,00

3.240,00

8

Hasanbey Mah. Halitpaşa Cad. No:13-15B

Dükkan

1013/2

12,50

15:35

(Aylık)
2.500,00

90.000,00

2.700,00

9

Güzelyalı Burgaz Mah. Marina Bulvarı Atatürk Parkı No:2

Tuvalet

2064/1

48,00

15:40

(Aylık)
700,00

25.200,00

756,00

10

Eğerce Mah. Cevizlik Mevkii

Tarla

0/562

7.300,00

15:45

(Yıllık)
830,00

2.490,00

74,70

11

Eğerce Mah. Cevizlik Mevkii

Tarla

0/548

30.000,00

15:50

(Yıllık)
2.500,00

7.500,00

225,00

12

Esence Mah. Köyiçi Mevkii

Çayocağı

0/3436

43,50

15:55

(Aylık)
315,00

11.340,00

340,20

13

İpekyayla Mah. Çoraklar Mevkii

Zeytinlik

101/104

1.393,34

16:00

(Yıllık)
1.100,00

3.300,00

99,00

14

Güzelyalı Yalı Mah. Pazar Sok. No:2/1 Mini Çarşı No:2/1

Dükkan

-

9,00

16:05

(Aylık)
360,00

2.160,00

64,80

15

Güzelyalı Yalı Mah. Pazar Sok. No:2/1 Mini Çarşı No:2/10

Dükkan

-

9,00

16:10

(Aylık)
360,00

2.160,00

64,80

16

Güzelyalı Yalı Mah. Pazar Sok. No:2/1 Mini Çarşı No:2/28

Dükkan

-

9,00

16:15

(Aylık)
575,00

3.450,00

103,50

17

Güzelyalı Yalı Mah. 51. Sok. No:9 Yeni Çarşı

Dükkan

-

18,60

16,20

(Aylık)
825,00

29.700,00

891,00

18

Güzelyalı Yalı Mah. 51. Sok. No:9/1 Yeni Çarşı

Dükkan

-

20,00

16:25

(Aylık)
887,00

31.932,00

957,96

19

Güzelyalı Yalı Mah. 51. Sok. No:9/2 Yeni Çarşı

Dükkan

-

20,00

16:30

(Aylık)
887,00

31.932,00

957,96

20

Güzelyalı Yalı Mah. 51. Sok. No:9/3 Yeni Çarşı

Dükkan

-

20,00

16:35

(Aylık)
887,00

31.932,00

957,96

21

Güzelyalı Yalı Mah. 51. Sok. No:9/4 Yeni Çarşı

Dükkan

-

20,00

16:40

(Aylık)
887,00

31.932,00

957,96

22

Güzelyalı Yalı Mah. 51. Sok. No:9/5 Yeni Çarşı

Dükkan

-

20,00

16:45

(Aylık)
887,00

31.932,00

957,96

23

Güzelyalı Yalı Mah. 51. Sok. No:9/6 Yeni Çarşı

Dükkan

-

25,00

16:50

(Aylık)
1.109,00

39.924,00

1.197,72

24

Güzelyalı Yalı Mah. 51. Sok. No:9/7 Yeni Çarşı

Dükkan

-

20,00

16:55

(Aylık)
887,00

31.932,00

957,96

25

Güzelyalı Yalı Mah. 51. Sok. No:9/8 Yeni Çarşı

Dükkan

-

20,00

17:00

(Aylık)
887,00

31.932,00

957,96

26

Güzelyalı Yalı Mah. 51. Sok. No:9/9 Yeni Çarşı

Dükkan

-

17,00

17:05

(Aylık)
754,00

27.144,00

814,32

27

Güzelyalı Yalı Mah. 51. Sok. No:9/10 Yeni Çarşı

Dükkan

-

20,00

17:10

(Aylık)
887,00

31.932,00

957,96

28

Güzelyalı Yalı Mah. 51. Sok. No:9/11 Yeni Çarşı

Dükkan

-

20,00

17:15

(Aylık)
887,00

31.932,00

957,96

29

Güzelyalı Yalı Mah. 51. Sok. No:9/12 Yeni Çarşı

Dükkan

-

20,00

17:20

(Aylık)
887,00

31.932,00

957,96

30

Güzelyalı Yalı Mah. 51. Sok. No:9/13 Yeni Çarşı

Dükkan

-

20,00

17:25

(Aylık)
887,00

31.932,00

957,96

31

Güzelyalı Yalı Mah. 51. Sok. No:9/14 Yeni Çarşı

Dükkan

-

21,00

17:30

(Aylık)
932,00

33.552,00

1.006,56

32

Güzelyalı Yalı Mah. 51. Sok. No:9/17 Yeni Çarşı

Dükkan

-

14,00

17:35

(Aylık)
621,00

22.356,00

670,68

33

Güzelyalı Yalı Mah. 51. Sok. No:9/18 Yeni Çarşı

Dükkan

-

14,00

17:40

(Aylık)
621,00

22.356,00

670,68

34

Güzelyalı Yalı Mah. 51. Sok. No:9/19 Yeni Çarşı

Dükkan

-

14,00

17:45

(Aylık)
621,00

22.356,00

670,68

35

Güzelyalı Yalı Mah. 51. Sok. No:9/21 Yeni Çarşı

Dükkan

-

14,00

17:50

(Aylık)
621,00

22.356,00

670,68

36

Güzelyalı Yalı Mah. 51. Sok. No:9/22 Yeni Çarşı

Dükkan

-

14,00

17:55

(Aylık)
621,00

22.356,00

670,68

37

Güzelyalı Yalı Mah. 51. Sok. No:9/23 Yeni Çarşı

Dükkan

-

14,00

18:00

(Aylık)
621,00

22.356,00

670,68

38

Ömerbey Mah. Deniz Cad. Sıra Dükkanlar No:1

Dernek Bürosu

1484/2

12,00

18:05

(Aylık)
225,00

8.100,00

243,00

39

Ömerbey Mah. Deniz Cad. Sıra Dükkanlar No:1/I

Dükkan

1484/2

12,00

18:10

(Aylık)
870,00

31.320,00

939,60


                                              

                                                                                                                        Hayri TÜRKYILMAZ
                                                                                                                         Belediye Başkanı               

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close