BUGÜN - 22.10.2020 PERŞEMBE
5 ADET TAŞINMAZIN SATIŞ İLANI

T.C.
MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 İLAN

  • Aşağıdaki tabloda tapu bilgileri, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminatları belirtilen mülkiyeti belediyemize ait 5(beş) adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. mad.(Açık teklif usulü) ile satılmak üzere 21.10.2020 Çarşamba günü ihaleye çıkartılacaktır.
  • İhaleye katılacaklardan istenen belgeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Gerçek Kişiler İçin

Tüzel Kişiler İçin

Dernekler Ve Kooperatifler İçin

* Nüfus cüzdan fotokopisi.
* İkametgah belgesi.                    * Mudanya Belediyesinden alınacak borcu yoktur yazısı.      * Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu (süresiz).
* 250,00 TL bedel karşılığında satınalınan imzalı ihale şartnamesi.
* Vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza  beyannamesi/imza sirküleri.

* 2020 yılında alınmış oda sicil kaydı.
* Teklifte bulunacak kişinin yetki belgesi ve imza beyannamesi/imza sirküleri.
* Vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi/imza sirküleri.
* Mudanya Belediyesinden alınacak borcu yoktur yazısı.
* Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz).
* 250,00 TL bedel karşılığında satınalınan imzalı ihale şartnamesi.

* Tüzüğün tasdikli sureti.
* Ana sözleşmenin tasdikli sureti.
* Karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti.
* Teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli imza beyannamesi/imza sirküleri.
* Mudanya Belediyesinden alınacak borcu yoktur yazısı.
* Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz).
* 250,00 TL bedel karşılığında satınalınan imzalı ihale şartnamesi.

 

  • İhaleye iştirak edeceklerin istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Mudanya Belediyesi hizmet binası encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale şartnamesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde görülebilir. Taşınmaz hakkındaki teknik bilgiler için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünden bilgi alınabilir.

 

  • İhale şartnamesinin 5.maddesi gereğince idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.


Sıra

No

Adres

Cinsi

Ada/Parsel

Satılacak Hisse(m²)

İhale Saati

Muhammen Bedel (TL)

%3 Geçici Teminat Bedeli (TL)

1

Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii

Arsa

119/3

600,10

15:00

366.061,00

10.981,83

2

Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii

Arsa

117/3

570,00

15:10

353.400,00

10.602,00

3

Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii

Arsa

117/4

600,02

15:20

372.012,40

11.160,37

4

Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii

Arsa

117/5

600,02

15:30

372.012,40

11.160,37

5

Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii

Arsa

117/14

689,92

15:40

427.750,40

12.832,51


                                                                                                                                                                                     21.10.2020
                                                                                                                                                                    Hayri TÜRKYILMAZ
                                                                                                                                                                        Belediye Başkanı
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


             

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close