BUGÜN - 29.09.2020 SALI
9 ADET TAŞINMAZIN SATIŞ İLANI

T.C.
MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 İLAN

  • Aşağıdaki tabloda tapu bilgileri, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminatları belirtilen mülkiyeti belediyemize ait 9(dokuz) adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. mad.(Açık teklif usulü) ile satılmak üzere 19.08.2020 Çarşamba günü ihaleye çıkartılacaktır.
  • İhaleye katılacaklardan istenen belgeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Gerçek Kişiler İçin

Tüzel Kişiler İçin

Dernekler Ve Kooperatifler İçin

*Nüfus cüzdan fotokopisi.

*İkametgah belgesi.

*Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz)

*Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı.

*Vekaleten ihaleye katılacaklardan noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

*250,00 TL bedel karşılığında satınalınan imzalı ihale şartnamesi.

*2020 Yılında alınmış oda sicil kaydı.

*Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz)

*Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı.

* Teklifte bulunacak kişinin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

*Vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

*250,00 TL bedel karşılığında satınalınan imzalı ihale şartnamesi.

*Tüzüğün noter tasdikli sureti.

*Ana sözleşmenin noter tasdikli sureti.

*Karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti.

*Teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

*Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz)

*Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı.

*250,00 TL bedel karşılığında satınalınan imzalı ihale şartnamesi.

 

  • İhaleye iştirak edeceklerin istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Mudanya Belediyesi hizmet binası encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale şartnamesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde görülebilir. Taşınmaz hakkındaki teknik bilgiler için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünden bilgi alınabilir.

 

  • İhale şartnamesinin 5.maddesi gereğince idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Sıra

No

Adres

Cinsi

Ada/Parsel

Satılacak Hisse(m²)

İhale Saati

Muhammen Bedel (TL)

%3 Geçici Teminat Bedeli (TL)

1

Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii

Arsa

119/3

600,10

15:00

366.061,00

10.981,83

2

Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii

Arsa

119/5

600,09

15:05

366.054,90

10.981,65

3

Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii

Arsa

119/9

599,99

15:10

365.993,90

10.979,82

4

Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii

Arsa

119/10

599,99

15:15

365.993,90

10.979,82

5

Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii

Arsa

117/1

552,54

15:20

342.574,80

10.277,24

6

Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii

Arsa

117/2

570,01

15:25

353.406,20

10.602,19

7

Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii

Arsa

117/3

570,00

15:30

353.400,00

10.602,00

8

Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii

Arsa

117/4

600,02

15:35

372.012,40

11.160,37

9

Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii

Arsa

117/5

600,02

15:40

372.012,40

11.160,37


                                                                                                                                               Hayri TÜRKYILMAZ
                                                                                                                                                 Belediye Başkanı
             

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close