TEKSTİL ATIKLARININ TOPLANMASINA İLİŞKİN İHALE

 

T.C.
MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

  • Bursa İli, Mudanya İlçe sınırları içerisindeki hane kaynaklı tekstil atıklarının toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertarafına dair Mudanya Belediyesi’ne ait yetki ve sorumluluk 3 yıl süre ile kiralanmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine istinaden 19.01.2021 tarihi saat 15.00’da açık teklif usulü ile ihale edilecektir.

 

  • İhale konusu işin yıllık kira bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.Yıllık Kira Bedeli

Muhammen Bedel
(3 Yıllık)

Geçici Teminat Bedeli

48.000,00 TL

144.000,00 TL

4.320,00 TL

 

  • İhaleye katılacaklardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.       


Gerçek Kişiler İçin;
     *Nüfus cüzdan fotokopisi.

     * İkametgah belgesi.

     * Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz)
     * Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı.

     *Vekaleten  ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.
     *Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınmış Tehlikesiz Atık Toplama-Ayırma Belgesi.


Tüzel Kişiler İçin;

     *2022 Yılında alınmış oda sicil kaydı.

     *Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz)

     *Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı.

     *Teklifte bulunacak kişinin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

     *Vekaleten  ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.
     *Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınmış Tehlikesiz Atık Toplama-Ayırma Belgesi.

 

  • İhaleye iştirak edeceklerin istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 12.00’a kadar teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Mudanya Belediyesi hizmet binası encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale şartnamesi Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye ilişkin detaylı bilgi için Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

  • Mudanya Belediyesi ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 


                                                                                                           Hayri TÜRKYILMAZ
                                                                                                            Belediye Başkanı

 

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close