01.04.2022- Meclis Gündemi

 

 

                                             

 

T.C.

 MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS GÜNDEMİ

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAATİ

01.04.2022

15.00

SECİM DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

2019 / 2024

32 nci

TOPLANTI DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

NİSAN 2022

1 nci

 

-          GÜNDEM: Mudanya Belediye Meclisi’nin 01.04.2022 Cuma günü Saat: 15.00’ da, Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezinde yapacağı 2019/2024 Seçim Döneminin (32) nci, 2022 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait Gündemdir. 

 

-          04.03.2022 Tarihli Meclis Tutanağının Oylanması.

 

— DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ                                                                    :

 

Gündem 01 : Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.37881 Sayılı; 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısı.

 

Gündem 02 : Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.37745 Sayılı; Bir yıl görev yapmak üzere, Üç Adet Encümen Üyesinin gizli oyla seçimi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 03 : Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.37746 Sayılı; Bir yıl görev yapmak üzere, en az üç, en çok beş üyeden oluşacak İhtisas Komisyonları Üyeliği seçimi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 04 : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.37830 Sayılı; Bursa Teknik Üniversitesi ve Belediyemiz arasında Eğitim ve İşbirliği Protokolü yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 05 : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.38150 Sayılı; Asansör Protokol Yetkisi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 06 : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.38147 Sayılı; Asansör Periyodik Kontrol Ücretlerinin Belirlenmesi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 07 : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün E.37674 Sayılı; Belediyemiz ile İtalya San Sostene Belediyesi arasında Kardeş Şehir olma ile ilgili yazısı.

 

Gündem 08 : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün E.37673 Sayılı; Belediyemiz ile Yunanistan Heraklion Belediyesi arasında Kardeş Şehir olma ile ilgili yazısı.

 

Gündem 09 : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün E.37672 Sayılı; Belediyemiz ile Yunanistan Minoas-Pediada Belediyesi arasında Kardeş Şehir olma ile ilgili yazısı.

 

Gündem 10 : İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.37203 Sayılı; İlçemiz, İpekyayla Mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 124 ada, 21 parselde kayıtlı 1.040,73 m2’lik tarla vasıflı taşınmazın 86,47 m2’si üzerinde geçit hakkı talebi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 11 : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.37586 Sayılı; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iletilen Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin 02.03.2022 tarih ve 5608 sayılı yazısı.

 

Gündem 12 : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.37722 Sayılı; İlçemiz, Sakarya Mahallesi, 1142 ada, 11 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Mudanya Revizyon İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

 

Gündem 13 : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.38008 Sayılı; İlçemiz, Halitpaşa Mahallesi, 1564 ada doğusundaki park alanı ve 1568 ada, 3 parsel kuzeydoğusundaki yol alanına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

 

Gündem 14 : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.38276 Sayılı; İlçemiz, Esence-Söğütpınar-Eğerce Mahallelerine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili yazısı.

 

Gündem 15 : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.38128 Sayılı; Plan Zayiat Bedeli alınmasına yönelik, 2019/130 Esas 2019/159 No’lu Meclis Kararının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 16 : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.38254 Sayılı; Mudanya Arkeolojik Sit Alanı Koruma İmar Planı ile ilgili yazısı.

 

Gündem 17.: Başkanlık Makamının ; Belediyemizin 2021 yılına ait Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerine ait Denetim Raporunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22 nci maddesi gereği, Başkan tarafından okutmak suretiyle Meclise bilgi verilmesi.

 

— KOMİSYON RAPORLARI                                                                                :

 

Gündem 18 : Plan ve Bütçe Komisyonu-Hukuk Komisyonu’nun 2022/35 Sayılı; Mudanya Belediyesi ile Çağdaş Gazeteciler Derneği arasında 10 (on) yıllığına Ortak Hizmet Projesi gerçekleştirilmesi ile ilgili Ortak Raporu.

Gündem 19: Turizm Komisyonu-İmar Komisyonu’nun 2022/43 Sayılı; İlçemizde, alternatif yürüyüş noktalarının haritalandırılması ve yönlendirme işlemleri ile ilgili Ortak Raporu.

 

Gündem 20 : Hukuk Komisyonu-İmar Komisyonu’nun 2022/44 Sayılı; İmar Planı Revizyonu yapılacak mahallerde ve köy yerleşik alanı tespiti yapılmamış kırsal mahallerimizin merkezi alanlarında yıkım işlemlerinin askıya alınması ile ilgili Ortak Raporu.

 

Gündem 21 : Plan ve Bütçe Komisyonu-İmar Komisyonu’nun 2022/30 Sayılı; Yörükyenicesi Mahallesi, Yapı Kayıt Belgesi alan bölgelere Doğalgaz Bağlatılması ile ilgili Ortak Raporu.

Gündem 22 : Plan ve Bütçe Komisyonu-İmar Komisyonu’nun 2022/29 Sayılı; Balabancık Mahallesi, Yapı Kayıt Belgesi alan bölgelere Doğalgaz Bağlatılması ile ilgili Ortak Raporu.

 

Gündem 23 : İmar Komisyonu’nun 2022/42 Sayılı; Bademli Mahallesi, 1580 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 24 : İmar Komisyonu’nun 2022/41 Sayılı; Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1478 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazın zemin katının dükkan olarak kullanılabilmesi ile ilgili Raporu.

 

Gündem 25 : Hukuk Komisyonu-İmar Komisyonu’nun 2021/101 Sayılı; Köyden Mahalleye dönüşen yerleşimler ile ilgili Ortak Raporu.

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close