BUGÜN - 04.10.2023 ÇARŞAMBA
06.05.2022 - Meclis Gündemi

 

 

                 

 

T.C.

 MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS GÜNDEMİ

 

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAATİ

06.05.2022

15.00

SECİM DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

2019 / 2024

33 ncü

TOPLANTI DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

MAYIS 2022

1 nci

 

-          GÜNDEM: Mudanya Belediye Meclisi’nin 06.05.2022 Cuma günü Saat:15.00’ da, Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezinde yapacağı 2019/2024 Seçim Döneminin (33) ncü, 2022 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait Gündemdir. 

 

-          01.04.2022 Tarihli Meclis Tutanağının Oylanması.

-          05.04.2022 Tarihli Meclis Tutanağının Oylanması.

 

— DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ                                           :

Gündem 01: Başkanlık Makamının 2022/452 Sayılı; 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili Encümen Kararı.

Gündem 02: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün E.41609 Sayılı; Bilimsel Dalış Okulu ile ilgili yazısı.

Gündem 03: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün E.41879 Sayılı; Taş Mektep Akademi ile ilgili yazısı.

Gündem 04: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.41606 Sayılı; İlçemiz, Ömerbey Mahallesi, 1381 Ada, 1 Parselin Güneyindeki Park Alanı ile 1377 Ada, 29 Parsel arasındaki Alana ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili yazısı.

Gündem 05: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.41605 Sayılı; İlçemiz, Ömerbey Mahallesi, 1382 Adanın Kuzeyindeki ve Güneybatısındaki Alana ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili yazısı.

Gündem 06: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.40303 Sayılı; Bursa İli, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 564 Parselin Güneyindeki Yol Alanına ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili yazısı.

Gündem 07: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.40948 Sayılı; İlçemiz, Halitpaşa Mahallesi, 1301 Ada, 14 Parselin Kuzeyindeki Alana ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili yazısı.

Gündem 08: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.40947 Sayılı; İlçemiz, Bademli Mahallesi, 174 Ada, 1 Parselin Batısındaki Alana ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili yazısı.

Gündem 09: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.41857 Sayılı; Bursa İli, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 1580 Parselin Doğusu ve 1236 Parselin Kuzeyindeki Yol Alanlarına ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili yazısı.

 

— KOMİSYON RAPORLARI                                                                                             :

Gündem 10: Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2022/70 Sayılı; Zabıta Müdürlüğü’nün İçkili Yer Bölgesi ile ilgili Raporu.

Gündem 11: İmar Komisyonu’nun 2022/60 Sayılı; 04.12.2020 tarihli ve 2020/139 Esas, 2020/162 Sayılı Belediyemiz Meclis Kararının; “mer’i 09.05.2014 tarih 3241 Sayı ile Onaylı 1/1000 Ölçekli Mudanya Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’na ilişkin Raporu.

Gündem 12: İmar Komisyonu’nun 2022/54 Sayılı; İlçemiz İpekyayla Mahallesi 124 Ada, 19 Parsel Lehine, Mülkiyeti Belediyemize ait İpekyayla Mahallesi 124 Ada, 21 Parsel Aleyhine 86,47 m² İrtifak Hakkının (Geçit Hakkı) 10 Yıl süreyle kurulmasının ve Geçit Hakkı Bedelinin tespit edilmesi ile ilgili Raporu.

Gündem 13: İmar Komisyonu’nun 2022/56 Sayılı; Sakarya Mahallesi 1142 Ada, 11 Parsele ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili Raporu.

Gündem 14: İmar Komisyonu’nun 2022/57 Sayılı; Halitpaşa Mahallesi 1564 Ada Doğusundaki Park Alanı ve 1568 Ada, 3 Parsel Kuzeydoğusundaki Yol Alanına ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili Raporu.

Gündem 15: İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonu’nun 2022/64 Sayılı; İmar planı revizyonu yapılacak mahallelerde ve köy yerleşik alanı tespiti yapılmamış kırsal mahallelerimizin merkezi alanlarında yıkım işlemlerinin askıya alınmasına dair tüm hukuki ve idari kararların alınması talebi (Önerge) ile ilgili Raporu.

Gündem 16: İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonu’nun 2022/59 Sayılı; Plan Zaiyat Oranının %30’dan %40’a yükseltilmesine ilişkin Belediyemiz Meclisi’nin 05.07.2019 tarih 2019/130 Esas, 2019/159 Sayılı Kararının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili Raporu.

Gündem 17: İmar Komisyonu’nun 2022/58 Sayılı; İlçemiz Esence-Söğütpınar-Eğerce Mahallelerine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili Raporu.

Gündem 18: İmar Komisyonu’nun 2022/55 Sayılı; 05.09.2014 tarih ve 2014/317 karar sayılı Belediyemiz Meclis kararının çatı meyilinin ve mahya noktasının hesabı ile oturacağı parapet yüksekliği ile ilgili hükümleri ve 11.11.2016 tarih ve 2016/8064 sayılı Teknik Komisyon Raporunun ikinci bodrum katların dışarıdan görünmesine izin verilmesine ilişkin hükümler ile ilgili sunulan önerilerin uygun görülmesi halinde değiştirilmesi ile ilgili Raporu.

                                                                                       Hayri TÜRKYILMAZ
                                                                                        Belediye Başkanı

 

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close