Başkanın Mesajı

Belediye Başkanının görevi; belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almaktır. Bir belediye başkanı, bu yasal görevi gereği beldesindeki halkın gelir düzeyini arttırmayı en öncelikli konusu olarak ele almalıdır çünkü geçim sıkıntısı olan bir insanın huzurlu ve mutlu olması mümkün değildir.

Mudanya halkının büyük kısmı, özellikle ilçe merkezi dışında yaşayan kesimi, düşük gelir seviyesine sahiptir. İlçedeki gelir ve iş imkanlarının kısıtlı olması özellikle genç nüfusun ilçeden ayrılmasına sebep olmaktadır. İlçede halen orta ve üzeri yaşlı nüfus oranı yüzde 74’tür. Halkın gelir düzeyinin arttırılması ve genç nüfusun ilçede korunması önceliğimiz olacaktır.

Bunun yanında huzur ve esenlik için kişinin kendisini güvende hissetmesi şarttır. İlçe çok önemli bir fay hattının yakınında olduğundan 1. derece deprem bölgesidir. Yaşamı ile ilgili endişe içindeki insan topluluğunun, huzur bulup mutlu olması mümkün değildir. Bu nedenle halkımızın gelir düzeyini yükseltmenin yanında, riskli yapı stokunun dönüştürülüp, içinde gönül rahatlığı ile yaşanabilmesini sağlamak kaçınılmaz ve önceliklidir. Bu konuda yalnızca merkezi yönetimden çözüm beklemek yanlıştır ve kolaycılıktır. İlçenin tarihi ve coğrafi değerleri, merkezi yönetime ihtiyaç duymaksızın, bu konunun çözümü için yeterli imkanı yaratabilir.

Bizim Mudanya için gerçekleştirmek istediğimiz proje, bu iki ana konuyu birlikte ele alarak, sanat, kültür ve gastronomi turizmini teşvik edip, destek sağlamak ve bu konuda yatırım yapacak yatırımcıların, bütünsel projelerle, kendi yatırımlarını gerçekleştirirken ilçenin mevcut riskli yapılarını da beklenen depreme dayanıklı olarak yenilemelerini temin etmektir. Böylelikle belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu sağlanacaktır.

DENİZ DALGIÇ

MUDANYA BELEDİYE BAŞKANI

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close