ASKI İLANI - Akköy Mah. Örenler Mevki

          B.K.V.K.B.K'nun 23.10.2023 tarih ve 12786 sayılı kararıyla “Bursa İli, Mudanya İlçesi, Akköy Mahallesi, Örenler Mevkiinde, 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildiği 30/09/2022 tarihli ve 11694 sayılı karara yapılan itiraz neticesinde Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 27/12/2022 tarihli ve 2325 sayılı kararı doğrultusunda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarınca özel mülkiyete ait tapunun H21b18a3 pafta 110 ada-6, 7, 8, 9 ve 10 parsellerinde kayıtlı taşınmazlarda yapılan tespit ve irdeleme çalışması sonucunda 2863 sayılı Kanun kapsamında seramik parçaları, çatı ve taban kiremidi örneklerine rastlanıldığı ve sınırları kararımız eki sit paftasında işaretli alanın önerildiği şekilde 3. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, sit fişinin uygun olduğuna;

   
          Tapu Müdürlüğünce özel mülkiyete ait H21b18a3 pafta 110 ada 6, 7 ve 10 parsellerin tapu sicil kaydına “kısmen 1. Derece Arkeolojik Sit alanındadır” şerhleri ile 9 parseldeki “1. Derece Arkeolojik Sit alanındadır” şerhinin terkin edilmesine;
110 ada 6, 7, 8 ve 9 parsellerin tapı sicil kaydına “3. Derece Arkeolojik Sit alanındadır” şerhi; 10 parselin tapu sicil kaydına “kısmen 3. Derece Arkeolojik Sit alanındadır” şerhi konularak Koruma bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bilgi verilmesine;

          3. derece Arkeolojik Sit alanı için kararımız eki geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının 2863 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince 3 yıl süre ile geçerli olduğuna
” şeklinde karar verilmiş olup, 2863 sayılı kanun ile ilgili yönetmelik hükümlerine istinaden 12.03.2024 tarihinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (YILDIZTEPE YERLEŞKESİ) ile belediyemiz internet sitesinde askıya çıkartılmıştır. 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close