ASKI İLANI - Mütareke Mah. 1061 ada, 5 parsel

      İlçemiz, Mütareke (Karafatma) Mahallesi 1061 ada 5 Parsel ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Mudanya Belediye Meclisi’nin 05.05.2023 tarih 2023/75 sayılı kararı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 15.06.2023 tarih 781 sayılı kararı ile değerlendirilmiş, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.08.2023 tarih 12625 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesine istinaden 14.09.2023 tarihinde askıya çıkarılacakken, Bursa 3. İdare Mahkemesinin 2021/447 Esas, 2023/957 sayılı kararı ile “Mudanya Belediye Meclisinin 02.10.2020 tarih ve 2020/120 sayılı kararı ile onaylanan Kısmi Yapılaşma Tespit Çalışması”nın iptal edilmesine istinaden askıdan indirilmiştir.

     Mahkeme kararını bertaraf edecek şekilde güncellenen Bursa İli, Mudanya İlçesi, Yalı, Eğitim, Burgaz, Altıntaş, Ömerbey, Hasanbey, Şükrüçavuş, Mütareke, Halitpaşa Ve Kumyaka Mahallelerinde 3621 Sayılı Kıyı Kenar Kanunu Uygulamasına Dair Yönetmelik Kapsamında Kısmi Yapılaşma Tespit Çalışmasının (Yaklaşık 120 ha) tamamlanması sonucu hazırlanan, çalışma alanında bulunan yapı adalarının %58’inde kısmi doluluk tespiti yapılan “1992 yılı Mudanya 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında 3621 sayılı Kıyı Kenar Kanunu Uygulamasına Dair Yönetmelik bağlamında yapılan Kısmi Yapılaşma Tespit Çalışması” Mudanya Belediye Meclisi’nin 01.03.2024 tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 

    Mütareke (Karafatma) Mahallesi 1061 ada 5 Parsel ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesine istinaden 1 (bir) ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Yıldıztepe Yerleşkesi) ve belediyemiz internet sitesinde askıya çıkartılmıştır.

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close