ASKI İLANI- Zeytinbağı Mah. Yol Kalıntısı

     B.K.V.K.B.K.'nun 29.01.2024 tarih ve 13052 sayılı kararıyla, "Bursa İli, Mudanya İlçesi, Zeytinbağı Mahallesi’nde Roma Dönemi’ne tarihlenen yol kalıntısının bulunduğu özel mülkiyete ait tapunun 104 ada 1 (kısmen); 105 ada 39, 40, 43 (kısmen), 44, 45, 46, 57 (kısmen), 63, 64 (kısmen), 106 ada 10 (kısmen), 15 (kısmen), 16 (kısmen), 17, 18, 22, 112 ada 84 (kısmen), 86 parsellerine taşınmazlarda Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan tespit çalışması sonucunda; 2863 sayılı Kanun kapsamında Roma dönemine tarihlenen yol kalıntısı ve pişmiş toprak seramik ve kiremit parçalarına rastlanılması nedeniyle sınırları kararımız eki sit paftasında işaretli alanın önerildiği şekilde I. ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, sit fişinin uygun olduğuna;

     Tapu Müdürlüğünce özel mülkiyete ait tapunun 104 ada 1 (kısmen); 105 ada 39, 40, 43 (kısmen), 44, 45, 46, 57 (kısmen), 63, 64 (kısmen) parseller, 106 ada 10 (kısmen), 15 (kısmen), 16 (kısmen), 17, 18, 22 parseller, 112 ada 84 (kısmen), 86parsellerine kayıtlı taşınmazların tapu sicil kaydına “III. derece Arkeolojik Sit alanındadır” şerhinin,

    Karar eki paftada koordinatları belirtilen tapulama harici mevcut yolun ise tapu sicil kaydına “I. derece Arkeolojik Sit alanındadır” şerhinin konularak Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine;

    I. ve III. derece Arkeolojik Sit alanı için kararımız eki geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının 2863 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince 3 yıl süre ile geçerli olduğuna;

    Yol kalıntısının bozulmasının engellenmesi açısından, alandan ağır tonajlı araç ve iş makinelerinin geçişinin engellenmesine yönelik önlemlerin alınmasına, bu doğrultuda alternatif yol önerilerinin oluşturulmasına ve uyarı ikaz tabelalarının sit alanı dışına konularak Koruma bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bilgi verilmesine” şeklinde karar verilmiş olup, 2863 sayılı kanun ile ilgili yönetmelik hükümlerine istinaden 19.02.2024 tarihinde 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close