Mudanya 1. Fotoğraf Yarışması

Mudanya Belediyesi Mudanya 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması

“Geçmişten Bugüne Mudanya’da Zamansız Fotoğraflar”

1-Yarışmanın Adı:
Mudanya 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması “Geçmişten Bugüne Mudanya’da Zamansız Fotoğraflar”dır.

 

2- Konu ve Amaç:

Mudanya/ Myrleia Antik Çağ boyunca Bursa’nın limanıydı. Myrleia’dan günümüze kültürel mirasın korunması ve gün yüzüne çıkarılması konusunda yaptığımız çalışmalara sanatı da katarak bütüncül bir yol izliyoruz. Mudanya Belediyesi olarak doğal, tarihi ve kültürel değerlere sahip kentimizin, anılara yansıyan güzelliklerini kayıt altına alma hedefiyle Mudanya’nın ilk fotoğraf yarışmasına imza atıyoruz. Bu amaçla; Mudanya’nın görsel hikayesini en azından bir kez olsun yolu Mudanya’dan geçen herkesle birlikte yazmak istedik.  Barışın ve Kardeşliğin Başkenti Mudanyamızın geçmişten bugüne kültür oluşumlarını, kentsel, turistik, tarihsel güzelliklerini anlatacak fotoğraflar arıyoruz. Tarihi ve kültürel mirasın, bir toplumun üyelerine ortak geçmişlerini anlatan, aralarındaki dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren bir hazine olduğu gerçeğinden hareketle “Geçmişten Bugüne Mudanya’da Zamansız Fotoğraflar” temalı Mudanya 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda tarihi ve kültürel değerimizi tüm insanlığa sunacağız. Yarışmada ödüle ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar, Tirilye Sanat Evi başta olmak üzere Mudanyamızın tarihi mekanlarında sergilenerek geleceğe sanatsal bir miras olarak aktarılacaktır.

 

3- Kategori ve Bölümler:
Renkli ya da siyah-beyaz fotoğraflar ile katılım yapılabilir.

 

4- Genel Katılım Koşulları: 

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.

 

 • Yarışma; seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları dışında, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açıktır.

 

 • Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir.

 

 • Fotoğrafın çekim zamanıyla ilgili bir sınırlama yapılmamıştır.

 

 • Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar, yarışmaya katılamaz.

 

 • Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

 

 • Fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik, toz alma ve kontrast düzeltmesi gibi kabul edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon/başkalaştırma/oynama, ekleme, silme kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

 

 • Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 72 -300 dpi çözünürlükte, kısa kenarı 2400 pikselden az olmayacak şekilde yüklenecektir. Fotoğrafların boyutları 1 MB’den küçük olmamalıdır.

 

 • Drone vb. araçlarla çekilen fotoğraflar da yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya/yarışmacıya aittir.

 

* Yarışmaya gönderilen fotoğrafların ham halleri ile birlikte EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması zorunludur.

 

 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

 

 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Mudanya sınırları içinde çekilmiş olmalıdır.

 

5- Telif (Kullanım) Hakları:

 

 • Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Mudanya Belediyesi’ne ait olacaktır.

 

 • Mudanya Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullanabilecektir.

 

 • Eser sahipleri, eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Mudanya Belediyesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Mudanya Belediyesi; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda değerlendirebilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak Mudanya Belediyesi’nden hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

 

 • Mudanya Belediyesi, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.

 

 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.

 

 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

 

 • Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici kurum olarak Mudanya Belediyesi ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.

 

 • Planlanan sergi için derece alan fotoğraflar Mudanya Belediyesi tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.

 

 • Fotoğraflar bastırıldıktan sonra Mudanya Belediyesi arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.

 

 • Düzenleme Kurulu e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz.

 

 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül bedeli ödenmişse katılımcının iade etmesi gerekir.

 

 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.

 

 • Mudanya Belediyesi; yarışmaya katılan eserleri web ya da sosyal medya kanallarında, yayınladığı ya da yapımını üstlendiği basılı yayınlarda, web sitelerinde, ve basın yayın organları aracılığıyla yarışma duyurularında, yarışmaya ait sergilerde, “sanatçının adını geçirerek”, herhangi bir ödeme yapılmaksızın kullanabilecektir.

 

 • Yarışmacı başvuru formundaki T.C. kimlik numarası, adı soyadı, telefon numarası ve e–posta adresi bilgilerini doğru bildirmelidir. Bu bilgilerin herhangi bir nedenle ulaşmaması, kontrollerden geçememesi ya da yanlış doldurulması halinde düzenleyici Mudanya Belediyesi sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

 

 • Katılımcılar; https://mudanya.bel.tr/adresine fotoğraflarını yükleyerek yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve hükümleri kabul edip onaylamış sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

 

6- Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 

 • Başvurular https://mudanya.bel.tr/ adresi üzerinden “Mudanya Fotoğraf Yarışması” linkinden kabul edilecektir.
 • 27 Mayıs 2022 Saat 23.00’a kadar yapılan başvurular kabul edilecektir.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar; .jpg formatında (.jpg veya .jpeg uzantılı )
 • 72 -300 dpi çözünürlükte, kısa kenarı 2400 pikselden az olmayacak şekilde yüklenecektir.

Fotoğrafların boyutları 1 MB’den küçük olmamalıdır.

 • Yarışmaya katılımcı en fazla 4 (dört) eser gönderilebilir.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar, sayısal (dijital) ortama aktarılmış olmalıdır. Fotoğraflar dijital çekilmiş olabileceği gibi film ya da opaktan tarama da olabilir.
 • Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilmelidir.
 • Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb. fotoğrafçının kimliğini belirtecek bir işaret bulunmamalıdır.
 • Web sitesindeki formun doldurulmasının ardından yarışmacıya sistem tarafından bir kod gönderilecektir. Yarışmacının rumuzu olarak kabul edilecek olan bu kod, yarışma sonuna kadar saklanacaktır. Gönderilecek fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; LCD monitörde, bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur.
 • Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül ve sergileme alan fotoğrafların eşleştirilmesi yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.
 • Yarışma sonuçları Mudanya Belediyesi’nin web sitesi https://mudanya.bel.tr/’de ve sosyal medya hesaplarında ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılar, Düzenleme Kurulu tarafından telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

7-Yarışma Takvimi:

Yarışmaya Son Katılım Tarihi:   27 Mayıs 2022

Seçici Kurul Toplanma Tarihi:    04 Haziran 2022

Sonuç Bildirim Tarihi:              11 Haziran 2022

 

 

8- Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):

Seçici kurul tam katılım ile toplanır.

 

* Aykut GÜNGÖR / Fotoğraf Sanatçısı

* Engin ÇAKIR / Fotoğraf Sanatçısı

* Ercan ARSLAN / Fotoğraf Sanatçısı

* Mustafa SEVEN /  Fotoğraf Sanatçısı

* Özgür ÇAKIR / Fotoğraf Sanatçısı

 

9- Ödül

Birincilik 5000 - TL

İkincilik 3000 - TL

Üçüncülük 2000 – TL

Mansiyon: 1500 - TL

Mansiyon: 1500 TL

 

 

Yarışma Sekretaryası-İletişim:

Mudanya Belediyesi

İlgili: Aslıhan AYDIN

e-mail: aslihanaydin@mudanya.bel.tr

Telefon: 444 8 922 Dahili: 1130

Adres: Şükrü Çavuş Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi No: 10

Mudanya / Bursa

 

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close