01.09.2023 - Meclis Gündemi

 

 

                 

 

T.C.

 MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS GÜNDEMİ

 

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAATİ

01.09.2023

15.00

SECİM DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

2019 / 2024

47 nci

TOPLANTI DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

EYLÜL 2023

1 nci

 

-          GÜNDEM: Mudanya Belediye Meclisi ’nin 01.09.2023 Cuma günü Saat:15.00 ’da, (Şükrüçavuş Mahallesi, İpar Caddesi No:3 Mudanya – BURSA) MUDAŞ Sosyal Tesis Salonu’ n da yapacağı 2019/2024 Seçim Döneminin (47) nci, 2023 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait Gündemdir. 

            07.2023 Tarihli Meclis Tutanağının Oylanması.

 

— DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ                                               :

 

Gündem 01: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ’nün E.86595 Sayılı; Kadro İhdas ile ilgili yazısı.

 

Gündem 02: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ’nün E.86594 Sayılı; Kadro İptal -  İhdas ile ilgili yazısı.

 

Gündem 03: Fen İşleri Müdürlüğü ’nün E.86288 Sayılı; İsim Verilmesi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 04: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ’nün E.83847 Sayılı; Orhan Kemal ‘in İsminin Kütüphaneye Verilmesi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 05: Zabıta Müdürlüğü ’nün E.86594 Sayılı; İçkili Yer Bölgesi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 06: Kreş Müdürlüğü ’nün E.86687 Sayılı; Müdürlük Yönetmelik Değişikliği ile ilgili yazısı.

 

Gündem 07: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ’nün E.82336 Sayılı; Gündem Maddesi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 08: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ’nün E.85362 Sayılı; Otopark Bedeli ile ilgili yazısı.

 

Gündem 09: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ’nün E.85003 Sayılı; Çöp Konteyneri ile ilgili yazısı.

 

Gündem 10: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ’nün E.86395 Sayılı; Plan İnceleme Raporu (Bademli Mah.105 Ada, 1 Parsel) ile ilgili yazısı.

 

Gündem 11: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ’nün E.86394 Sayılı; Plan İnceleme Raporu (Bademli Mah.1580 Parselin Güneyinde, Güneydoğusunda, 254 Parselin Güneyinde, 122 Ada, 1 Parselin Doğusunda, Güneyinde, Batısında, 1236 Parselin Doğusunda ve Kuzeyinde) ile ilgili yazısı.

 

Gündem 12: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ’nün E.86392 Sayılı; İlçemiz Eğitim Mahallesi 2009, 2010, 2011, 2029, 2040 Adaları ve 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Adalar ile ilgili Plan Değişikliği yazısı.

 

Gündem 13: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ’nün E.86391 Sayılı; İlçemiz Halitpaşa Mahallesi 1575 Ada, 1 Parselin Batısı, Güneyi ve Doğusuna ilişkin Plan Değişikliği yazısı.

 

Gündem 14: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ’nün E.86647 Sayılı; İlçemiz Bademli Mahallesi 2583 Ada, 1 Parsel ve 2584 Ada, 1 Parsele ait İmar Planı Tadilat Başvurusu ile ilgili yazısı.

 

Gündem 15: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ’nün E.86562 Sayılı; İlçemiz Burgaz Mahallesi 2123 Ada, 5 Parsele ait İmar Planı Tadilat Başvurusu ile ilgili yazısı.

 

— KOMİSYON RAPORLARI                                                                :

 

Gündem 16: Plan ve Bütçe Komisyonu ’nun 2023/118 Sayılı; İlçemiz Çayönü Mahallesi 113 Ada, 14 Parsele ilişkin Tahsis ile ilgili Raporu.

 

Gündem 17: Plan ve Bütçe Komisyonu ’nun 2023/145 Sayılı; İlçemiz Burgaz Mahallesi 2086 Ada, 5 Parsele ilişkin Satış ile ilgili Raporu.

 

Gündem 18: Plan ve Bütçe Komisyonu ’nun 2023/144 Sayılı; İlçemiz Hasköy Mahallesinde bulunan Arsa vasıflı taşınmazların Satışı ile ilgili Raporu.

 

Gündem 19: Plan ve Bütçe Komisyonu ’nun 2023/146 Sayılı; İlçemiz Burgaz Mahallesi 2340 Ada, 5 Parsele ilişkin Satış ile ilgili Raporu.

 

Gündem 20: İmar Komisyonu ’nun 2023/120 Sayılı; Mudanya İlçesi, Burgaz Mahallesi 2130 Ada, 87 Parselin Kuzeydoğu ile Batı Hattı ve 2126 Ada, 7 Parselin Güneydoğu Kadastro Hattına ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 21: İmar Komisyonu ’nun 2023/138 Sayılı; Mudanya İlçesi, Burgaz Mahallesi 1920 Ada, 3 Parsele ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 22: İmar Komisyonu ’nun 2023/139 Sayılı; Mudanya İlçesi, Burgaz Mahallesi 2327 Ada, 4 ve 5 Parsellere ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 23: İmar Komisyonu ’nun 2023/134 Sayılı; Mudanya İlçesi, Burgaz Mahallesi 2104 Ada, 6 Parsele ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 24: İmar Komisyonu ’nun 2023/133 Sayılı; Mudanya İlçesi, Siteler Mahallesi 1917 Ada, 17 Parsele ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 25: İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonu ’nun 2023/82 Sayılı; Hasköy Mahallesi için belirlenen Kırsal Yerleşik Alan Sınırı ile ilgili Ortak Raporu.

 

Gündem 26: İmar Komisyonu ’nun 2023/127 Sayılı; O.T.H alanlarında yapılacak yapılara ilişkin, üretim türünün teknolojisinin tespitinin nasıl yapılacağı ve bina yüksekliğinin belirlenmesi ile ilgili Raporu.

 

Gündem 27: İmar Komisyonu ’nun 2023/142 Sayılı; Çağrışan Mahallesi 1354 Parsel ve Çevresine ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 28: İmar Komisyonu ’nun 2023/143 Sayılı; Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi 1580 Parsele ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 29: İmar Komisyonu ’nun 2023/137 Sayılı; Mudanya İlçesi, Hasköy Mahallesi 2727 Ada, 7 (Eski:521 Parsel), 8 (Eski:1235 Parsel) ve 9 (Eski:520 Parsel) Parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili Raporu.

 

Gündem 30: İmar Komisyonu ’nun 2023/136 Sayılı; Mürsel Mahallesi 1476 Parselin Güneyine ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 31: İmar Komisyonu ’nun 2023/124 Sayılı; Mudanya İlçesi, Hasköy Mahallesi, 111 Ada, 5 Parselin Güneydoğusu ile 108 Ada, 15 Nolu Parselin Batısına ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 32: İmar Komisyonu ’nun 2023/121 Sayılı; Çağrışan Mahallesi 217 Ada, 1 Parsel, 218 Ada, 1 ve 2 Parseller, 219 Ada, 1 Parsel ve 1462 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili Raporu.

 

Gündem 33: İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonu ’nun 2023/128 Sayılı; Kırsal Mahalle Sınırlarının talep eki taslağa göre ve 722 Parselin de ilave edilerek yeniden düzenlenmesi talebi ile ilgili Ortak Raporu.

 

Gündem 34: İmar Komisyonu ’nun 2023/123 Sayılı; Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, 2385 Ada, 1 Parselin Doğusundaki Alan ile 2383 Ada, 2 Nolu Parselin Doğusundaki Alana ilişkin Plan Değişikliğine ait Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün Raporun değerlendirilmesi ile ilgili Raporu.

 

Gündem 35: İmar Komisyonu ’nun 2023/125 Sayılı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün yazısı ve eki dilekçede belirtilen hususların değerlendirilmesine ilişkin Raporu.

 

Gündem 36: İmar Komisyonu ’nun 2023/126 Sayılı; 1/1000 Ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı’nın ‘5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’, ‘3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunu’, ‘3621 Sayılı Kıyı Kanunu’na aykırı olan kısımlar açısından değerlendirilmesi ve karar alınmasına ilişkin Raporu.

 

Gündem 37: İmar Komisyonu ’nun 2023/119 Sayılı; Bademli Mahallesi 161 Ada, 2 Parsel, 163 Ada, 2 Parsel, 168 Ada, 1 Parsel, 172 Ada, 1, 2 Parseller, 173 Ada, 1, 2 Parsellere ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 38: İmar Komisyonu ’nun 2023/122 Sayılı; Bademli Mahallesi 174 Ada, 1 Parselin Batısındaki Alana ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün Plan İnceleme Raporunda belirtilen hususlar ile ilgili Raporu.

 

                                                                                  Hayri TÜRKYILMAZ

                                                                                     Belediye Başkanı

                                                                                                                                   

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close