02.04.2021 - MECLİS GÜNDEMİ

 

 

                 

 

T.C.

 MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS GÜNDEMİ

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAATİ

02.04.2021

15.00

SECİM DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

2019 / 2024

21 nci

TOPLANTI DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

NİSAN 2021

1 nci

 

-          GÜNDEM: Mudanya Belediye Meclisi’nin 02.04.2021 Cuma günü Saat: 15.00’ da, Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezinde yapacağı 2019/2024 Seçim Döneminin (21) nci, 2021 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait Gündemdir. 

 

-          05.03.2021 Tarihli Meclis Tutanağının Oylanması.

 

— DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ                                                                    :

 

Gündem 01 : Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.7263 Sayılı; 2020 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısı.

 

Gündem 02 : Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.6903 Sayılı; Belediye Meclis Birinci Başkan Vekili, Meclis İkinci Başkan Vekili ve İki adet Meclis Kâtip Üyesi ile İki adet Yedek Meclis Kâtip Üyesinin gizli oyla seçimi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 03 : Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.6904 Sayılı; Bir yıl görev yapmak üzere, Üç Adet Encümen Üyesinin gizli oyla seçimi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 04 : Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.6905 Sayılı; Bir yıl görev yapmak üzere, en az üç, en çok beş üyeden oluşacak İhtisas Komisyonları Üyeliği seçimi ile ilgili yazısı

 

Gündem 05 : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.7000 Sayılı; Sözleşmeli Personel Ücreti ile ilgili yazısı.

 

Gündem 06 : Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.6987 Sayılı; Sokak İsmi Verilmesi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 07 : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün E.7007 Sayılı; Taş Mektep Binasının Müze Yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 08 : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.5631 Sayılı; İlçemiz Karafatma Mahallesi, 1110 Ada, 11 Parsel Zemin Kat Hakkında yazısı.

 

Gündem 09 : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.6969 Sayılı; İlçemiz Bademli Mahallesi, 650-651 ve 652 Parsel ile ilgili Mahkeme Kararı yazısı.

 

Gündem 10 : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.7262 Sayılı; Köyden Mahalleye Dönüşen Yerleşimler ile ilgili yazısı.

 

Gündem 11 : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.7097 Sayılı; 1/1000 Ölçekli Mürsel Mahallesi Uygulama İmar Planı ile ilgili yazısı.

 

Gündem 12 : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.7098 Sayılı; 1/1000 Ölçekli Bademli Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili yazısı.

 

Gündem 13 : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.7096 Sayılı; 1/1000 Ölçekli Aydınpınar Mahallesi Uygulama İmar Planı ile ilgili yazısı.

 

Gündem 14 : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.6609 Sayılı; Bursa İli, Mudanya İlçesi Ömerbey Mahallesi 1483 Ada, 1, 2, 3, 4 Parseller ve Çevresi ile Şükrüçavuş Mahallesi 1101 Ada, 3 ve 4 Parsellere ait 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği ile ilgili yazısı.

 

Gündem 15 : Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.7279 Sayılı; Ödenek Aktarma ile ilgili yazısı.

 

Gündem 16 : Başkanlık Makamının;  Belediyemizin 2020 yılına ait Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerine ait Denetim Raporunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22 nci maddesi gereği, Başkan tarafından okutmak suretiyle Meclise bilgi verilmesi.

 

— KOMİSYON RAPORLARI                                                                                                         :

 

Gündem 17 : Plan ve Bütçe Komisyonu – Hukuk Komisyonu’nun 2021/03 Sayılı; Zabıta Müdürlüğü Yönetmelik Değişikliği ile ilgili Ortak Raporu.

 

Gündem 18 : Plan ve Bütçe Komisyonu – Hukuk Komisyonu’nun 2021/23 Sayılı; Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik ile ilgili Ortak Raporu.

 

Gündem 19 : Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2021/48 Sayılı; Gelir Tarifesi (Yönetmelik) ile ilgili Raporu.

 

Gündem 20 : Ulaşım Komisyonu’nun 2020/144 Sayılı; Mudanya İlçesi Trafik Sirkülasyon Planı ile ilgili Raporu.

 

Gündem 21 : İmar Komisyonu’nun 2021/49 Sayılı; Kısmi Yapılaşma Tespit Çalışması ilgili Raporu.

 

Gündem 22 : İmar Komisyonu’nun 2021/58 Sayılı; Mudanya İlçesi, Altıntaş, Balabancık, Hasköy, Mesudiye ve Ülküköy Mahallelerinde 3402 Sayılı Yasanın 22-a maddesi uyarınca yapılacak olan Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere Bilirkişi belirlenmesi ile ilgili Raporu.

 

Gündem 23 : Hukuk Komisyonu ve İmar Komisyonu’nun 2021/56 Sayılı; 1/1000 Ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin Askı İtirazları ile ilgili Ortak Raporu.

 

Gündem 24 : İmar Komisyonu’nun 2021/57 Sayılı; Halitpaşa Mahallesi 1173 Ada 55 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin Raporu.

 

Gündem 25 : İmar Komisyonu’nun 2021/52 Sayılı; Bademli Mahallesi 1580 Parsel sayılı taşınmaza ait Subasman Kotunun Artırılması ile ilgili Raporu.

 

Gündem 26 : İmar Komisyonu’nun 2021/50 Sayılı; Mürsel Mahallesi 1521 Parsele ait 1 (Bir) Adet Askı İtirazı ile ilgili Raporu.

 

Gündem 27 : İmar Komisyonu’nun 2021/51 Sayılı; İlçemiz Aydınpınar Mahallesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Mürsel Mahallesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve Bademli Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close