BUGÜN - 21.06.2021 PAZARTESİ
03.07.2020 BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

 

 

                 

 

T.C.

   MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS GÜNDEMİ

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAATİ

03.07.2020

15.00

SECİM DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

2019 / 2024

13 ncü

TOPLANTI DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

TEMMUZ 2020

1 nci

 

-          GÜNDEM: Mudanya Belediye Meclisi’nin 03.07.2020 Cuma günü Saat: 15.00’ da, Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezinde yapacağı 2019/2024 Seçim Döneminin (13) ncü, 2020 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait Gündemdir. 

 

  

-          06.03.2020 Tarihli Meclis Tutanağının Oylanması.

 

  

— DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ                                                                    :

 

Gündem 01: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.10888 Sayılı; 9 Ay süre ile görev yapmak üzere, İki Adet Encümen Üyesinin Gizli Oyla seçimi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 02: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.10891 Sayılı; 9 Ay süre ile görev yapmak üzere, en az üç, en çok beş üyeden oluşacak İhtisas Komisyonları Üyeliği seçimi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 03: Başkanlık Makamının E.6442 Sayılı; 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısı.

 

Gündem 04: Denetim Komisyonu’nun; Belediyenin bir önceki yıla ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerine ait Denetim Raporunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 nci Maddesi gereği, Başkan tarafından okutmak suretiyle Meclise bilgi verilmesi.

 

Gündem 05: Başkanlık Makamının 2020/334 Sayılı; 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili Encümen Kararı.

  

Gündem 06: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.10554 Sayılı; Meclis Tatil Gününün Belirlenmesi ile ilgili yazısı.

  

Gündem 07: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün E.11299 Sayılı; Çöp kamyonu alımı ile ilgili yazısı.

 

Gündem 08: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.11320 Sayılı; Hasköy Mh. 119 ada 3,5,9 ve 10 parsel sayılı taşınmazların haciz takibindeki borca karşılık takas edilmesi yönünde alınan 06.03.2020 tarih ve 2020/60 Esas 2020/60 Karar nolu Meclis Kararının iptal edilerek söz konusu bu parsellerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satışlarının yapılabilmesi amacı ile ilgili yazısı.

 

Gündem 09: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.11319 Sayılı; Siteler Mh. 1944 Ada 7 Parselde kayıtlı 1.011,49 M2 arsa vasıflı taşınmasın (Cem evi yapılmak üzere) 03.02.2017 tarih ve 2017/42 kara nolu meclis kararı ile 10.03.2017 tarihli tahsis protokolünün iptal edilerek tahsisin sonlandırılması ile ilgili yazısı.

  

Gündem 10: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.6413 Sayılı; Kadro İhdası ile ilgili yazısı.

 

Gündem 11: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.10561 Sayılı; Kadro İhdası ile ilgili yazısı.

  

Gündem 12: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.10568 Sayılı; Kadro İhdas-İptal ile ilgili yazısı.

  

Gündem 13: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.10569 Sayılı; 6 adet sözleşmeli personelin ücreti ile ilgili yazısı.

  

Gündem 14: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.8390 Sayılı; Tescil ile ilgili yazısı.

 

Gündem 15: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.5717 Sayılı; Ticari Teşekkül ile ilgili yazısı.

  

Gündem 16: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.5951 Sayılı; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kentsel Tasarım ve Planlama Şube Müdürlüğünün 27.02.2020 tarih ve E.35980 sayılı yazısında istenen kurum görüşü ile ilgili yazısı.

  

Gündem 17: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.10411 Sayılı; İlçemiz Halitpaşa Mahallesi 1252 ada, 13 parselin bir kısmı ve kuzeyindeki park alanına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikli önerisi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 18: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E5861 Sayılı; İlçemiz Mürsel Mahallesi 641 parsel sayılı taşınmaza ait Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.02.2020 tarih 484 sayılı kararı ile yeniden değerlendirilmek üzere Belediyesine iade kararı alınan imar planı değişikliği başvurusu ile ilgili yazısı.

 

Gündem 19: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E9831 Sayılı; İlçemiz Mürsel Mahallesi 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1352 parseller ve kuzeydoğusundaki alana ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikli Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.03.2020 tarih 579 sayılı kararı ile onaylanarak 05.05.2020-05.06.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup yapılan 1 adet askı itirazı ile ilgili yazısı.

 

Gündem 20: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.6463 Sayılı; Ticari Teşekkül ile ilgili yazısı.

 

KOMİSYON  RAPORLARI:

 

Gündem 21: İmar Komisyonu’nun 2020/28 Sayılı; Ömerbey Mahallesi 1381 Adanın Güneyindeki alana ait Trafo alanının kaydırılmasına ilişkin İmar Planı Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 22: İmar Komisyonu’nun 2019/44 Sayılı; Göynüklü Mahallesi 110 Ada, 114 Ada ve 114 Adanın Doğrusundaki Park alanına ilişkin İmar Planı Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 23: İmar Komisyonu’nun 2020/55 Sayılı; Yörükali Mahallesi 1088 Parsel sayılı taşınmazın ağaçlandırılacak alan kararının iptali ile ilgili Raporu.

 

Gündem 24: İmar Komisyonu’nun 2019/147 Sayılı; Çağrışan Mahallesi 1556 Parsele ilişkin İmar Planı Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 25: İmar Komisyonu’nun 2019/145 Sayılı; Çağrışan Mahallesi 110 Ada, 9 Parsel, 110 Ada, 4 Parselin Güneyindeki Park alanına ilişkin İmar Planı Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

 

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close