BUGÜN - 21.06.2021 PAZARTESİ
04.10.2019 - Meclis Gündemi

 

 

                 

 

T.C.

MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS GÜNDEMİ

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAATİ

04.10.2019

15.00

SECİM DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

2019 / 2024

7 nci

TOPLANTI DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

EKİM 2019

1 nci

 

  • GÜNDEM: Mudanya Belediye Meclisinin 04.10.2019 Cuma günü Saat: 15.00’ da, Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezinde yapacağı 2019/2024 Seçim Döneminin (7) nci, 2019 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait Gündemdir. 

 

  • 06.09.2019 Tarihli Meclis Tutanağının Oylanması.

 

— DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ                                                                    :

 

Gündem 01: Başkanlık Makamının 2019/535 Sayılı; 2020 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili Encümen Kararı.

 

Gündem 02: Başkanlık Makamının 2019/525 Sayılı; 2020 Mali Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçesi ile ilgili Encümen Kararı.

 

Gündem 03Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.24260 Sayılı; 2020 Mali Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 04: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.23194 Sayılı; ÇMK Seçimleri ile ilgili Görüş Talebi yazısı.

 

Gündem 05: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.24366 Sayılı; Kadro İhdas – İptal ile ilgili yazısı.

 

Gündem 06: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.24851 Sayılı; Kadro İhdas – İptal ile ilgili yazısı.

 

Gündem 07: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.1866 Sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait Esence Mahallesi 2207 Parsel ve Hançerli Mahallesi 1478 Parselde kayıtlı Tarla vasıflı Mezarlık olarak kullanılan taşınmazların Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına Bedelsiz Devri ile ilgili yazısı.

 

Gündem 08İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.24837 Sayılı;  Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri bulunan söz konusu Taşınmazların Kiralama İhalesi ile ilgili yazısı.

                  Adres                                Cinsi             Ada/Parsel                M²      
         
      1.       Altıntaş Mah.
          Yalıtarla Mevkii. No:2/1             İş Yeri              110 / 14                 200,00 m²

 
       2. Güzelyalı Eğitim Mh.          Düğün Salonu       2055/1                1.005,48 m² 

 

Gündem 09: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.24837 Sayılı;  Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri bulunan söz konusu Taşınmazların Satışları ile ilgili yazısı.

                  Adres           Cinsi             Ada/Parsel                  M²

  1. Nilüfer Köy            Tarla              10291/48               284,21 m²
  2. Nilüfer Köy            Tarla              10291/49               564,25 m²
  3. Nilüfer Köy            Tarla              10291/50            1.853,00 m² 

 

Gündem 10: Zabıta Müdürlüğü’nün E.23603 Sayılı; Pazaryeri ve Komisyon Kurulması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 11: Zabıta Müdürlüğü’nün E.24440 Sayılı; KGYS Fatura Ödenmesi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 12: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.24710 Sayılı; İlçemiz Bademli Mahallesi 1152 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili yazısı.

 

Gündem 13: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.24695 Sayılı; Bursa ili, Mudanya İlçesi, Musabey Mahallesi 1047 Ada, 20 Parsel sayılı taşınmaz ile ilgili yazısı.

 

Gündem 14: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.24670 Sayılı; İlçemiz Hasköy Mahallesi 122 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili yazısı.

 

Gündem 15: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.22673 Sayılı; TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin 04.09.2019 tarih 2019-0783 sayılı yazısı ile 30.07.2019 tarihinde Odalar ve Yapı Denetim Birliği Temsilcilerinin katılım gösterdiği toplantıda ortaya konulan konular ile ilgili şube bünyesinde bulunan İmar ve Yönetmelik Komisyonu’nun hazırladığı Rapora istinaden Meclis Kararı alınması talep edilmekte olup, bahse konu İmar ve Yönetmelik Komisyonu Raporu ile ilgili yazısı.

 

Gündem 16: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.21587 Sayılı; İlçemiz Karafatma Mahallesi H21B13B4D Pafta, 1110 Ada, 11 Parselde Konut Alanında bulunan taşınmazın Zemin katının Dükkan olarak kullanılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 17: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.24174 Sayılı; Hasköy Mahallesi 111 Ada, 5 Parsel sayılı taşınmaz Mülkiyeti Belediyemize ait Hasköy Mahallesi 115 Ada, 2 Parsel ile baş başa Takas ile ilgili yazısı. 

 

— KOMİSYON RAPORLARI                                                                                                         :

 

Gündem 18: İmar Komisyonunun 2019/179 Sayılı; Bademli Mahallesi 1419 Parsel ve 309 Parselin Batısındaki Alana ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 19: İmar Komisyonunun 2019/173 Sayılı; Bursa İli, Mudanya İlçesi, Burgaz Mahallesi “Yat Limanı, Balıkçı Barınağı ve Tekne İmar ve Çekek Yeri” Amaçlı Taslak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili Raporu.

 

Gündem 20: İmar Komisyonunun 2019/175 Sayılı; Mürsel Mahallesi 1471 Parsele ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 21: İmar Komisyonunun 2019/168 Sayılı; Bademli Mahallesi 1215 ve 1216 Parsellere ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 22: İmar Komisyonunun 2019/174 Sayılı; Bursa İli, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi 1490 Ada 15 Parsel sayılı taşınmazın Zemin Katının Dükkân olarak kullanılabilmesi ile ilgili Raporu.

 

Gündem 23: İmar Komisyonunun 2019/176 Sayılı; Ömerbey Mahallesi 1512 Ada 11 Parsele ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 24: Plan ve Bütçe Komisyonunun 2019/170 Sayılı; Belediyemize ait MUDANYA BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş.’nin Kamuya olan Vergi ve Sigorta Borcu ile ilgili Raporu.

 

Gündem 25: Plan ve Bütçe Komisyonu – Hukuk Komisyonunun 2019/172 Sayılı; Müdürlük Yönetmelik Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

 

 

 

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close