05.02.2021- Meclis Gündemi

 

 

                 

 

T.C.

 MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS GÜNDEMİ

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAATİ

05.02.2021

14.00

SECİM DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

2019 / 2024

19 ncu

TOPLANTI DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

ŞUBAT 2021

1 nci

 

-          GÜNDEM: Mudanya Belediye Meclisi’nin 05.02.2021 Cuma günü Saat: 14.00’ da, Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezinde yapacağı 2019/2024 Seçim Döneminin (19) ncu, 2021 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait Gündemdir. 

 

-          08.01.2021 Tarihli Meclis Tutanağının Oylanması.

 

— DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ                                                                    :

 

Gündem 01: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.2657 Sayılı; Sözleşme için Yetki ile ilgili yazısı.

 

Gündem 02: Zabıta Müdürlüğü’nün E.26561 Sayılı; Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik ile ilgili yazısı.

 

Gündem 03: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.2805 Sayılı; Arsa Satışı ile ilgili yazısı.

 

Gündem 04: Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü’nün E.2803 Sayılı; Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet 6+1m3 ve 1 adet 13+1,5m3  Çöp Kamyonu Alınması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 05: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.2493 Sayılı; İlçemiz Halitpaşa Mahallesi 1575 Ada, 1 Parsel, 1563 Ada, 1 Parsel ve Güneyindeki Yol Alanı ile 1565 Ada Güneyindeki Park Alanına İlişkin Plan Değişikliği ile ilgili yazısı.

 

Gündem 06: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.2217 Sayılı; İlçemiz 1/1000 Ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili yapılan 797 Adet Askı İtirazı yazısı.

 

Gündem 07: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.2330 Sayılı; İlçemiz Halitpaşa Mahallesi 1575 Ada, 1 Parsel, 1563 Ada, 1 Parsel ve Güneyindeki Yol Alanı ile 1565 Ada Güneyindeki Park Alanına İlişkin 15 Adet Askı İtirazı ile ilgili yazısı.

 

Gündem 08: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.2598 Sayılı; Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi 1218 Ada, 1 Parsele İlişkin İmar Planı Tadilat Başvurusu ile ilgili yazısı.

 

— KOMİSYON RAPORLARI                                                                                                         :

Gündem 09: Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 2021/15 Sayılı; Park İsmi Verilmesi ile ilgili Raporu.

 

Gündem 10: Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu – Hukuk Komisyonu’nun 2020/54 Sayılı; Zabıta Müdürlüğü Belediye Emir ve Yasaklar Uygulama Yönetmelik Değişikliği ile ilgili Ortak Raporu.

 

Gündem 11: Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu – Hukuk Komisyonu’nun 2020/143 Sayılı; Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü Yönetmelik Değişikliği ile ilgili Ortak Raporu.

 

Gündem 12: İmar Komisyonu’nun 2021/12 Sayılı; Bademli Mahallesi 1152 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 13: İmar Komisyonu’nun 2021/06 Sayılı; Ömerbey Mahallesi 1501 Ada, 14 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 14: İmar Komisyonu’nun 2021/14 Sayılı; Halitpaşa Mahallesi 1613 Ada, 3 Parselin Kuzeyindeki ve Güneyindeki alanlara ait taşınmaza ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 15: İmar Komisyonu’nun 2021/11 Sayılı; Kumyaka Mahallesi 118 Ada, 2 ve 3 Parsel ve 119 Ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 Parsel sayılı taşınmazlara ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 16: İmar Komisyonu’nun 2021/07 Sayılı; Mürsel Mahallesi 1475 Parselin Doğusundaki Park Alanına Trafo Alanı İşlenmesine İlişkin Plan Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 17: İmar Komisyonu’nun 2021/18 Sayılı; “Mudanya Belediyesi Sınırları İçinde Yer Alan Tesislere Geçiş Yolu (Ön) İzin Belgesi ile İlgili İlke ve Esaslar” hakkındaki Rapor.

 

Gündem 18: İmar Komisyonu’nun 2021/10 Sayılı; Mudanya Belediyesi Enerji Yönetimi Birimi Yönergesi ile ilgili Raporu.

 

Gündem 19: İmar Komisyonu’nun 2021/08 Sayılı; Hasköy Mahallesi 122 Ada, 1 Parsel alana ilişkin yapılan 1 (Bir) Adet Askı İtirazı ile ilgili Raporu.

 

Gündem 20: İmar Komisyonu’nun 2021/05 Sayılı; Bademli Mahallesi 564 Parsel ve 199 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 21: İmar Komisyonu’nun 2021/09 Sayılı; Bademli Mahallesi 1580 Parsel sayılı taşınmaz ile ilgili Raporu.

 

Gündem 22: İmar Komisyonu’nun 2020/161 Sayılı; Halitpaşa Mahallesi 1218 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazda yapılan inşaat ile ilgili çıkma ölçüsü, çekme mesafeleri ve kotlandırmaya ilişkin Raporu.

 

Gündem 23: İmar Komisyonu’nun 2020/127 Sayılı; Yeniköy Mahallesi 1116 Ada, 4 parsele ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 24: İmar Komisyonu’nun 2021/17 Sayılı; 1/1000 Ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin Askı İtirazı ile ilgili Raporu.

 

 

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close