BUGÜN - 29.09.2020 SALI
06.05.2016 - Meclis Gündemi

 

T.C.

MUDANYA

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS GÜNDEMİ

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAATİ

06.05.2016

15:00

SECİM DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

2014  /  2019

24 ncü

TOPLANTI DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

1 nci

1 nci

—                  GÜNDEM: Mudanya Belediye Meclisinin 06.05.2016 Cuma günü Saat: 15:00’ de, Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezinde yapacağı 2014/2019 seçim döneminin (24) ncü, 2016 Yılı Mayıs Ayı 1.Olağan toplantısına ait gündemdir.

 

— DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ                                                                    :

 

Gündem 01: Başkanlık Makamının 2016/435 Sayılı; 2015 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili Encümen Kararı.

 

Gündem 02: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 2016/229 Sayılı; İlçemiz Mahalle Muhtarlarına eğitim semineri verilmesi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 03: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 2016/231 Sayılı; Muharip Gaziler Derneği Mudanya İrtibat Büro Başkanlığı’nın K.K.T.C.’de bulunan şehitlikleri ziyaret etmeleri ile ilgili yazısı.

 

Gündem 04: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 2016/1023 Sayılı; Ömerbey Mahallesi Deniz Caddesi Sıra Dükkânlar No:1/H-1 bulunan 10,00m2 dükkânın Dernek binası olarak tahsis yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 05: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 2016/757 Sayılı; Güzelyalı Burgaz Mahallesi 2087 Ada, 9 Parselin okul yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne tahsisinin yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 06: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 2016/762 Sayılı; Güzelyalı Burgaz Mahallesi 2089 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazın plan zayiat bedeline karşılık olarak 2089 Ada D ve E Parsellerin Takasının yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 07: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2016/3505 Sayılı; Kentsel Uygulama yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 08: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2016/3506 Sayılı; Kentsel Uygulama yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 09: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2016/3507 Sayılı; İlçemiz sınırları dahilinde bulunan çöp konteynırları ile ilgili yazısı.

 

Gündem 10: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2016/3508 Sayılı; Mürsel Mahallesi 107 Ada 5 Parselle ilgili alınan Meclis Kararının düzeltilmesi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 11: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2016/3509 Sayılı; Bademli Mahallesi 1499 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 12: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2016/3510 Sayılı; Çepni Mahallesi 141 Ada, 64 Parsele ait plan değişikliği talebi ile ilgili alınan meclis kararının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 13: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2016/3511 Sayılı; Güzelyalı Eğitim Mahallesi 1985 Ada, 1 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 14: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2016/3513 Sayılı; Asansör ücretinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.

 

 

— KOMİSYON RAPORLARI                                                                                                         :

 

Gündem 15:  Ulaşım Komisyonunun 2016/87 Sayılı; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliği ile ilgili raporu.

 

Gündem 16:  Plan ve Bütçe Komisyonunun 2016/85 Sayılı; BUSKİ Genel Müdürlüğü’ne Tahsis yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 17: Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun 2016/93 Sayılı; Park ismi verilmesi ile ilgili raporu.

 

Gündem 18: Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun 2016/101 Sayılı; Trabzon Düzköy Belediyesi ile Kardeş Belediye olunması ile ilgili raporu.

 

Gündem 19:  İmar Komisyonunun 2015/257 Sayılı; Çağrışan Mahallesi 1036-62-1465-249-1284 ve 1773 parsellerde plan tadilatı yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 20:  İmar Komisyonunun 2015/253-2016/25 Sayılı; Bursagaz Regülatör yerleri plan değişikliği ile ilgili raporu.

 

Gündem 21:  İmar Komisyonunun 2016/30 Sayılı; Burgaz Mahallesi 2084 Ada 138 Parsele (E:779 Ada 10 Parsel) ilişkin imar planı değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 22:  İmar Komisyonunun 2016/70 Sayılı; Mudanya Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planı Hükümleri ile ilgili raporu.

 

Gündem 23:  İmar Komisyonunun 2016/88 Sayılı; İlçemiz sınırları içerisinde yer alan tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi Düzenlenmesi ile ilgili raporu.

 

Gündem 24:  İmar Komisyonunun 2016/89 Sayılı; İlçemiz Çağrışan Mahallesi 125 Parsele ilişkin imar planı değişikliğine yapılan 1 adet askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporu.

 

Gündem 25:  İmar Komisyonunun 2016/90 Sayılı; İlçemiz Halitpaşa Mahallesi 1207 Ada, 5 Parsele ait plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 26:  İmar Komisyonunun 2016/98 Sayılı; İlçemiz Güzelyalı Mahallesi, 2078 Ada 1 Parsele (Eski 744 Ada 20 Parsel) ilişkin imar planı değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 27:  İmar Komisyonunun 2016/100 Sayılı; İlçemiz Hasanbey Mahallesi 1020 Ada, 24 Parsel sayılı yerde gölgelik uygulaması ve teknik uygulama yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 28:  İmar Komisyonunun 2016/102 Sayılı; İlçemiz Bademli Mahallesi 1571 Nolu Parselin konut alanından çıkarılarak Özel Eğitim Alanına alınmasıyla ile ilgili raporu.

 

 

Hayri TÜRKYILMAZ

                                                                                                                                       Belediye Başkanı

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close