BUGÜN - 11.05.2021 SALI
06.09.2019 - Meclis Gündemi

T.C.

MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS GÜNDEMİ

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAATİ

06.09.2019

15.00

SECİM DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

2019 / 2024

6 ncı

TOPLANTI DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

EYLÜL 2019

1 nci

 

  • GÜNDEM: Mudanya Belediye Meclisinin 05.09.2019 Cuma günü Saat: 15.00’ da, Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezinde yapacağı 2019/2024 Seçim Döneminin (6) ncı, 2019 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait Gündemdir. 

 

  • 05.07.2019 Tarihli Meclis Tutanağının Oylanması.
  • 30.07.2019 Tarihli Meclis Tutanağının Oylanması.

 

— DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ                                                                    :

 

Gündem 01: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.22006 Sayılı; 2020-2024 Stratejik Plan yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 02: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.22158 Sayılı; Belediyemize ait MUDANYA BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş.’nin kamuya olan vergi ve sigorta borçlarından dolayı 28.08.2019 tarih ve 2019/472 sayılı yazısına istinaden teminat olarak gayrimenkul rehini ile ilgili yazısı.

 

Gündem 03: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.18821 Sayılı; Çiftçi Malları Koruma Yönetimi ve Murakabe Heyeti Seçimi yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 04: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.18766 Sayılı; Yönetmelik Değişikliği ile ilgili yazısı.

 

Gündem 05: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.21511 Sayılı;   Bursa İli, Mudanya İlçesi, Burgaz Mahallesi “Yat Limanı, Balıkçı Barınağı ve Tekne İmal ve Çekek Yeri” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı teklifine görüş alınmak ile ilgili yazısı.

 

Gündem 06: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.16729 Sayılı; 23.05.2019 tarih 2019/93 nolu  imar durum belgesinde bahse konu taşınmazın bulunduğu ada üzerinde ticaret alanları bulunduğu, yerinde yapılan tespit neticesinde çevresindeki binaların giriş katlarının dükkân olarak kullanıldığı görülmektedir. Yürürlükte bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği mevzuatı kapsamında ve sunulan belgeler göz önüne alınarak, talep hakkında gerekli meclis kararının alınması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 07: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.21974 Sayılı; İlçemiz, Mürsel Mahallesi, 1471 parsele ilişkin 26.08.2019 tarih ve 21974 sayılı imar planı tadilat başvurusu ile ilgili yazısı.

 

Gündem 08: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.18873 Sayılı; İlçemiz, Ömerbey Mahallesi, 1512 Ada 11 parsele ilişkin 29.05.2019 tarih ve 14119 sayılı imar planı tadilat başvurusu ile ilgili yazısı.

 

— KOMİSYON RAPORLARI                                                                                                         :

 

Gündem 09: Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun 2019/164 Sayılı; Sosyal Yardım İşleri Müdürlük Yönetmelik Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 10: İmar Komisyonunun 2019/151 Sayılı; ; İlçemiz Ömerbey Mahallesi 1383 Ada, 23 Parsele ilişkin İmar Planı Tadilat Başvurusu ile ilgili Raporu.

 

Gündem 11: İmar Komisyonunun 2019/167 Sayılı; Bademli Mahallesi 1419 Parsel ve 319 Parselin Batısındaki alana ilişkin İmar Planı değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 12: Hukuk Komisyonu ve İmar Komisyonunun 2019/148 Sayılı; 1/1000 Ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Çağrışan-Göynüklü Revizyon Uygulama İmar Planlarının tekrar görüşülmesi ile ilgili Raporu.

 

 

 

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close