06.10.2023 - Meclis Gündemi

 

               


T.C.

 MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS GÜNDEMİ

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAATİ

06.10.2023

15.00

SECİM DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

2019 / 2024

48 nci

TOPLANTI DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

EKİM 2023

1 nci

 

-          GÜNDEM: Mudanya Belediye Meclisi’nin 06.10.2023 Cuma günü Saat: 15.00’ da, (Şükrüçavuş Mahallesi, İpar Caddesi No:3 Mudanya-BURSA) MUDAŞ Sosyal Tesis Salonu’nda yapacağı 2019/2024 Seçim Döneminin (48) nci, 2023 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait Gündemdir. 

 

-          01.09.2023 Tarihli Meclis Tutanağının Oylanması.

 

— DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ                                              :

 

Gündem 01 : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.90364 Sayılı; Kadro İhdas-İptali ile ilgili yazısı.

 

Gündem 02 : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.90471 Sayılı; Kadro İhdası ile ilgili yazısı.

 

Gündem 03 : Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.86973 Sayılı; 2024 Mali Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçesi ile ilgili Encümen Kararı.

 

Gündem 04 : Başkanlık Makamının 2023/935 Sayılı; 2024 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili Encümen Kararı.

 

Gündem 05 : Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.89387 Sayılı; 2024 Mali Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 06  : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün E.90319 Sayılı; Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü Verilmesine İlişkin Yönetmelik ile ilgili yazısı.

 

Gündem 07 : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün E.90320 Sayılı; Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü ile ilgili yazısı.

 

Gündem 08 : İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.85793 Sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait, Tirilye Mahallesi 107 Ada, 71 Parselde kayıtlı, niteliği Tarla olan  İşyeri/Dükkan vasıflı 2.300,00 m² içerisinde 750,00 m² kapalı alan sahibi taşınmazın (Bağ evi) ilgili yazısı.

 

Gündem 09 : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.90469 Sayılı; İlçemiz, Şükrüçavuş Mahallesi 1103 Ada, 50 Parsele ait İmar Planı Tadilat Başvurusu ile ilgili yazısı.

 

Gündem 10 : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.88508 Sayılı; İlçemiz, Hasanbey Mahallesi 1.Harmanlar Sokakta Yol Boyu Ticaret olarak Teşekkül etmesi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 11 : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.87356 Sayılı; İlçemiz, Siteler Mahallesi 1916 Ada, 4 Parsele ait taşınmazın cephe aldığı yolun, Yol Boyu Ticaret olarak Teşekkül etmesi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 12 : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.76516 Sayılı; Şehit Osman Sokak ile ilgili yazısı.

 

— KOMİSYON RAPORLARI                                                                            :

 

Gündem 13 : Plan ve Bütçe Komisyonu ’nun 2023/146 Sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz, Burgaz Mahallesi 2340 Ada, 5 Parselde kayıtlı bulunan 2.616,31 m² Arsa vasıflı taşınmazın Satışı ile ilgili Raporu.

 

Gündem 14: Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu ’nun 2023/151 Sayılı; Orhan KEMAL ’in İsminin Kütüphaneye Verilmesi ile ilgili Raporu.

 

Gündem 15: Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu ’nun 2023/150 Sayılı; Halitpaşa Mahallesi 2578 Ada, 1 Parselde yapımına devam edilen Pazar alanına İsim Verilmesi ile ilgili Raporu.

 

Gündem 16: Plan ve Bütçe Komisyonu – Turizm Komisyonu ve Esnaf Komisyonu ’nun 2022/84 – 2023/152 Sayılı; İçkili Yer Bölgesi ile ilgili Ortak Raporu.

 

Gündem 17 : İmar Komisyonu ’nun 2023/159 Sayılı; Bursa İli, Mudanya İlçesi, Eğitim Mahallesi 1995-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2029-2040 Adalar Muhtelif Parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 18 : Plan ve Bütçe Komisyonu - İmar Komisyonu ’nun 2023/155 Sayılı; Otopark Bedeli ile ilgili Ortak Raporu.

Gündem 19 : İmar Komisyonu ’nun 2023/156 Sayılı; Çöp Konteynırı ile ilgili Raporu.

 

Gündem 20 : İmar Komisyonu ’nun 2023/162 Sayılı; Mudanya İlçesi, Burgaz Mahallesi 2123 Ada, 5 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 21 : İmar Komisyonu ’nun 2023/140 Sayılı; Bursa İli, Mudanya İlçesi, Siteler Mahallesi, 1928 Ada, 2 Parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 22 : İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonu ’nun 2023/180 Sayılı; Çağrışan Mahallesi için belirlenen Kırsal Yerleşik Alan Sınırının yeniden düzenlenmesine ilişkin Ortak Raporu.

 

Gündem 23 : İmar Komisyonu ’nun 2023/158 Sayılı; Bademli Mahallesi 1580 Parselin Güneyinde, Güneydoğusunda, 254 Parselin Güneyinde, 122 Ada, 1 Parselin Doğusunda, Güneyinde, Batısında, 1236 Parselin Doğusunda ve Kuzeyinde kalan Tescil Harici Alana ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait Plan İnceleme Raporu ile ilgili Raporu.

 

Gündem 24 : İmar Komisyonu ’nun 2023/157 Sayılı; Bademli Mahallesi 105 Ada, 1 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait Plan İnceleme Raporu ile ilgili Raporu.

 

Gündem 25 : İmar Komisyonu ’nun 2023/161 Sayılı; Bademli Mahallesi 2583 Ada, 1 Parsel ve 2584 Ada, 1 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 26 : İmar Komisyonu ’nun 2023/160 Sayılı; Halitpaşa Mahallesi 1575 Ada, 1 Parselin Batısı, Güneyi ve Doğusuna ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 27 : İmar Komisyonu ’nun 2023/154 Sayılı; 07.07.2023 tarihli Mudanya Belediye Meclis Toplantısının 12.Gündem Maddesinin geri çekilmesine ilişkin Raporu.

 

Gündem 28 : İmar Komisyonu ’nun 2023/178 Sayılı; Bursa İli, Mudanya İlçesi, Hasköy Mahallesi, 111 Ada, 5 Parselin Güneydoğusu ile 108 Ada, 15 Nolu Parselin Batısına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait Raporun değerlendirilmesine ilişkin Raporu.

 

Gündem 29 : İmar Komisyonu ’nun 2023/179 Sayılı; Çağrışan Mahallesi 271 Ada, 1 Parsel, 218 Ada, 1 ve 2 Parseller, 219 Ada, 1 Parsel ve 1462 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının talep sahibine iade edilmesine ilişkin Raporu.

 

Gündem 30 : İmar Komisyonu ’nun 2023/181 Sayılı; Bursa İli, Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, 2385 Ada, 1 Parselin Doğusundaki Alan ile 2383 Ada, 2 Nolu Parselin Doğusundaki Alana ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait Raporun değerlendirilmesine ilişkin Raporu.

 

Gündem 31 : İmar Komisyonu ’nun 2023/182 Sayılı; Bademli Mahallesi 1580 Parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün Plan İnceleme Raporuna ilişkin Raporu.

 

Gündem 32 : İmar Komisyonu ’nun 2023/184 Sayılı; Bademli Mahallesi, 161 Ada 2 Parsel, 163 Ada 2 Parsel, 168 Ada 1 Parsel, 172 Ada 1, 2 Parseller, 173 Ada 1, 2 Parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Raporu.

 

                                            Hayri TÜRKYILMAZ

                                            Belediye Başkanı

 

 

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close