BUGÜN - 11.05.2021 SALI
06.12.2019 - Meclis Gündemi

T.C.

MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS GÜNDEMİ

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAATİ

06.12.2019

15.00

SECİM DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

2019 / 2024

9 ncu

TOPLANTI DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

ARALIK 2019

1 nci

 

  • GÜNDEM: Mudanya Belediye Meclisi’nin 06.12.2019 Cuma günü Saat: 15.00’ da, Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezinde yapacağı 2019/2024 Seçim Döneminin (9) ncu, 2019 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait Gündemdir. 

 

  • 05.11.2019 Tarihli Meclis Tutanağının Oylanması.

 

— DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ                                                                    :

 

Gündem 01: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.30978 Sayılı; Kadro İptal ve İhdas ile ilgili yazısı.

 

Gündem 02: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.30984 Sayılı; Sözleşmeli Personel Ücreti ile ilgili yazısı.

 

Gündem 03: Zabıta Müdürlüğü’nün E.30648 Sayılı; KGYS Hk.

 

Gündem 04: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün E.30944 Sayılı; 4 Adet Fiber Tekne ile ilgili Talep/Tahsis yazısı.

 

Gündem 05: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.30056 Sayılı; ÇMK Yönetim Seçimi Hk.

 

Gündem 06: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.30026 Sayılı; Belediyemiz tasarrufunda bulunan, Bademli Mahallesi 196 Ada, 1 Parselin Batısında bulunan Park Alanı üzerinde 210,00 m² yüzölçümlü  Yapı Kayıt Belgesi için başvurulan (Kumova)  taşınmazın 10 yıl süreliğine Kiraya verilmesi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 07: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.29906 Sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait Esence Mahallesi Göktepe Mevkii 1873 Parsel adresinde kayıtlı bulunan 5.300,00 m² yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmazın 10 yıl süreliğine Kiraya verilmesi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 08: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.30022 Sayılı;  Belediyemiz tasarrufunda bulunan, Halitpaşa Mahallesi İpek Sokak No:2 adresinde kayıtlı, Park Alanı üzerinde 365,00 m² yüzölçümlü  Yapı Kayıt Belgesi alınan (Erol Balık)  taşınmazın 10 yıl süreliğine Kiraya verilmesi ile ilgili yazısı.

                  

Gündem 09: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.22993 Sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait Ömerbey Mahallesi Deniz Caddesi eski Belediye İş Merkezi No:43-44-45 1458 Ada, 1 Parsel adresinde kayıtlı bulunan 166,00 m² yüzölçümlü Ofis - Büro vasıflı taşınmaz Dernek, Vakıf , Koperatif ve Birliklere 5 yıl süreliğine Kiraya verilmesi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 10: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.25940 Sayılı; Mülkiyeti Belediyemiz tasarrufunda bulunan Badem Mahallesi 984 Parselin önünde bulunan Park Alanı vasıflı taşınmaz üzerinde Şantiye Binası olarak kullanılan 82,884 m² yüzölçümlü taşınmazın 10 yıl süreliğine Kiraya verilmesi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 11: Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün E.27001 Sayılı; Katı Atık Tarifesi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 12: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.31065 Sayılı;  Bademli 1419 Parsel Maliki, İmar Kanunun 17.maddesi gereğince Parktan İhdas edilerek Arsa olarak Belediyemiz Mülkiyetine geçecek olan Bademli Mahallesi 309 Parselin Batısında bulunan alan (718.73m²) ile 1419 Parselin (795,57m²) Takas talebi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 13: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.29432 Sayılı; Ömerbey Mahallesi, 1394,1395,1359 ve 1440 Ada Muhtelif Parseller ile ilgili yazısı.

 

Gündem 14: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.27270 Sayılı; İlçemiz, Mürsel Mahallesi, 641 Parsele ilişkin İmar Planı Tadilat Başvurusu ile ilgili yazısı.

 

Gündem 15: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.29299 Sayılı; UEDAŞ'a ait, İlçemiz, Ömerbey Mahallesi, 1381 Adanın Güneyindeki Alana ilişkin İmar Planı Tadilat Başvurusu ile ilgili yazısı.

 

Gündem 16: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.30908 Sayılı; İlçemiz, Mürsel Mahallesi, 1352 Parsel ve Kuzeydoğusundaki Alana ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

 

Gündem 17: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.30520 Sayılı; İlçemiz, Mudanya İlçesi, Hasköy Mahallesi 46, 49, 1160 Parseller ve Çevresine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

 

Gündem 18: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.30519 Sayılı; İlçemiz, Halitpaşa Mahallesi 1575 Ada, 1 Parsel, 1563 Ada, 1 Parsel ve Güneyindeki Yol Alanı ile 1565 Ada, Güneyindeki Park Alanına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

 

 

Gündem 19: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.30513 Sayılı;  İlçemiz, Ömerbey Mahallesi 1483 Ada, 1, 2, 3, 4 Parseller ve Çevresi ile Şükrüçavuş Mahallesi 1101 Ada, 3, 4 Parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

       

— KOMİSYON RAPORLARI                                                                                                         :

 

Gündem 20: Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 2019/221 Sayılı; Cadde – Sokak İsmi Verilmesi ile ilgili Raporu.

 

Gündem 21: Hukuk Komisyonu’nun 2019/208 Sayılı; Kapalı Pazaryerinin Değişmesi ile ilgili Raporu.

 

Gündem 22: Plan ve Bütçe Komisyonu - Hukuk Komisyonu’nun 2019/219 Sayılı; Müdürlük Yönetmelik Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 23: Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2019/218 Sayılı; Ödenek Aktarma ile ilgili Raporu.

 

Gündem 24: Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2019/220 Sayılı; Tahsis Süresi ile ilgili Raporu.

 

Gündem 25: İmar Komisyonu’nun 2019/248 Sayılı; Ömerbey Mahallesi 1503 Ada, 18 ve 19 Parsellere ait Plan Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 26: İmar Komisyonu’nun 2019/160 Sayılı; Ömerbey Mahallesi 1043, 1044, 1055 Adalar ve Çevresine ait Plan Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 27: İmar Komisyonu’nun 2019/161 Sayılı; Musabey Mahallesi 1053 Ada, 6 Parsele ait Plan Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 28: İmar Komisyonu’nun 2019/178 Sayılı; Ömerbey Mahallesi 1383 Ada, 23 Parsele ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 29: İmar Komisyonu’nun 2019/229 Sayılı; Bursa İli, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi 1110 Ada, 11 Parsel sayılı taşınmazın Zemin Katının Dükkan olarak kullanılabilmesi talebi ile ilgili Raporu.

 

Gündem 30: İmar Komisyonu’nun 2019/238 Sayılı;  Mürsel Mahallesi 1658 Parsele ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

 

 

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close