07.02.2019 - Meclis Gündemi

T.C.

MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS GÜNDEMİ

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAATİ

07.02.2019

15.00

SECİM DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

2014  /  2019

55 nci

TOPLANTI DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

ŞUBAT 2019

1  nci

 

  • GÜNDEM: Mudanya Belediye Meclisinin 07.02.2019 Perşembe günü Saat: 15.00’ de, Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezinde yapacağı 2014/2019 seçim döneminin (55) nci, 2019 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait Gündemdir.

 

 

— DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ                                                                    :

 

Gündem 01: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.3156 Sayılı; Kadro İhdas İptal ile ilgili yazısı.
 

Gündem 02: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.3155 Sayılı; Kadro İhdas ile ilgili yazısı.

 

Gündem 03: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.3152 Sayılı; Sözleşmeli Personel Ücreti ile ilgili yazısı.

 

Gündem 04: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.38568 Sayılı;  Bursa Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün ilgide kayıtlı yazısı ile; belediye iş merkezinde yer alan mülkiyeti belediyemize ait 86 ve 87 nolu bağımsız bölümlerinin, arşiv odası olarak kullanılmak üzere ve daha önceden tahsis edilen 80, 81 ve 82 nolu bağımsız bölümlerin yetersiz kalması üzerine bu iki bağımsız bölümün tahsisi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 05: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.39809 Sayılı;  Mülkiyeti Belediyemize ait Ömerbey Mahallesi Deniz Caddesi Eski Belediye İş Merkezi No:32-A adresinde kayıtlı bulunan 45,00 m² yüzölçümlü Ofis-Büro vasıflı taşınmaz Dernek Bürosu olarak kullanılmak üzere Dernek, Vakıf, Birlik ve Kooperatiflere 5 yıl süreliğine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya verilmesi amacıyla ile ilgili yazısı.

 

Gündem 06: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.280 Sayılı;  Mülkiyeti Belediyemize ait Çağrışan Mahallesi Köy içi Mevki 1187 parsel adresinde kayıtlı bulunan 90,00 m² yüzölçümlü Kahvehane vasıflı taşınmaz Dernek, Vakıf, Birlik, Kooperatif ve Spor Kulüplerine  5 yıl süreliğine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya verilmesi amacıyla ile ilgili yazısı.

 

Gündem 07: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.290 Sayılı;  Mülkiyeti Belediyemize ait Tirilye Mahallesi Karacabey Caddesi İtfaiye yanı adresinde kayıtlı bulunan 50,00 m² yüzölçümlü Büro - Ofis vasıflı taşınmaz Dernek Bürosu olarak kullanılmak üzere Dernek, Vakıf, Birlik ve Kooperatiflere 5 yıl süreliğine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya verilmesi amacıyla ile ilgili yazısı.

 

Gündem 08: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün E.1268 Sayılı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması için Hibe Projesi kapsamında Mudanya Belediyesi adına “Birlikte Daha Bütünüz” isimli bir proje sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasında, sunulan projeye ilişkin olarak kurumumuzu temsile, ilzama ve projeye ilişkin belgeleri imzalamaya yetkili bir kişinin belirlenmesi amacıyla ile ilgili yazısı

 

Gündem 09: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.2972 Sayılı; İlçemiz, Ömerbey Mahallesi, 1444 Ada 4 ve 5 Parseller ve 1446 Ada 10 Parsele ilişkin 03.12.2018 tarih ve 36738 sayılı imar planı tadilat başvurusu ile ilgili yazısı.

 

Gündem 10: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.2341 Sayılı; İlçemiz, Bademli Mahallesi, 105 ada 1 parsele ilişkin 25.01.2019 tarih ve 2341 sayılı imar planı tadilat başvurusu ile ilgili yazısı.

 

Gündem 11: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.2489 Sayılı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne aykırı olduğu gerekçesiyle, Mudanya Belediye Meclisi’nin 05.10.2018 tarih 2018/224 sayılı kararı ile uygun bulunmamış, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.11.2018 tarih ve 2711 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmış olup 25.12.2018-25.01.2019 tarihleri arasında Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. Maddesine istinaden askıya çıkarılan Bursa İli, Mudanya İlçesi Kumyaka Mahallesi 118 Ada 2 ve 3 Parseller, 119 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 Parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne itiraz etmekte olup, itirazımız ile ilgili yazısı.

 

Gündem 12: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.1427 Sayılı; Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.03.2018 tarih ve 582 sayılı kararı ile onaylanmış, B.K.V.K.B.K.’nun 03.11.2018 tarih ve 8362 sayılı kararıyla uygun bulunmuş olan Ömerbey Mahallesi 1343, 1344, 1359, 1379, 1394, 1395 ve 1440 Adalara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait askı süresi dışında yapılan 6 adet askı itirazı ile ilgili yazısı.

 

Gündem 13: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.39629 Sayılı; İlçemiz, Eğitim Mahallesi, 2059 Ada 3 parsele ilişkin 26.12.2018 tarih ve 39629 sayılı imar planı tadilat başvurusu ile ilgili yazısı.

 

Gündem 14: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.39862 Sayılı; İlçemiz, Burgaz Mahallesi, 2130 Ada 87 parsele ilişkin 28.12.2017 tarih ve 39157 sayılı imar planı tadilat başvurusu  ile ilgili yazısı.

 

Gündem 15: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.2026 Sayılı; İlçemiz, Aydınpınar Mahallesi, 112 ada 254 parsele ilişkin 22.01.2019 tarih ve 2026 sayılı imar planı tadilat başvurusu  ile ilgili yazısı.

 

— KOMİSYON RAPORLARI                                                                                                         :

 

Gündem 16: Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun 2019/05 Sayılı; Yörükali Mahallesinin sınırının  bir kısmında  bulunan  yol,   Yörükali 20.Sokak olarak Belediye Meclisinin 08.01.2016 tarih ve 2016/13 Sayılı Kararı ile belirlenmiş olup, bu sokak sınır sokak olduğundan Yeni Mahalleye de Eş Sokak ismi olarak “Yörükali 20.Sokak” ismi verilmesi ile ilgili Raporu.

 

Gündem 17: Plan ve Bütçe Komisyonunun 2019/04 Sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait Ömerbey Mahallesi Eski Mudanya Çarşısı Sokak No:80/A 1487 ada 4 parsel adresinde kayıtlı bulunan 20,00 m² yüzölçümlü Dükkan vasıflı taşınmaz Dernek Bürosu olarak kullanılmak üzere Derneklere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) fıkrası gereğince 5 (Beş) Yıl süre ile kiralanması amacıyla ile ilgili Raporu.

 

Gündem 18: Plan ve Bütçe Komisyonunun 2019/13 Sayılı; Müdürlük Yönetmelik Değişikliği ile ilgili Raporu.

 

Gündem 19: İmar Komisyonunun 2019/8 Sayılı;  Ömerbey Mahallesi 1343, 1344, 1359, 1379, 1394, 1395 ve 1440 Adalara ilişkin 03.11.2018 tarih 8362 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla onaylanan imar planı değişikliğine ilişkin yapılan 2 (iki) adet askı itirazının incelenmesine devam edildiğinden ek süre istenmesine ile ilgili Raporu.

 

Gündem 20: İmar Komisyonunun 2019/23 Sayılı; Göynüklü Mahallesi 110 Ada, 114 Ada ve 114 Adanın Doğusundaki Park alanına ilişkin imar planı değişikliği talebinin incelenmesine devam edildiğinden ek süre istenmesine ile ilgili Raporu.

 

Gündem 21: İmar Komisyonunun 2019/6 Sayılı; Göynüklü Mahallesi 1099 Parsele ilişkin imar planı değişikliği talebi ile ilgili Raporu.

 

Gündem 22: İmar Komisyonunun 2019/24 Sayılı; Hasanbey Mahallesi Karpuzoğlu Sokak üzerinde bulunan yola cepheli parsellerin Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 51. Maddesinin 5. fıkrasının “Konut alanında kalmakla birlikte, ilgili idare meclisince yol boyu ticaret kararı alınan yol güzergâhlarında zemin katta, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak ticaret yapılabilir. Bu kullanımların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesleri olabilir. Bu piyesler binanın ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz. Ancak, köşe başı veya köşe başından başka iki yola cephesi olan parsellerde yapılacak binaların yola cephesi bulunan bodrum katlarına ticari kullanımlı bağımsız bölüm yapılabilir. Bu bölümlerin üst ve alt kattaki mekânlarla içten bağlantısı sağlanabilir. Ticari kullanımların altında konut yapılamaz.” hükmüne istinaden yol boyu ticaret izni verilmiş yol olarak belirlenmesine ilişkin talebi ile ilgili Raporu.

 

Gündem 23: İmar Komisyonunun 2019/7 Sayılı; Kumyaka Mahallesi 123 Ada 15 Parsel, Halitpaşa Mahallesi 1301 Ada 11 ve 12 Parseller, 1302 Ada 5 Parsel ve Yol ile Çevrili Tescil Harici Alana ilişkin imar planı değişikliği talebi ile ilgili Raporu

 

Gündem 24: İmar Komisyonunun 2018/247 Sayılı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 29.08.2018 tarih 147798 sayılı yazısına istinaden Bursa İli, Mudanya İlçesi, Arnavutköy Mahallesi “Fuar Piknik Eğlence Alanı, İskele ve Yat Limanı” amaçlı taslak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifleri incelenmesi ile ilgili Raporu.

 

Gündem 25: İmar Komisyonunun 2018/267 Sayılı; Mer’i 1/1000 ölçekli Tirilye Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Tirilye Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu arasındaki farklılıklar sebebiyle imar durumu başvurusunda bulunan vatandaşlar için sıkıntılar yaşandığından dolayı 1/1000 ölçekli Tirilye Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu onaylanıncaya kadar imar durumu başvurularının durdurulması talebi ile ilgili Raporu.

 

Gündem 26: İmar Komisyonunun 2018/245 Sayılı; 1/1000 ölçekli Tirilye Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu’nun yapılan inceleme talebi ile ilgili Raporu.

 

Gündem 27: İmar Komisyonunun 2018/265 Sayılı; Eğitim Mahallesi 2009, 2010, 2011, 2029 ve 2040 Adalara ilişkin imar planı değişikliği talebi ile ilgili Raporu

 

 

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close