BUGÜN - 29.09.2020 SALI
07.04.2016 - Meclis Gündemi

 

T.C.

MUDANYA

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS GÜNDEMİ

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAATİ

07.04.2016

15:00

SECİM DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

2014  /  2019

23 ncü

TOPLANTI DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

1 nci

1 nci

 

—                  GÜNDEM: Mudanya Belediye Meclisinin 07.04.2016 Perşembe günü Saat: 15:00’ de, Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezinde yapacağı 2014/2019 seçim döneminin (23) ncü, 2016 Yılı Nisan Ayı Olağan toplantısına ait gündemdir.

 

— DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ                                                                    :

 

Gündem 01: Başkanlık Makamının 2016/124 Sayılı; 2015 Mali Yılı Faaliyet raporu ile ilgili yazısı.

 

Gündem 02: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 2016/71 Sayılı; Belediye Meclis Birinci Başkan Vekili, Meclis İkinci Başkan Vekili ve İki adet Meclis Kâtip Üyesi ile İki adet Yedek Meclis Kâtip Üyesinin gizli oyla seçimi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 03: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 2016/70 Sayılı; Bir yıl görev yapmak üzere, İki Adet Encümen Üyesinin gizli oyla seçimi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 04: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 2016/72 Sayılı; Bir yıl görev yapmak üzere, en az üç, en çok beş üyeden oluşacak İhtisas Komisyonları Üyeliği seçimi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 05: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 2016/73 Sayılı; Çiftçi Malları Koruma Yönetim seçimi yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 06: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 2016/846 Sayılı; BUSKİ Genel Müdürlüğü’ne Devir/Tahsis yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 07: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 2016/388 Sayılı; Kadro İhdası yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 08: Ulaşım hizmetleri Müdürlüğü’nün 2016/211 Sayılı; Birim Yönetmeliği ile ilgili yazısı.

 

Gündem 09:  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2016/2729 Sayılı; Geçiş yolu ön izin belgesi verilmesi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 10: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2016/2665 Sayılı; Çağrışan Mahallesi 125 Parseldeki plan değişikliğine ait1 (bir) adet askı itirazı ile ilgili yazısı.

 

Gündem 11: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2016/2839 Sayılı; Halitpaşa Mahallesi 1207 Ada, 5 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 12: Başkanlık Makamının ;  Belediyemizin 2015 yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerine ait denetim raporunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 nci maddesi gereği, Başkan tarafından okutmak suretiyle meclise bilgi verilmesi.

 

 

— KOMİSYON RAPORLARI                                                                                                         :

 

Gündem 13:  Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun 2016/60 Sayılı; Sokak ismi verilmesi ile ilgili raporu.

 

Gündem 14:  Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun 2016/65 Sayılı; Park ismi verilmesi ile ilgili raporu.

 

 

 

Gündem 15:  Plan ve Bütçe Komisyonunun 2016/62 Sayılı; Tirilye Mah.Karacabey Cad.No:67’de bulunan Belediyemiz Hizmet Binasının bir bölümünün İtfaiye Daire Başkanlığı’na tahsisinin yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 16:  Plan ve Bütçe Komisyonunun 2016/63 Sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların, İlçemize bağlı Mahallelerde bulunan Camilerde görevli (Hoca, İmam, Müezzin) olanlara ikametgâh olarak kullanılması şartıyla tahsisinin yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 17:  Plan ve Bütçe Komisyonunun 2016/78 Sayılı; Atatürkçü Düşünce Derneği ile ilgili raporu.

 

Gündem 18:  Plan ve Bütçe Komisyon – İmar Komisyonunun 2016/79 Sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mah.2.Hanımeli Sok.No:4; 1402 Ada 5 Parselde kayıtlı 474,37m2 ikinci katı ile 412,64m2 gezilebilir teras katının ibadethane olarak kullanılması ile ilgili ortak raporu.

 

Gündem 19:  İmar Komisyonunun 2016/73 Sayılı; Güzelyalı Mahallesi 2078 Ada, 1 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 20:  İmar Komisyonunun 2016/77 Sayılı; Çağrışan Mahallesi 1252 Parselin doğusundaki park alanı ile 1514 Ada 1 Parselin batısındaki park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili raporu.

 

                                                                                                                                                             Hayri TÜRKYILMAZ

 

 

                                                                                          Belediye Başkanı

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close