09.04.2024 - Meclis Gündemi 

                 

 

T.C.

  MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS GÜNDEMİ

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAATİ

09.04.2024

09.30

SECİM DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

2024 / 2029

1 nci

TOPLANTI DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

NİSAN 2024

1 nci

-          GÜNDEM: Mudanya Belediye Meclisi’nin 09.04.2024 Salı günü Saat: 09.30’ da, Mudanya Belediyesi (Şükrüçavuş Mahallesi, İpar Caddesi No:3 Mudanya-BURSA) MUDAŞ Sosyal Tesis Salonu’nda yapacağı 2024/2029 Seçim Döneminin (1) nci, (1) nci Dönemin (1) nci, 2024 Yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısına ait Gündemdir.  

 

-          Yeni Dönemin ilk Meclis Toplantısı olması münasebetiyle, Saygı Duruşu yapılması ve İstiklal Marşının Okunması.

-          01.03.2024 Tarihli Meclis Tutanağının Oylanması.

 

-          DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ                                      :

 

Gündem 01: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.107724 Sayılı; Belediye Meclisi Başkanlık Divanında İki Yıl görev yapmak üzere, Meclis Birinci Başkan Vekili, Meclis İkinci Başkan Vekili ve İki Adet Meclis Kâtip Üyesi ile İki Adet Yedek Meclis Kâtip Üyesinin Gizli Oyla Seçimi ile ilgili yazısı.


Gündem 02:
Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.107726 Sayılı;
Bir Yıl görev yapmak üzere, İki Adet Encümen Üyesinin Gizli Oyla Seçimi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 03: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.107728 Sayılı; Bir Yıl görev yapmak üzere, En Az Üç, En Çok Beş Üyeden oluşacak İhtisas Komisyonları Üyeliği Seçimi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 04: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.107732 Sayılı; T.C.Marmara Belediyeler Birliği Meclisinde temsil etmek üzere, Doğal Üye olarak Belediye Başkanı ile Meclis Üyeleri arasından 1 Asil ve 1 Yedek Üye Seçimi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 05: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.107730 Sayılı; T.C.Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Meclisinde temsil etmek üzere, Meclis Üyeleri arasından 2 Asil ve 1 Yedek Üye Seçimi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 06: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.107734 Sayılı; T.C.Kıyı Ege Belediyeler Birliği Meclisinde temsil etmek üzere, Doğal Üye olarak Belediye Başkanı ile Meclis Üyeleri arasından 3 Asil ve 3 Yedek Üye Seçimi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 07: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.107737 Sayılı; T.C.Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Meclisinde temsil etmek üzere, Doğal Üye olarak Belediye Başkanı ile Meclis Üyeleri arasından 2 Asil Üye Seçimi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 08: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.107740 Sayılı; T.C.Hayvancılığı Geliştirme Birliği Meclisinde temsil etmek üzere, Meclis Üyeleri arasından 2 Asil, 1 Yedek Üye Seçimi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 09: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.107739 Sayılı; T.C.Tarihi Kentler Birliği Meclisinde temsil etmek üzere, Meclis Üyeleri arasından 1 Asil, 1 Yedek Üye Seçimi ile ilgili yazısı

 

Gündem 10: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.107738 Sayılı; T.C.Bursa Belediyeler Birliği Meclisinde temsil etmek üzere, Meclis Üyeleri arasından 3 Asil, 2 Yedek Üye Seçimi ile ilgili yazısı

 

Gündem 11: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.107736 Sayılı; Mudanya Çiftçi Mallarını Koruma Meclisine Mudanya İlçesi Halkından ziraat ile meşgul olan kişiler arasından 5 Asil, 5 Yedek Üye Seçimi ve Murakabe Heyeti için 5 Asil, 5 Yedek Üye Seçimi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 12: Denetim Komisyonu’nun; Belediyenin bir önceki yıla ait Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerine ait Denetim Raporunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 nci Maddesi gereği, Başkan tarafından okutmak suretiyle Meclise bilgi verilmesi.

 

Gündem 13: Başkanlık Makamının E.107268 Sayılı; Belediye Başkanlığının 2023 Yılına ait Faaliyet Raporunun, Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulması.

 

Deniz DALGIÇ

Belediye Başkanı 

 

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close