15.04.2019 - Meclis Gündemi

T.C.

  MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS GÜNDEMİ

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAATİ

15.04.2019

15.00

SECİM DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

2019 / 2024

1 nci

TOPLANTI DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

NİSAN 2019

                  1 nci

 

  • GÜNDEM: Mudanya Belediye Meclisinin 15.04.2019 Pazartesi günü Saat: 15.00’ da, Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezinde yapacağı 2019/2024 Seçim Döneminin (1) nci, (1) nci Dönemin (1) nci, 2019 Yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısının (1) nci Birleşimine ait Gündemdir.  

 

 

  • Yeni Dönemin ilk Meclis Toplantısı olması münasebetiyle, Saygı Duruşu yapılması ve İstiklal Marşının Okunması.
  • 07.03.2019 Tarihli Meclis Tutanağının Oylanması.

 

  • DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ                                                                    :

 

Gündem 01:Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.8372 Sayılı; Belediye Meclisi Başkanlık Divanında İki Yıl görev yapmak üzere, Meclis Birinci Başkan Vekili, Meclis İkinci Başkan Vekili ve İki Adet Meclis Kâtip Üyesi ile İki Adet Yedek Meclis Kâtip Üyesinin Gizli Oyla Seçimi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 02:Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.8373 Sayılı; Bir Yıl görev yapmak üzere, İki Adet Encümen Üyesinin Gizli Oyla Seçimi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 03:Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.8376 Sayılı; Bir Yıl görev yapmak üzere, En Az Üç, En Çok Beş Üyeden oluşacak İhtisas Komisyonları Üyeliği Seçimi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 04:Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.8380 Sayılı; T.C.Marmara Belediyeler Birliği Meclisinde temsil etmek üzere, Doğal Üye olarak Belediye Başkanı ile Meclis Üyeleri arasından 1 Asil, 1 Yedek Üye Seçimi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 05:Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.8767 Sayılı; T.C.Bursa Belediyeler Birliği Meclisinde temsil etmek üzere, Doğal Üye olarak Belediye Başkanı ile Meclis Üyeleri arasından 2 Asil, 2 Yedek Üye Seçimi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 06:Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.8383 Sayılı; Tarihi Kentler Birliği Meclisinde temsil etmek üzere, Doğal Üye olarak Belediye Başkanı ile Meclis Üyeleri arasından 1 Asıl, 1 Yedek Üye Seçimi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 07:Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.8384 Sayılı; Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Meclisinde temsil etmek üzere, Doğal Üye olarak Belediye Başkanı ile Meclis Üyeleri arasından 1 Asil Üye Seçimi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 08: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.8394 Sayılı; Hayvancılığı Geliştirme Birliği Meclisinde temsil etmek üzere, Meclis Üyeleri arasından 2 Asil, 1 Yedek Üye Seçimi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 09:Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.8397 Sayılı; T.C.Kıyı Ege Belediyeler Birliği Meclisinde temsil etmek üzere, Doğal Üye olarak Belediye Başkanı ile Meclis Üyeleri arasından 3 Asil, 3 Yedek Üye Seçimi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 10: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.8601 Sayılı; T.C.Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Meclisinde temsil etmek üzere, Meclis Üyeleri arasından 1 Asil, 1 Yedek Üye Seçimi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 11:Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.8386 Sayılı; Mudanya Çiftçi Mallarını Koruma Meclisine       Mudanya İlçesi Halkından ziraat ile meşgul olan kişiler arasından 5 Asil, 5 Yedek Üye Seçimi ve Murakabe Heyeti için  5 Asil, 5 Yedek Üye Seçimi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 12:Denetim Komisyonu’nun; Belediyenin bir önceki yıla ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerine ait Denetim Raporunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 nci Maddesi gereği, Başkan tarafından okutmak suretiyle Meclise bilgi verilmesi.

 

Gündem 13:Başkanlık Makamının E.8213 Sayılı; Belediye Başkanlığının 2018 Yılına ait Faaliyet Raporunun, Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulması.

 

 

 

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close