01.04.2022 - Meclis Kararları

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİ’NİN 01.04.2022 CUMA GÜNÜ SAAT:15.00’ DA YAPTIĞI 2019/2024 SEÇİM DÖNEMİNİN (32) NCİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

GELEN ÜYELER                             :           GELMEYEN ÜYELER                                 :           

Ozan EROĞLU                                              Ali POLAT

Selahattin AVCI                                           Bülent ERDEN

Ergül BATMAN         

Cengiz TANER

Erkan ALTINTAŞ

Hayati SAMAST        

Servet USTA

Enver ÜÇÜNCÜ

Mustafa ÖZÇELİK  

Aydın DEMİR

Caner TAFSİN

Adnan Menderes AKENGİN

Yusuf AKBULUT

Neslihan ERDENİZ

Arif BAYRAK

Kadir KAHRAMAN

Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI

Volkan BİÇER

Emre AKDEMİR

Hasan GÜLAÇ

Adil BAYRAKTAR

Mehmet Aybars YILANLI

Mehmet ER

 

Belediye Meclisi (23) mevcut, (2) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut  (1) Başkan ve (23) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2022/45; Başkanlık Makamı’ nın E.37881 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Mudanya Belediyesi 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporunun 05.04.2022 Salı Günü Saat 15:00’ de yapılacak olan Nisan Ayı Meclis Toplantısının 2.Birleşiminde görüşülmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2022/46; Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.37745 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Yapılan kapalı zarf, gizli oylama, açık tasnif neticesi; Ozan EROĞLU (17) oy, Ergül BATMAN (17) oy, Neslihan ERDENİZ (17) oy alarak, Belediye Encümen Üyeliğine seçilmelerine, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.Maddesinin (b) fıkrası gereğince oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2022/47; Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.37746 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Kadın Erken Eşitliği Komisyonu, Eğitim Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ve Tarım ve Hayvancılık Komisyonu 5 kişiden teşekkül etmesinin oylanması sonucu; Ak Parti Grubu (Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ – KABUL 6), MHP Grubu (Adil BAYRAKTAR  - KABUL 1), CHP Grubu (Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ – HAYIR 15), İyi Parti (Mehmet Aybars YILANLI  - HAYIR 1) Memleket Parti (Mehmet ER –HAYIR 1) oyçokluğu ile (7 Kabul -17 Red) reddine, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Kadın Erken Eşitliği Komisyonu, Eğitim Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ve Tarım ve Hayvancılık Komisyonu 3 kişiden teşekkül etmesinin oylanması sonucu; CHP Gurubu (Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ – KABUL 15), İyi Parti (Mehmet Aybars YILANLI  - 1 KABUL), Memleket Parti (Mehmet ER –KABUL 1) , Ak Parti Grubu (Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ – HAYIR 6), MHP Grubu (Adil BAYRAKTAR – 1 HAYIR), (17 Kabul -  7 Red)  oyçokluğu ile kabulüne karar verilmiş; yapılan açık oylama sonucunda;

 

1-) Plan ve Bütçe Komisyonuna aday gösterilen; Hayati SAMAST, Ali POLAT, Kadir KAHRAMAN (24) oy alarak Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

2-) İmar Komisyonuna aday gösterilen; Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Arif BAYRAK (24) oy alarak İmar Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

3-) Hukuk Komisyonuna aday gösterilen; Cengiz TANER, Mehmet Aybars YILANLI, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI (24) oy alarak Hukuk Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

4-) Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna aday gösterilen; Servet USTA, Caner TAFSİN, Volkan BİÇER (24) oy alarak Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

5-) Kadın Erkek Eşitliği Komisyonuna aday gösterilen; Ergül BATMAN, Neslihan ERDENİZ, Hasan GÜLAÇ (24) oy alarak Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

6-) Eğitim ve Sağlık Komisyonuna aday gösterilen; Enver ÜÇÜNCÜ, Erkan ALTINTAŞ, Emre AKDEMİR (24) oy alarak Eğitim ve Sağlık Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

7-) Turizm Komisyonuna aday gösterilen; Yusuf AKBULUT, Adnan Menderes AKENGİN, Volkan BİÇER (24) oy alarak Turizm Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

8-) Esnaf Komisyonuna aday gösterilen; Servet USTA, Cengiz TANER, Kadir KAHRAMAN (24) oy alarak Esnaf Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

9-) Ulaşım Komisyonuna aday gösterilen; Erkan ALTINTAŞ, Mustafa ÖZÇELİK, Emre AKDEMİR (24) oy alarak Ulaşım Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

10-) Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna aday gösterilen; Aydın DEMİR, Neslihan ERDENİZ, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI (24) oy alarak Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin (k) fıkrası gereğince, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ – 2022/48; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.37830 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75.Maddesi kapsamında Bursa Teknik Üniversitesi ve Belediyemiz arasında Eğitim ve İşbirliği Protokolü yapılması yetkisinin Belediye Başkanı Hayri TÜRKYILMAZ’ a verilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ – 2022/49; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.38150 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 04 Mayıs 2018 tarihli, 30411 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” ve 15 Temmuz 2015 tarihli, 29417 Sayılı (2.Mükerrer) Resmi Gazete’ de yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ” gereğince, 13 Mayıs 2022 tarihine kadar asansörlerin periyodik kontrolleri hakkında yeni protokolün imzalanması için Protokol yetkisinin Belediye Başkanı Hayri TÜRKYILMAZ’ a verilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ – 2022/50; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.38147 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Asansör Periyodik Kontrol Ücretlerinin Belirlenmesi ile ilgili evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 05.04.2022 Salı Günü Saat 15:00’ de yapılacak olan Nisan Ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ – 2022/51; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün E.37674 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Belediyemiz ile İtalya San Sostene Belediyesi arasında ekonomik ve sosyal ilişkiler, yerel yönetim, kültür, sanat, turizm, spor gibi alanlarda faaliyet ve proje gerçekleştirebilmek üzere kardeşlik bağlarının kurulmasına, kardeş şehir olma ile ilgili tüm resmi işlemlerin Belediyemizce yerine getirilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ‘nun 18.Maddesinin (p) bendi gereğince, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ –  2022/52; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün E.37673 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Belediyemiz ile Yunanistan Heraklion Belediyesi arasında ekonomik ve sosyal ilişkiler, yerel yönetim, kültür, sanat, turizm, spor gibi alanlarda faaliyet ve proje gerçekleştirebilmek üzere kardeşlik bağlarının kurulmasına, kardeş şehir olma ile ilgili tüm resmi işlemlerin Belediyemizce yerine getirilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ‘nun 18.Maddesinin (p) bendi gereğince, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ – 2022/53; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün E.37672 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  Belediyemiz ile Yunanistan Minoas-Pediada Belediyesi arasında ekonomik ve sosyal ilişkiler, yerel yönetim, kültür, sanat, turizm, spor gibi alanlarda faaliyet ve proje gerçekleştirebilmek üzere kardeşlik bağlarının kurulmasına, kardeş şehir olma ile ilgili tüm resmi işlemlerin Belediyemizce yerine getirilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ‘nun 18.Maddesinin (p) oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ – 2022/54; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.37203 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İpekyayla Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait 124 Ada, 21 Parselde Geçiş Hakkı Talebi ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ – 2022/55; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.37586 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İkinci Bodrum Katların Dışarıdan Görülmesine İzin Verilmesi ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ – 2022/56; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.37722 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Sakarya Mahallesi, 1142 Ada, 11 Parsele ait evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ – 2022/57; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.38008 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Halitpaşa Mahallesi 1564 Ada, Doğusundaki Park Alanı ve 1568 Ada, 3 Parsel Kuzeydoğusundaki Yol Alanına ilişkin evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ – 2022/58; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.38276 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Esence-Söğütpınar-Eğerce Mahallelerine ait Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15 NCİ MADDESİ – 2022/59; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.38128 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Plan Zayiat ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16 NCI MADDESİ – 2022/60; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.38254 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Mudanya Arkeolojik Sit Alanı Koruma İmar Planı ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17 NCİ MADDESİ – 2022/61; Mudanya Belediyesi 2021 Mali Yılı Denetim Raporunun Mecliste yapılan müzakeresi sonunda; Mudanya Belediye Meclisi’nin 07.01.2022 tarih ve 2022/01 Sayılı Kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonunun, Mudanya Belediyesi 2021 Mali Yılına ait Hesap İş ve İşlemlerinin yasalara uygun olduğu görüşü ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25 nci maddesi gereğince Meclisimize sevk ettiği Denetim Komisyonu Raporu; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 nci maddesi uyarınca Başkan tarafından okutmak suretiyle 01.04.2022 tarihli Nisan Ayı Olağan Toplantısının 1.Birleşiminde Meclise bilgi verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18 NCİ MADDESİ – 2022/62; Plan ve Bütçe Komisyonu-Hukuk Komisyonu ‘nun 2022/35 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; Mudanya Belediyesi ile Çağdaş Gazeteciler Derneği arasında Tahsis ile ilgili Komisyon Raporunun aynen kabulüne, evrakın İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19 NCU MADDESİ – 2022/63; Turizm Komisyonu-İmar Komisyonu ‘nun 2022/43 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; İlçemizde, alternatif yürüyüş noktalarının haritalandırılması ve yönlendirme işlemleri ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı Turizm Komisyonuna – İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20 NCİ MADDESİ – 2022/64; Hukuk Komisyonu-İmar Komisyonu ‘nun 2022/44 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; İmar Planı Revizyonu yapılacak mahallerde ve köy yerleşik alanı tespiti yapılmamış kırsal mahallerimizin merkezi alanlarında yıkım işlemlerinin askıya alınması ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı Hukuk Komisyonuna – İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21 NCİ MADDESİ – 2022/65; Plan ve Bütçe Komisyonu-İmar Komisyonu ‘nun 2022/30 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; Yörükyenicesi Mahallesi, Yapı Kayıt Belgesi Alan Bölgelere Doğalgaz Bağlatılması ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı Plan ve Bütçe Komisyonuna – İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22 NCİ MADDESİ – 2022/66; Plan ve Bütçe Komisyonu-İmar Komisyonu ‘nun 2022/29 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; Balabancık Mahallesi, Yapı Kayıt Belgesi Alan Bölgelere Doğalgaz Bağlatılması ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı Plan ve Bütçe Komisyonuna – İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23 NCÜ MADDESİ – 2022/67; İmar Komisyonu ‘nun 2022/42 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Mudanya Belediye Meclisi’nin 04.03.2022 tarih ve 2022/42 sayılı kararı ile, incelenmek üzere Komisyonumuza sevk edilen Bademli Mahallesi 1580 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin incelenmesi sonucunda; Belediyemiz Meclisinin 04.03.2022 tarih 2022/33 sayılı “11.11.2016 tarih ve 2016/8064 Sayılı Teknik Komisyon Raporunun 1.Maddesinde yer alan ‘Yürürlükte bulunan İmar Planında, konut alanlarında kalan, yeni ve mevcut tüm yapılarda; 2. Bodrum Katların tabi zeminden itibaren yükseklikleri maksimum 5(beş) metreyi geçemez, bu katın otopark olarak kullanılması durumunda dışarıdan görünmesine izin verilir ve görünen bu kısmın yüksekliği 3.5 metreyi geçemez.”  hükmünün iptal edilerek, “01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinden önce yürürlükte bulunan eski Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinden yapı ruhsatı alınmış yapıların, tadilat ruhsatı ile inşaatına başlanmış ancak ruhsatı hükümsüz hale gelmiş olanların inşasına devam edilebilmesi için yeniden ruhsat başvurularında mimari projelerde; 2. Bodrum katların tabi zeminden itibaren yüksekliklerinin maksimum 5(beş) metreyi geçemez, 2. Bodrum katın otopark ve yönetmelik gereği zorunlu ortak alanlar olarak kullanılması durumunda bu katın sadece otopark olan kısmının cephelerinde bahçe tabi zemin kotlarında düzenleme yapılarak dışarıdan görünmesine izin verilir ve görünen bu kısmın yüksekliğinin 3.5 metreyi geçemez.’ şeklinde değiştirilmesine ilişkin kararına, söz konusu taşınmazın kapsamında kaldığı 15.01.2009 tarih 44 sayılı Bademli Bölgesi Uygulama İmar Planı Hükümlerinin 6. maddesinin “Kot binanın oturacağı tabi zemin ortalamasından alınacaktır.” hükmüne ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 7. maddesinin b fıkrasının “Planlar; pafta, gösterim, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür.” hükmü, 26. maddesinin 1. fıkrasının “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” hükmüne aykırı olması sebebiyle, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararına aykırı olduğundan uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24 NCÜ MADDESİ – 2022/68; İmar Komisyonu ‘nun 2022/41 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Mudanya Belediye Meclisi’nin 04.03.2022 tarih ve 2022/41 sayılı kararı ile, incelenmek üzere Komisyonumuza sevk edilen, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, Parsel kullanım fonksiyonlarına göre yapılaşma koşulları başlıklı 19. Maddesi’nin 1. Fıkrasının f-1 bendine ve Bodrumlar başlıklı 51. Maddesi'nin 5.Fıkrası'na istinaden Bursa İli, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi 1478 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın zemin katının dükkân olarak kullanılabilmesi talebinin incelenmesi sonucunda; Ömerbey Mahallesi 1478 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın cephe aldığı Abidin Özmen Sokak’ın yol boyu ticaret izni verilmiş yol olarak belirlenmesinin uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25 NCİ MADDESİ – 2022/69; Hukuk Komisyonu-İmar Komisyonu ‘nun 2021/101 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Mudanya Belediye Meclisi’nin 02.04.2021 tarih ve 2021/69 sayılı kararı ile, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun Ek-3 Maddesi gereğince incelenmek üzere Komisyonumuza sevk edilen, İlçemiz sınırları dahilinde kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerin belirlenmesine ilişkin talebin incelenmesi sonucunda; 15.04.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kırsal Mahalle Ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliğinin Kırsal mahalle tespiti başlıklı 4. Maddesinde“(1) Kırsal mahalle, büyükşehir belediyeleri sınırları içinde olup 1984 yılı ve sonrasında köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen mahallelerde tespit edilir.

(2) Kırsal mahalle tespit edilirken birinci fıkradaki şartın yanı sıra söz konusu alanlara tanınacak muafiyet ve indirimler göz önünde bulundurularak belediye sınırları içinde benzer durumda olan yerler bakımından adalet, eşitlik ve genellik prensipleri de dikkate alınır.

(3) Bir mahallenin kırsal mahalle olarak tespit edilebilmesi için;

  1. a) Kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmemesi,
  2. b) Şehir merkezine olan uzaklık ve ulaştırma durumu,
  3. c) Belediyelerin yol, su, atık su, katı atık, toplu taşıma gibi hizmetlerinden en az birine erişebilme imkânına tam kapasitede ulaşabilip ulaşamaması,

ç) Mevcut yapılaşma durumunun kırsal niteliğinin devam edip etmemesi,

  1. d) İmar mevzuatı uyarınca yerleşik ve gelişme alanları içinde olup olmaması,
  2. e) Sosyo-ekonomik olarak; kırsal nüfus oranının yüksek olması, yüzölçümünün önemli bir kısmını tarım, orman, mera, yaylak ve kışlak arazilerinin oluşturması, tarımsal üretimin, hayvancılık ve orman faaliyetlerinin başlıca geçim kaynağı olarak tespit edilmiş olup olmaması, hususlarından bir veya daha fazlası ile benzeri hususlar dikkate alınır.” ve Kırsal yerleşik alan tespiti başlıklı 5. maddesinde “(1) Uygulamanın mahalle düzeyinde yapılması esastır. Bununla birlikte mahalle bütünlüğü içinde 4 üncü maddede belirtilen şartları taşımaması nedeniyle kırsal mahalle olarak tespit edilemeyen mahallelerdeki on bin metrekareden az olmayan alanlar, 4 üncü maddede belirtilen ilkelerde ve şartlarda kırsal yerleşik alan olarak belirlenebilir.

(2) Kırsal yerleşik alanlar, bir mahallenin veya birden fazla mahallenin bir kısmını içeren yerlerinde tespit edilebilir.” denilmektedir. Mahalle Muhtarlarından gelen talepler doğrultusunda ve ilgili mevzuat gereği Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mahallelerimiz plana uzaklığı, ulaşım durumu, belediye hizmetlerinden yararlanma, nüfus durumu, arazi yönünden kullanımı, geçim kaynağı, inşaat harçları ve emlak vergileri yönünden incelenmiştir. Her mahalle ayrı ayrı ele alınarak gerekli çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda; Akköy, Balabancık, Çamlık, Çayönü, Çekrice, Çepni, Çınarlı, Dedeköy, Dereköy, Emirleryenicesi, Evciler, Hançerli, İpekyayla, Kaymakoba, Küçükyenice, Mirzaoba, Orhaniye, Yalıçiftlik, Yaman, Yaylacık, Yörükyenicesi Mahallelerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları (varsa yürürlükte bulunan mevzi imar planları da dahil) sınırlarının dışında kalan taşınmazların, Esence, Mesudiye, Söğütpınar Mahallelerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları (varsa yürürlükte bulunan mevzi imar planları da dahil) sınırlarının dışında kalan taşınmazların, Eğerce Mahallesinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları (varsa yürürlükte bulunan mevzi imar planları da dahil) sınırlarının dışında kalan ve plan kapsamında bulunup tapusunda “Köy İçi” mevkii yazan taşınmazların, Altıntaş ve Zeytinbağı Mahallelerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları (varsa yürürlükte bulunan mevzi imar planları da dahil) sınırlarının dışında kalan taşınmazların, Kumyaka Mahallesinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları (varsa yürürlükte bulunan mevzi imar planları da dahil) sınırlarının ve 102 ada 18 parsel dışında kalan taşınmazların, Aydınpınar Mahallesinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları (varsa yürürlükte bulunan mevzi imar planları da dahil) sınırlarının dışında kalan ve 1/1000 ölçekli Aydınpınar Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında bulunup tapusunda “Köy İçi” mevkii yazan taşınmazların, Göynüklü Mahallesinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları (varsa yürürlükte bulunan mevzi imar planları da dahil) sınırlarının dışında kalan ve plan kapsamında bulunup tapusunda “Köy İçi” mevkii yazan taşınmazların, Mürsel Mahallesinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları (varsa yürürlükte bulunan mevzi imar planları da dahil) sınırlarının dışında kalan ve 1/1000 ölçekli Mürsel Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında bulunup tapusunda “Köy İçi” mevkii yazan taşınmazların,

- Işıklı Mahallesinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları (varsa yürürlükte bulunan mevzi imar planları da dahil) sınırlarının dışında kalan ve 1/1000 ölçekli Işıklı Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında bulunup tapusunda “Köy İçi” mevkii yazan taşınmazların,

Bademli, Çağrışan, Hasköy Mahallelerinde tapusunda “Köy İçi” mevkii yazan taşınmazların,

Ülkü Mahallesinde onaylı Kırsal/ Köy Yerleşik Alanları/Gelişme Alanında kalan ve tapusunda “Köy İçi” mevkii yazan taşınmazların, Yörükali Mahallesinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları (varsa yürürlükte bulunan mevzi imar planları da dahil) sınırları dışında kalan ve 1/1000 ölçekli Yörükali Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında bulunup tapusunda “Köy İçi” mevkii yazan taşınmazların kırsal yerleşim özelliğinin devam ettiğinin tespit edilmesi sebebiyle bu alanların kırsal mahalle olarak belirlenmesine,

- Ayrıca, kararın alınmasına müteakip kırsal köy yerleşik alan sınırlarının belirlenmesi ve değişmesi halinde, yeni sınırlara göre Kırsal/Köy Yerleşik Alan Sınırı içinde kalan parsellerin kırsal mahalle olarak belirlenmesine,

- 1/1000 ölçekli Aydınpınar Mahallesi Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Bademli Mürsel Yörükali Bölgesi Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Bademli Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Çağrışan-Göynüklü Revizyon İmar Planı, 1/1000 ölçekli Esence, Eğerce, Mesudiye, Söğütpınar Kıyı Kesimi Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon İmar Planı, 1/1000 ölçekli Has Mahalle Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Işıklı Mahalle Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Kumyaka Gelişme Alanı Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Kumyaka Mankafa Revizyon İmar Planı, Mürsel Mahalle Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Tirilye 3.Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Tirilye Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Ülkü Mahalle Revizyon İmar Planı, 1/1000 ölçekli Yörükali Mahalle Uygulama İmar Planının iptal edilmesi ve değişmesi durumunda, yeni bir 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanıncaya kadar iptal edilen plan sınırı, yeni bir imar planı onaylanınca ise yeni plan sınırının dikkate alınmasına, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM DIŞI 2 NCİ MADDE – 2022/71; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.38588 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.Maddesi gereği (II) Sayılı Memur Kadro İhdas cetvelindeki Genel İdare Hizmetleri sınıfında boş bulunan 4 kadronun (3 Tahsildar, 1 Ayniyat Saymanı) Teknik hizmetler sınıfına aktarılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin (L) bendi gereğince ekli (II) Sayılı Memur Kadro İhdas Cetvelinin tasdikinin yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.GÜNDEM DIŞI 3 NCÜ MADDE – 2022/72; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.38589 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;

 

 

UNVANI

 

ADET

 

DERECE

EK ÖDEME ORANI TAVANI

EK ÖDEME TUTARI

ÜCRET ALT SINIR

ÜCRET ÜST SINIR

Mimar

3

1

130

2.907,75

7.347,84

9.184,80

Mühendis

1

1

130

2.907,75

7.347,84

9.184,80

 

Maliye Bakanlığı’nın 22/01/2021 tarih ve 27998389- 010.06.02-903793 sayılı genelgesi gereği; Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan yukarıda adedi, unvanı ve miktarı yazılı toplam 4 (dört) Adet Sözleşmeli Personele, 2022 yılı içerisinde personel ücretinin Alt Sınır olarak belirlenmesine ve Ek Ödeme yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

MECLİS BAŞKANI

KÂTİP ÜYE

KÂTİP ÜYE

 

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

Hayati SAMAST

 

Neslihan ERDENİZ

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close