02.04.2021- Meclis Kararları

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİ’NİN 02.04.2021 CUMA GÜNÜ SAAT:15.00’ DA YAPTIĞI

2019/2024 SEÇİM DÖNEMİNİN (21) NCİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

GELEN ÜYELER                                                            :  GELMEYEN ÜYELER                                            :   

Ozan EROĞLU                                                                     Bülent ERDEN

Selahattin AVCI                                                                   Mehmet Aybars YILANLI        

Ergül BATMAN                                                                  

Cengiz TANER   

Erkan ALTINTAŞ                                                                                             

Hayati SAMAST

Servet USTA

Enver ÜÇÜNCÜ

Ali POLAT

Mustafa ÖZÇELİK  

Aydın DEMİR

Caner TAFSİN

Adnan Menderes AKENGİN

Yusuf AKBULUT

Neslihan ERDENİZ

Arif BAYRAK

Kadir KAHRAMAN

Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI

Volkan BİÇER

Emre AKDEMİR

Hasan GÜLAÇ

Adil BAYRAKTAR

Mehmet ER  

 

Belediye Meclisi (23) mevcut, (2) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut  (1) Başkan ve (23) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2021/60; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.7263 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Mudanya Belediyesi 2020 Mali Yılı Faaliyet Raporunun 07 Nisan 2021 Çarşamba Günü Saat 11:00’ da yapılacak olan Nisan Ayı Meclis Toplantısının 2.Birleşiminde görüşülmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2021/61;Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.6903 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;

1)- Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili seçimi için yapılan gizli oy açık tasnif neticesi, Ergül BATMAN (18) oy, (7) oy boş kullanılarak, oyçokluğu ile Belediye Meclis Birinci Başkan Vekili seçilmiştir.

2)- Belediye Meclisi İkinci Başkan Vekili seçimi için yapılan gizli oy açık tasnif neticesi, Selahattin AVCI (18) oy, (6) oy boş kullanılarak, oyçokluğu ile Belediye Meclis İkinci Başkan Vekili seçilmiştir.

3)- Belediye Meclisi Kâtip Üyeliği seçimi için yapılan gizli oy açık tasnif neticesi, Neslihan ERDENİZ (18) oy, Hayati SAMAST (18) oy, Emre AKDEMİR (7) oy, Hasan GÜLAÇ (7) oy almış ve en çok oyu alan Neslihan ERDENİZ ve Hayati SAMAST oyçokluğu ile Belediye Meclisi Asil Kâtip Üyeliklerine seçilmişlerdir.

4)- Belediye Meclisi Yedek Kâtip Üyeliği seçimi için yapılan gizli oy açık tasnif neticesi, Enver ÜÇÜNCÜ (18) oy, Caner TAFSİN (18) oy, Volkan BİÇER (7) oy, Arif BAYRAK (7) almış ve en çok oyu alan Enver ÜÇÜNCÜ ve Caner TAFSİN oyçokluğu ile Belediye Meclisi Yedek Kâtip Üyeliğine seçilmelerine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19.Maddesi gereğince, Mudanya Belediye Meclisi’nin 02.04.2021 tarihli Nisan Ayı Olağan toplantısının 1.Birleşiminde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2021/62; Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.6904 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Yapılan kapalı zarf, gizli oylama, açık tasnif neticesi; Ozan EROĞLU (18) oy, Ergül BATMAN (18) oy, Neslihan ERDENİZ (18) oy, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI (7) oy, Volkan BİÇER (7) oy, Kadir KAHRAMAN (7) oy ile Belediye Encümen Üyeliğine seçilmelerine, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.Maddesinin (a) bendi uyarınca, Mudanya Belediye Meclisi’nin 02.04.2021 tarihli Nisan Ayı Olağan toplantısının 1.Birleşiminde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ – 2021/63; Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.6905 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Kadın Erken Eşitliği Komisyonu, Eğitim Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ve Tarım ve Hayvancılık Komisyonu 5 kişiden teşekkül etmesinin oylanması sonucu; Ak Parti Grubu (Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ – KABUL 6), MHP Grubu (Adil BAYRAKTAR  - KABUL 1), Bağımsız (Mehmet ER – KABUL 1) CHP Grubu (Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ – HAYIR 16), İyi Parti (Mehmet Aybars YILANLI  - HAYIR 1) oyçokluğu ile (8 Kabul -17 Red) reddine,

 

 

Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Kadın Erken Eşitliği Komisyonu, Eğitim Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ve Tarım ve Hayvancılık Komisyonu 3 kişiden teşekkül etmesinin oylanması sonucu; CHP Gurubu (Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ – KABUL 16), İyi Parti (Mehmet Aybars YILANLI  - 1 KABUL), Ak Parti Grubu (Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ – HAYIR 6), MHP Grubu (Adil BAYRAKTAR – 1 HAYIR), Bağımsız (Mehmet ER – HAYIR 1), (17 Kabul -  8 Red)  oyçokluğu ile kabulüne karar verilmiş; yapılan açık oylama sonucunda;

1-) Plan ve Bütçe Komisyonuna aday gösterilen; Hayati SAMAST, Ali POLAT, Kadir KAHRAMAN (25) oy alarak Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

2-) İmar Komisyonuna aday gösterilen; Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Arif BAYRAK (25) oy alarak İmar Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

3-) Hukuk Komisyonuna aday gösterilen; Cengiz TANER, Mehmet Aybars YILANLI, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI (25) oy alarak Hukuk Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

4-) Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna aday gösterilen; Servet USTA, Caner TAFSİN, Volkan BİÇER (25) oy alarak Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

5-) Kadın Erkek Eşitliği Komisyonuna aday gösterilen; Ergül BATMAN, Neslihan ERDENİZ, Hasan GÜLAÇ (25) oy alarak Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

6-) Eğitim ve Sağlık Komisyonuna aday gösterilen; Enver ÜÇÜNCÜ, Erkan ALTINTAŞ, Emre AKDEMİR (25) oy alarak Eğitim ve Sağlık Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

7-) Turizm Komisyonuna aday gösterilen; Yusuf AKBULUT, Adnan Menderes AKENGİN, Volkan BİÇER (25) oy alarak Turizm Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

8-) Esnaf Komisyonuna aday gösterilen; Servet USTA, Cengiz TANER, Arif BAYRAK (25) oy alarak Esnaf Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

9-) Ulaşım Komisyonuna aday gösterilen; Erkan ALTINTAŞ, Mustafa ÖZÇELİK, Emre AKDEMİR (25) oy alarak Ulaşım Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

10-) Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna aday gösterilen; Aydın DEMİR, Neslihan ERDENİZ, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI (25) oy alarak Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin (k) fıkrası gereğince, Mudanya Belediye Meclisi’nin 02.04.2021 tarihli Nisan Ayı Olağan toplantısının 1.Birleşiminde oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ – 2021/64; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.7000 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;

 

UNVANI

 

ADET

 

DERECE

EK ÖDEME ORANI TAVANI

EK ÖDEME TUTARI

ÜCRET ALT SINIR

ÜCRET ÜST SINIR

Şehir Plancısı

1

1

130

2.047,46

4.746,14

5.932,68

 

Maliye Bakanlığı’nın 09.01.2021 tarih ve 27998389-010.06.02-E.9167 Sayılı Genelgesi gereği; Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan yukarıda adedi, unvanı ve miktarı yazılı toplam 1 (Bir) Adet Sözleşmeli Personele, 2021 yılı içerisinde Personel Ücretinin Alt Sınır olarak belirlenmesine ve Ek Ödeme yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ – 2021/65; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.6987 Sayılı Sokak İsmi Verilmesi ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere Kültür ve Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ – 2021/66; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün E.7007 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait olan 1 Pafta, 2188 Ada, 3 Parsel Tirilye Mahallesi, Eski Pazar Caddesi Taş Mektep Blok Eski Ruhban Okulu DKN:31 kayıtlı taşınmazın Müze ve Uluslararası Yaz Okulu yapılmasının uygun olduğuna, CHP Gurubu (Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ – KABUL 16), İyi Parti (Mehmet Aybars YILANLI  - 1 KABUL), Bağımsız (Mehmet ER – KABUL 1), Ak Parti Grubu (Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ – RED 6), MHP Grubu (Adil BAYRAKTAR – 1 RED), (18 Kabul -  7 Red)  oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ – 2021/67; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.5631 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Mudanya İlçesi, Karafatma Mahallesi, H21B13B4D Pafta, 1110Ada,11  Parselde  konut  alanında  bulunan  taşınmaz ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ – 2021/68; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.6969 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Bademli Mahallesi 650-651 ve 652 Parsel sayılı taşınmazlara ait evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ – 2021/69 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.7262 Sayılı Köyden Mahalleye Dönüşüm Yerleri ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ – 2021/70; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.7097 Sayılı 1/1000 Ölçekli Mürsel Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ – 2021/71; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.7098 Sayılı 1/1000 Ölçekli Bademli Bölgesi Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ – 2021/72; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.7096 Sayılı 1/1000 Ölçekli Aydınpınar Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ – 2021/73; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.6609 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi 1483 Ada, 1, 2, 3, 4 Parseller ve Çevresi ile Şükrüçavuş Mahallesi 1101 Ada, 3 ve 4 Parsellere ait evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15 NCİ MADDESİ – 2021/74; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.7279 Sayılı Ödenek Aktarma ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16 NCI MADDESİ – 2021/75; Mudanya Belediyesi 2020 Mali Yılı Denetim Raporunun Mecliste yapılan müzakeresi sonucunda; Mudanya Belediye Meclisi’nin 08.01.2021 tarih ve 2021/01 Sayılı Kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi 2020 Mali Yılına ait Hesap İş ve İşlemlerinin yasalara uygun olduğu görüşü ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25 nci maddesi gereğince Meclisimize sevk ettiği Denetim Komisyonu Raporu; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 nci maddesi uyarınca Başkan tarafından okutmak suretiyle 02.04.2021 Nisan Ayı Olağan Meclis toplantısının 1.Birleşiminde Meclise bilgi verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17 NCİ MADDESİ – 2021/76; Plan ve Bütçe Komisyonu - Hukuk Komisyonu’nun 2021/03 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci Maddesinin (m) fıkrası gereği “Zabıta Müdürlüğü Teşkilat, Görev, Yetki, Çalışma ve Usul Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ”in ekteki şekliyle uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18 NCİ MADDESİ – 2021/77; Plan ve Bütçe Komisyonu- Hukuk Komisyonu’nun 2021/23 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci Maddesinin (m) fıkrası gereği “Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik ”in ekteki şekliyle uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19 NCU MADDESİ – 2021/78; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2021/48 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, 24.12.2020 tarih ve 31344 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik nedeni İlçemiz sınırları içerisinde kalan Cadde ve Sokaklarda Yapılacak Alt Yapı Kazı Ruhsatları, Geçiş Hakkı İzin Belgeleri ve Kontrolü ile buna ilişkin altyapı harçların tahsili yetkisi Belediyemize devredilmiş olup; İdaremizce yapılacak Geçiş Hakkı Sözleşmesi ve İzin Belgelerinde idaremize ödenecek olan, Mudanya Belediyesi sınırları içerisinde kalan yerler için Geçiş Hakkı Bedeli (Metre 1.90.TL.) olarak uygulama yapılmasına, ekte bulunan Yönetmeliğin kabulüne, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20 NCİ MADDESİ – 2021/79; Ulaşım Komisyonu’nun 2020/144 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, CHP Gurubu (Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ – KABUL 16), İyi Parti (Mehmet Aybars YILANLI  - 1 KABUL), Bağımsız (Mehmet ER – KABUL 1), Ak Parti Grubu Emre AKDEMİR ‘in Şerhi “Komisyon Raporunun Sahil yolunun yayalaştırılması ile ilgili kısmına katılmıyorum. Araç trafiği, yaya trafiğine göre daha önemli bir sorun teşkil ettiğinden ve mevcut taşıt yollarının kapasitesinin yetersiz kaldığından yayalaştırma vizyonunun daha sonra irdelenmesini ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Mudanya Trafik Sirkülasyon Planı’nın yürürlüğe girmesini uygun görmekteyim.” Denildiğinden (Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ – ŞERHLİ EVET 6), MHP Grubu (Adil BAYRAKTAR – ŞERHLİ EVET 1) oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21 NCİ MADDESİ – 2021/80; İmar Komisyonu’nun 2021/49 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, CHP Gurubu (Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ – KABUL 16), Ak Parti Grubu Arif BAYRAK ’ın Şerhi “Bölge için yapılan kısmi yapılaşma tespitinde gerekli arşiv belgelerinin ve araştırmanın tam olduğu kanaatinde değilim çünkü; 02.10.2020 tarihli Mudanya Meclisi’nin 9.m. geçen 1992 planı baz alınarak yapılan kısmi yapılaşma tespitinde bahse konu bölgede 1992 öncesi plan olmadığı söylenmiştir. Fakat 1987 yılında yapılmış İmar Islah Planı olduğu vatandaşlardan alınan inşaat ruhsatlarında ortaya çıkmıştır 1994 yılı hava fotoğraflarında söz konusu bölgede çok sayıda eski yapı olduğu aşikardır. Belki 1975 yılından öncede yapı vardır. Kıyılarla ilgili genelgede Mevzi İmar Planlarının kendi içinde kısmi yapılaşması bağımsız olur denilmektedir. Fakat Çamlıbel Bölgesinde 1987 yılında onaylanmış İmar Islah Planı vardır. Bütüncül değerlendirmek gerekmektedir.

Yani; Mudanya Belediye Meclisi’nin 02.10.2020 tarih ve 9. Maddesinde belirtilen kısmi yapılaşma tespitinin içinde değerlendirilmeliydi bölge.” Denildiğinden (Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ – HAYIR 6), MHP Grubu (Adil BAYRAKTAR –       HAYIR 1), Bağımsız (Mehmet ER – HAYIR 1), İyi Parti (Mehmet Aybars YILANLI  - ÇEKİMSER 1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22 NCİ MADDESİ – 2021/81; İmar Komisyonu’nun 2021/58 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Mudanya İlçesi, Altıntaş, Balabancık, Hasköy, Mesudiye ve Ülküköy Mahallelerinde 3402 sayılı yasanın 22-a maddesi uyarınca yapılacak olan Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere mahalle muhtarı kadastro ekibinde zaten görevli olması nedeniyle Muhtar haricinde 15 (onbeş) gün içinde ismi belirtilen mahallelerde Türk vatandaşı olmak, kırk yaşını bitirmiş olması, medeni haklarını kullanma ehliyetinin bulunması, en az 10 yıldan beri aynı mahalle veya köyde ikamet etmesi, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan kesinleşmiş hüküm giymemiş olması, okuma yazma bilmesi niteliklerine sahip 6 (altı) bilirkişinin seçilmesi ve belirlenmesi talebine ilişkin; Altıntaş Mahallesi için Emin YILDIZ, Birol BAYRAM, Süleyman ALTIN, Talip CAN, Hasan YILDIZ, Turgay AÇIKGÖZ, Balabancık Mahallesi için Ali İhsan DURSUN, Alaaddin ŞEN, Erkan TEZCAN, Hakkı EFE, Samittin AKYÜZ, Engin ÇALIŞKAN, Hasköy Mahallesi için Levent AŞÇI, Metin AYDIN, Mehmet ÖZTÜRK, Talip ÇAKIR, Cemil GÖNEN, Cemalettin ERTAN, Mesudiye Mahallesi için Mustafa SEVİM, Salim YAVUZ, Recep ACAR, Salih TABAN, Necip TURHAN, Emrullah ATEŞ, Ülkü Mahallesi için Cemil BALCI, Hasan BAYRAK, Fevzi BALCI, Halil BAYRAK, Yaşar AYAZ, Erol KAZANCI’nın Bilirkişi olarak görev yapmalarının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23 NCÜ MADDESİ – 2021/82; İmar Komisyonu - Hukuk Komisyonu’nun 2021/56 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Mudanya Belediye Meclisi’nin 02.04.2021 tarihli Nisan Ayı Olağan toplantısının 1.Birleşiminde CHP Gurubu (Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ – KABUL 16), Ak Parti Grubu Arif BAYRAK ’ın Şerhi “Mudanya Belediye Meclisinin 19.10.2020 tarih 2020/136 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planına yapılan askı itirazları şerhimdir;

  1. 53 ve 105 arası (53 ve 105 de dahil toplam 53 itiraz) itirazların; Çamlıbel bölgesi için yapılan kısmı yapılaşma tespitinde gerekli arşiv belgelerin ve araştırmanın tam olduğu kanaatinde değilim. Çünkü 2.10.2020 tarihli meclisin 9. Maddesinde geçen 1992 yılı planı baz alınarak yapılan kısmi yapılaşma tespitinde bahse konu Çamlıbel bölgesinde 1992 öncesi plan olmadığı tarafımıza söylenmiştir. Fakat 1987 yılında yapılmış İmar ıslah planı olduğu vatandaşlardan alınan inşaat ruhsatlarında ortaya çıkmıştır. 1994 yılı hava fotoğraflarında söz konusu bölgede çok sayıda eski yapı olduğu aşikardır. Belki 1975 yılından öncede vardır. Kıyılarla ilgili genelgede mevzi imar planlarının kendi içinde kısmi yapılaşması bağımsız olur denilmektedir. Fakat Çamlıbel bölgesinde 1987 yılında onaylanmış ISLAH İMAR PLANI vardır. Bütüncül değerlendirmek gerekmektedir. Yani; Mudanya Belediye Meclisinin 02.10.2020 tarih ve 9. Maddesinde belirtilen kısmi yapılaşma tespitinin içinde değerlendirilmeliydi.
  2. 122 ve 136 (122. ve 136. da dahil toplan 15 itiraz) Çekimser oy kullanmaktayım.
  3. 296 ve 309 arası (296. ve 309.da dahil 14 itiraz) İtirazların plan bütünlüğü içinde TİCK’nın kaldırılıp konuta alınması taleplerinin kabulüne, emsalle ilgili ve diğer vs. taleplerin reddi ile (kısmen kabul).
  4. 798 nolu itirazın içeriğindeki 1. ve 3. Maddelerin itirazının reddine; 2İnci, 4üncü ve 5 inci maddelerinin kabulüne.
  5. 784 ve 785. İtiraz maddeleri ; itirazda sunulan gerekçeli idari yargı kararı doğrultusunda planın uygulanması uygundur.
  6. 195 ve 783 nolu itiraz maddeleri ; yargı kararı ile ilgili itiraz şerhimin 5. Maddesinde belirttim. Mevcut tarım görüşündeki haritalarda, şu anki planın 1995 planı sınırlarına çekilmesi istenirken, zeytin kanunu gereği; 2003 ve 2013 yılında plana alınmış tüm parseller zeytinlik vasfında olduğu kabul edilmiştir. Bu parsellerin tümü zeytinlik vasfında olup olmadığı araştırması yapılmamıştır. Mesela Altıntaş 161. ve 162. Parseller zeytinlik vasfında değildir. 1998 yılı 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında tarım görüşü ne yönde olduğu ile ilgili bilgi edinemedi.

5403 sayılı Toprak Koruma K. Geçici 6. M. 19.05.2005 tarihinden önce onaylanmış 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar planları veya arsa vasfı kazanmış, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce belirlen alanlar izinde kabul edilir, denilmektedir. Arsa vasfı kazanmış, inşaat ruhsatı almış hatta yapı kullanma izin belgesi olan 1300’e yakın konut imarsız duruma gelmektedir. Bu vatandaşların kazanılmış haklarının olduğu ve korunması kanaatindeyim. Aksi halde hem vatandaşlar hem de Belediye mağdur duruma düşecektir.” Denildiğinden, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI ’nın Şerhi “Mudanya Belediye Meclisi'nin 19.10.2020 Tarih ve 2020/136 Sayılı Kararı İle uygun bulunan ve 08.12.2020-08.01.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon İmar Planı'na yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesine ilişkin şerhlerim şu şekildedir;

1)53 ile 105 no'lu itirazlar dahil toplam 53 adet itiraz ile ilgili;

Mevzu bahis bölgede, özellikle fiilen konut olarak kullanılan alanlar ile ilgili yapılan "Kısmi yapılaşma" tespitinde, uygulamada bazı eksiklikler olduğu kanaatindeyim. Şöyle ki; bu amaçla yapılan araştırmada, o bölgede 1987 yılında (yani 1992 tarihli genelgeden önce) yapılmış İmar Islah Planları nezdinde alınan inşaat yapı ruhsatlarının mevcut olduğu göz önünde bulundurulursa, itiraz eden ilgililerin "kazanılmış haklarının" olabileceği göz önünde tutulmalıdır.

İlgili bölgede, ne zamandan beridir yapılaşma olduğu tam olarak tespit edilememiştir. Ayrıca, kıyılarla ilgili genelgede "mevzi imar planlarının kendi içinde yapılaşması bağımsız olur" denilmektedir. Dolayısıyla, mevzu bahis itirazlara konu olan alanların "müktesep hak ve kısmi yapılaşma" alanları içinde değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim.

2)122 ile 136 no'lu itirazlar dahil toplam 15 itiraz ile ilgili çekimser kalmaktayım.

3)296 ile 309 dahil 14 adet itiraz ile ilgili; mevcut imar ve plan bütünlüğüne aykırı olmamak ve mevzu bahis bölgenin ekonomik değeri ve kamu yararı da göz önüne almak kaydıyla, TİCK'nin kaldırılıp konuta alınması yönündeki taleplerin kabulüne, emsal artışı vs. diğer taleplerin reddi ile kısmen kabul edilmesi yönünde görüş bildirmekteyim.

 

4)195 no'lu itiraz ile ilgili olarak; 784 ve 785 no'lu itirazların gerekçesi olan ilgili mahkeme kararının uygulanması gerektiği kanaatindeyim.

5)783 no'lu itiraz ile ilgili; mevzu bahis alanlarla ilgili olarak, Tarım Müdürlüğü'nün ilgili yazılarına istinaden mevcut planın, 1995 planı sınırlarına çekilmesinin uygun olacağı görüşü ileri sürülmektedir. Ayrıca 2003 ve 2013 yılında plana alınmış olan tüm parsellerin zeytinlik vasfında kabul edildiği ifade edilmekle beraber, Zeytinciliğin Islahı Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmeliğin 24. Maddesinde, "28.02.1995 Tarih Ve 4086 sayılı kanunun yayınından önceki zeytinlik alanlar için, kesinleşmiş imar planları geçerlidir" denilmektedir.

Ayrıca, Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu geçici 6. Maddesinde, "19.07.2005 tarihinden önce onaylanmış, 1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planları veya arsa vasfı kazanmış parseller ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce belirlenen onaylı köy ve/veya mezraların yerleşik alanı ve civarı ile yerleşik alanlar izinli kabul edilir" denilmektedir.

Konuya bu minvalde bakacak olursak, mevzu bahis parsellerin tümünün zeytinlik vasfında olup olmadığının araştırılması tam olarak yapılmamıştır.

Mevzu bahis imar alanında 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında, ilgili Tarım Müdürlüğünü görüşünün ne olduğuna ilişkin bir bilgi edinilememiştir.

Tüm bu açıklamalar ışığında, ilgili plan ve yönetmelikler ile arsa vasfı kazanmış, inşaat ruhsatı almış ve hatta yapı kullanım izin belgesi olan yaklaşık 1300 konutun "imarsız" duruma düşmesi ihtimali söz konusu olacak, bu durumda da hem vatandaş hem de idare mağdur olacaktır. Dolayısıyla iyi niyetli 3. Kişilerin gerek mülkiyet hakkından kaynaklı müktesep hakları ve gerekse kamu hukukundan doğan haklarının korunması gerektiğine ilişkin, söz konusu itiraz ile ilgili çekincelerimin olduğu şeklinde görüş bildirmekteyim.

6)784 ve 785 itirazlar ile ilgili olarak; nihai yargı kararlarının gerekçeleri dikkate alınmak kaydıyla planın uygulanması gerektiği yönünde görüş bildirmekteyim.

7)798 nolu itiraz ile ilgili; 1. Ve 3. Maddelerde ki itirazların reddine, 2.4.5. maddelerdeki itirazların kabulüne şeklinde görüş bildirmekteyim.” Denildiğinden (Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ – ŞERHLİ EVET 6), MHP Grubu (Adil BAYRAKTAR – ŞERHLİ EVET 1), İyi Parti Mehmet Aybars YILANLI’ nın Şerhi “08.12.2020- 08.01.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı’na ilişkin askı itirazlarının değerlendirildiği komisyon raporunda;

  1. 195 ve 785 sayılı itirazların, Bursa 2. İdare Mahkemesi Başkanlığının 08.02.2019 tarih 2018/736 E. 2019/146 K. Sayılı ilamı uyarınca kabulü gerektiği kanaatindeyim. Bu noktada komisyon raporuna katılmıyorum,
  2. 53 ve 105 arasında yer alan Çamlıbel bölgesine ilişkin askı itirazlarının reddi yönündeki düşünceye mevcut bilgi ve belgeler çerçevesinde katılmıyorum. Söz konusu bölgenin 1987 yılına ait ıslah imar planı bulunmaktadır. Bu nedenle kısmi yapılaşma tespitinde yeterli araştırma yapılmamıştır. Bu noktada komisyon raporuna çekimser kalmaktayım.” Denildiğinden İyi Parti (Mehmet Aybars YILANLI – 195 ve 185’e Oy Red, 55 ve 105 Arasına Çekimser 1), Bağımsız (Mehmet ER –195 ve 185’e Oy Red, 55 ve 105 Arasına Çekimser 1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24 NCÜ MADDESİ – 2021/83; İmar Komisyonu’nun 2021/57 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Halitpaşa Mahallesi 1173 Ada, 55 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin hazırlanan projenin 2.Bodrum kat döşemesinin tabii zemin kotunun 5 metreden daha fazla üzerinde kalarak proje çözümü yapıldığı haliyle onaylanmasına ilişkin talebin uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25 NCİ MADDESİ – 2021/84; İmar Komisyonu’nun 2020/52 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Bademli Mahallesi 1580 Parsel sayılı taşınmazın bitişiğindeki parsel üzerinde bulunan yapılardan ve cephe aldığı yoldan aşağıda kalması nedeniyle inşaata başlandığı takdirde bitişik parselin ve yolun herhangi bir zarara uğramaması, fenni-statik emniyetlerin sağlanabilmesi amacıyla, ruhsat eki mimari projesinde belirtilen su basman kotunun 1.50 metre daha arttırılmasına ilişkin talebin uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26 NCI MADDESİ – 2021/85; İmar Komisyonu’nun 2020/50 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; İlçemiz, Mürsel Mahallesi 1521 Parsele ait 1 Adet Askı İtirazı ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27 NCİ MADDESİ – 2021/86; İmar Komisyonu’nun 2021/51 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; , İlçemiz, Aydınpınar Mahallesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Mürsel Mahallesine ait /1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve Bademli Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili Komisyon Raporunun aynen kabulüne, evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM DIŞI 2 NCİ MADDE – 2021/88 ; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.7736 Sayılı Koruma Amaçlı İmar Planı yazısının görüşülmesi Sonucunda; Evrakın 07 Nisan 2021 Çarşamba Günü Saat 11:00’ da yapılacak olan Nisan Ayı Meclis Toplantısının 2.Birleşiminde görüşülmesine, evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

KÂTİP ÜYE

KÂTİP ÜYE

MECLİS BAŞKANI

 

Hayati SAMAST

Neslihan ERDENİZ

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close