02.07.2021 - Meclis Kararları

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİ’NİN 02.07.2021 CUMA GÜNÜ SAAT:15.00’ DA YAPTIĞI

2019/2024 SEÇİM DÖNEMİNİN (24) ÜNCÜ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

GELEN ÜYELER                                                            :              GELMEYEN ÜYELER                               :   

Ozan EROĞLU                                                                                 Adnan Menderes AKENGİN

Selahattin AVCI                                                                               Arif BAYRAK

Ergül BATMAN                                                                                 Adil BAYRAKTAR   

Cengiz TANER                                                                                 Mehmet Aybars YILANLI

Erkan ALTINTAŞ             

Hayati SAMAST

Servet USTA

Enver ÜÇÜNCÜ

Ali POLAT

Mustafa ÖZÇELİK  

Aydın DEMİR

Caner TAFSİN

Yusuf AKBULUT

Neslihan ERDENİZ

Kadir KAHRAMAN

Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI

Volkan BİÇER

Emre AKDEMİR

Hasan GÜLAÇ     

Bülent ERDEN

Mehmet ER     

 

Belediye Meclisi (21) mevcut, (4) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut  (1) Başkan ve (21) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2021/124; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.14070 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18 nci Maddesinin (L) bendi gereğince Ekli (III) Sayılı Memur Kadro İhdası Cetvelinin tasdikinin yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2021/125; Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.13873 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Belediye Meclisi’nin 2021 Yılı Meclis tatil ayının “Ağustos” olarak belirlenmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci Maddesi gereğince, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2021/126; Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.13883 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Doğal üye olarak Belediye Başkanı Hayri TÜRKYILMAZ ve yapılan Açık Oylama neticesi; Asil Üyeliğe aday gösterilen Aydın DEMİR (16) ve Volkan BİÇER (6) oy alarak, en çok oyu alan Aydın DEMİR (16) Oyçokluğu ile T.C. Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği Üyeliğine seçilmesine, oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ – 2021/127; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.12655 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Halilbey Mahallesi 109 Ada, 21 Parsele ilişkin İmar Planı Tadilat Başvurusu ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ – 2021/128; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.13988 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1528 Ada, 1  Parselde  konut  alanında  bulunan  taşınmaz ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ – 2021/129; Plan ve Bütçe Komisyonu-Hukuk Komisyonu’nun 2021/110 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18nci Maddesinin (m) fıkrası gereği,  Fen İşleri Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in ekteki şekliyle uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ – 2021/130; Plan ve Bütçe Komisyonu-Hukuk Komisyonu’nun 2021/123 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18nci Maddesinin (m) fıkrası gereği, Temizlik İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmelik’in ekteki şekliyle uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ – 2021/131; Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 2021/04 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Mudanya sınırları dahilinde olan ve Komisyon Raporu ekinde sunulan listede belirtilen Park İsimlerinin verilmesinin uygun olduğuna, (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ, EVET 15), (Bağımsız: Mehmet ER, EVET 1), (Ak Parti Grubu: Komisyon Raporu ekinde sunulan listede 3.sırada yer alan “Tarık AKAN Parkı” ile 24.sırada yer alan “Tirilye Devrim Parkı” ŞERHLİ EVET olup, diğer Park İsimlerinin uygun olduğuna, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ, EVET 5), (MHP Grubu: Komisyon Raporu ekinde sunulan listede 3.sırada yer alan “Tarık AKAN Parkı” ile 24.sırada yer alan “Tirilye Devrim Parkı” ŞERHLİ EVET olup, diğer Park İsimlerinin uygun olduğuna, Bülent ERDEN, EVET 1) oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ – 2021/132; Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 2021/94 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, İlçemiz Mudanya sınırları dahilinde olan  Halitpaşa Mahallesi Değirmendere Caddesi 1200 Ada, 1 Parselde bulunan Park Alanına 13.06.2012 tarih ve 2012/141 Sayılı Meclis Kararı ile “Şelale Parkı” ismi verilmiş olup, ilgili Parkta fonksiyon değişikliğine gidilerek Spor Tesisi olarak düzenlenen Park isminin “Sedat PORTAKAL Spor Tesisi” olarak değiştirilmesinin uygun olduğuna, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18nci Maddesinin (n) fıkrası gereği, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ – 2021/133; İmar Komisyonu’nun 2021/85 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, 16.03.2021 tarih 464 Sayı ile Onaylı Mürsel Mahallesi 1521 Parsele ait 1/25000 Ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği ve 16.03.2021 tarih 465 Sayı ile Onaylı 1/5000 Ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı Değişikliğinde taşınmazın fonksiyonu Konut Alanı olarak düzenlenmiş olduğundan ve söz konusu Plan Değişiklikleri kesinleştiğinden, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nın üst ölçekli planlar ile uyumlu olması amacıyla taşınmazın konut alanı olarak kalmasını talep eden (Mevcut halinin korunması) 1 Adet Askı itirazının uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ – 2021/134; İmar Komisyonu 2021/104 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Ömerbey Mahallesi 1483 Ada 1, 2, 3, 4 Parseller ve Çevresi ile Şükrüçavuş Mahallesi 1101 Ada, 3 ve 4 Parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin incelenmesi sonucunda talebin uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ, EVET 15), (Bağımsız: Mehmet ER, EVET 1), (Ak Parti Grubu: Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ, HAYIR 5), (MHP Grubu: Bülent ERDEN, HAYIR 1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ – 2021/135; İmar Komisyonu’nun 2021/122 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Mudanya İlçesi, Hasköy Mahallesinde 3402 Sayılı yasanın 22-a maddesi uyarınca yapılacak olan Kadastro güncelleme çalışmalarında muhtelif kadastro işlerinde kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 02.04.2021 tarih ve 2021/58 Esas, 2021/81 Sayılı Meclis kararı ile belirlenen 6 kişi içerisinde Hasköy Muhtarının da bulunması ve Mahalle Muhtarının kadastro ekibinde zaten görevli olması sebebiyle, Muhtar dışında 1 kişinin belirlenmesi talebinin incelenmesi sonucunda; Mahmut ŞEN ’in Bilirkişi olarak görev yapmasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ – 2021/136; İmar Komisyonu’nun 2021/121 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Mudanya İlçesi, Yalıçiftlik Mahallesinde 3402 Sayılı Yasanın 22-a maddesi uyarınca yapılacak olan kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere Mahalle Muhtarı kadastro ekibinde zaten görevli olması nedeniyle Muhtar haricinde 15 (Onbeş) gün içinde ismi belirtilen mahallelerde Türk vatandaşı olmak, kırk yaşını bitirmiş olması, medeni haklarını kullanma ehliyetinin bulunması, en az 10 yıldan beri aynı mahalle veya köyde ikamet etmesi, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan kesinleşmiş hüküm giymemiş olması, okuma yazma bilmesi niteliklerine sahip 6 (Altı) Bilirkişinin seçilmesi ve belirlenmesi talebine ilişkin; Murat ARI, Ufuk AÇ, İbrahim TEKE, Mehmet Ali ÜLKER, Müjdat KANKAYA, Cevdet TAMAHKAR ’ın Bilirkişi olarak görev yapmalarının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ – 2021/137; İmar Komisyonu’nun 2021/112 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Mudanya Belediye Meclisi’nin 05.02.2021 tarih 2021/33 Sayılı Kararı ile uygun bulunan, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2021 tarih 375 Sayılı Kararı ile onaylanan 30.03.2021-30.04.2021 tarihleri arasında Askıya çıkarılan Bademli Mahallesi 1152 Parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin 1 Adet Askı İtirazının bilgilendirme yapılmaması ile ilgili olmasına istinaden 24.06.2021 tarih 13966 sayılı yazı ile ilgili kişiye bilgilendirme yapıldığından uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15 NCİ MADDESİ – 2021/138; İmar Komisyonu’nun 2021/115 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Mudanya Belediye Meclisi’nin 07.03.2019 tarih 2019/65 Sayılı Kararı ile uygun bulunan, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.03.2021 tarih 459 Sayılı Kararı ile onaylanan 30.03.2021-30.04.2021 tarihleri arasında Askıya çıkarılan Halitpaşa Mahallesi 1268 Ada, 6 Parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin 1 Adet Askı İtirazının uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16 NCI MADDESİ – 2021/139; İmar Komisyonu’nun 2021/111 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Bademli Mahallesi 1451 ve 1452 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili Evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17 NCİ MADDESİ – 2021/140; İmar Komisyonu’nun 2021/113-114 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Kumyaka Mahallesi 118 ada 1, 2 ve 3 parseller ve 119 ada ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne ilişkin 7 adet askı itirazı ile ilgili Evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18 NCİ MADDESİ – 2021/141; İmar Komisyonu’nun 2021/116 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Bademli Mahallesi 103 ada 6 parsel sayılı taşınmazla ilgili Evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

KÂTİP ÜYE

KÂTİP ÜYE

MECLİS BAŞKANI

 

Hayati SAMAST

Neslihan ERDENİZ

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close