03.06.2022 - Meclis Kararları

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİ’NİN 03.06.2022 CUMA GÜNÜ SAAT:15.00’ DA YAPTIĞI 2019/2024 SEÇİM DÖNEMİNİN (34) NCÜ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

GELEN ÜYELER                                            :              GELMEYEN ÜYELER                               :   

Ozan EROĞLU                                                                  Hasan GÜLAÇ

Selahattin AVCI                                                                Bülent ERDEN                                  

Ergül BATMAN                                                                  Adil BAYRAKTAR

Cengiz TANER                                                                  Mehmet Aybars YILANLI

Erkan ALTINTAŞ

Hayati SAMAST                                                              

Servet USTA

Enver ÜÇÜNCÜ

Ali POLAT                                                                         

Mustafa ÖZÇELİK  

Aydın DEMİR

Caner TAFSİN

Adnan Menderes AKENGİN

Yusuf AKBULUT

Neslihan ERDENİZ

Arif BAYRAK

Kadir KAHRAMAN

Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI

Volkan BİÇER

Emre AKDEMİR

Mehmet ER

 

Belediye Meclisi (21) mevcut, (4) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut  (1) Başkan ve (21) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2022/95; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.44587 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (L) bendi gereğince, Ekli (III) Sayılı Memur Kadro İhdası Cetvelinin tasdikinin yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2022/96; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.44059 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz 1/1000 Ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili yapılan 237 Adet Askı İtirazına ilişkin evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2022/97; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.41381 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 1/1000 Ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planına ait Askı İtirazı ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ – 2022/98; Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu – Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ‘nun 2022/93 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; Mütarekenin 100. Yılı için bir Hatıra Ormanı oluşturulması ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna- Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ – 2022/99; Hukuk Komisyonu ve İmar Komisyonu ‘nun 2022/90 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Plan zayiat oranının %30’dan %40’a yükseltilmesine ilişkin Belediyemiz Meclisi’nin 05.07.2019 tarih 2019/130 Esas, 2019/159 sayılı kararının çok kez dava konusu olması, söz konusu davalarda 05.07.2019 tarih 2019/159 sayılı meclis kararına dayanılarak alınan Encümen kararlarının hukuka ve mevzuata uyarlılığının bulunmadığının belirtilmesine ve bu nedenle alınan plan zayiat bedellerinin vatandaşlara faizleri ile birlikte geri iade edilmesi kararının alınmasına istinaden plan zayiat konulu Encümen kararlarının Mahkemelerce iptal edilmesi, alınan plan zayiat bedellerinin geri ödenmesi işlemlerinin Belediyemiz işleyişinde iş yüküne neden olması, geçmiş faizlerinin Belediyemiz bütçesine yük getirmesi ve kamusal hizmetin aksaması sebebiyle Belediyemiz Meclisi’nin 05.07.2019 tarih 2019/130 Esas, 2019/159 sayılı kararının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili talebin incelenmesi sonucunda; Belediyemize ait tüm 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında bulunan taşınmazlardan alınan plan zayiat bedelinin alınmamasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ – 2022/100; İmar Komisyonu ‘nun 2022/80 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, 15.01.2009 tarih 44 sayı ile onaylı 1/1000 ölçekli Bademli Uygulama İmar Planında kalan Bademli Mahallesi 564 parsel ve 199 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar arasında yer alan 10 metre en kesitli taşıt yolunun, eğim sebebiyle yaya yolu olarak düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği talebinin incelenmesi sonucunda; plan değişikliğinin kamu yararı içermesi ve şehir planlama ilke ve esaslarına istinaden düzenlenmesi sebepleriyle talebin uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ – 2022/101; İmar Komisyonu ‘nun 2022/82 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, 15.01.2009 tarih 44 sayı ile onaylı 1/1000 ölçekli Bademli Uygulama İmar Planında park alanında kalan Bademli Mahallesi 174 ada 1 parselin batısındaki alanın bir kısmının trafo alanı olarak düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği talebinin incelenmesi sonucunda; bölgenin teknik altyapı ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğundan, talebin gerekli güvenlik önlemleri alınması kaydıyla uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ –  2022/102; İmar Komisyonu ‘nun 2022/78 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, 18.07.2011 tarih 605 sayı ile onaylı 1/1000 ölçekli Mudanya Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında yol alanında kalan Ömerbey Mahallesi 1381 ada 1 parselin güneyindeki park alanı ile 1377 ada 29 parsel arasında kalan alanın park alanı olarak düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği talebinin incelenmesi sonucunda; plan değişikliği ile bölgede yapı ve nüfus yoğunluklarında herhangi bir değişiklik yapılmadığından ve uygulamada ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanmasına istinaden kamu yararı bulunduğundan talebin uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ – 2022/103; İmar Komisyonu ‘nun 2022/79 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, 18.07.2011 tarih 605 sayı ile onaylı 1/1000 ölçekli Mudanya Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında kalan Ömerbey Mahallesi 1382, 1383 ve 1601 adalar arasındaki yol ve yeşil alanların düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği talebinin incelenmesi sonucunda; plan değişikliği ile bölgede yapı ve nüfus yoğunluklarında herhangi bir değişiklik yapılmadığından ve uygulamada ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanmasına istinaden kamu yararı bulunduğundan talebin uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ – 2022/104; İmar Komisyonu ‘nun 2022/83 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, 15.01.2009 tarih 44 sayı ile onaylı 1/1000 ölçekli Bademli Uygulama İmar Planında kalan Bademli Mahallesi 1580 parselin güneyinde, güneydoğusunda, 254 parselin güneyinde, 122 ada 1 parselin doğusunda, güneyinde, batısında, 1236 parselin doğusunda ve kuzeyinde kalan tescil harici alanın düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği talebinin incelenmesi sonucunda; plan değişikliği ile bölgede yapı ve nüfus yoğunluklarında herhangi bir değişiklik yapılmadığından ve uygulamada ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanmasına istinaden kamu yararı bulunduğundan talebin uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, Mudanya Belediye Meclisi’nin 03.06.2022 tarihli Haziran Ayı Olağan Toplantısında (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ, EVET-16), (Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, ÇEKİMSER-5), (Memleket Partisi: Mehmet ER, EVET-1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ – 2022/105; İmar Komisyonu ‘nun 2022/25 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Yörükali Mahallesi 743, 744, 745, 746, 747, 749, 750, 756, 757, 758, 759, 760 parseller, Mürsel Mahallesi 60, 61, 62, 63, 64 Parsellere ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili Komisyon Raporunun aynen kabulüne, evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ – 2022/106; İmar Komisyonu ‘nun 2022/81 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Halitpaşa Mahallesi 1301 Ada, 14 Parselin Kuzeyindeki Alanın bir kısmının Trafo Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

MECLİS BAŞKANI

KÂTİP ÜYE

KÂTİP ÜYE

 

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

Hayati SAMAST

 

Neslihan ERDENİZ

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close