BUGÜN - 07.03.2021 PAZAR
03.07.2020- Meclis Kararları

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİ’NİN 03.07.2020 CUMA GÜNÜ SAAT: 15.00’ DA YAPTIĞI 2019/2024 SEÇİM DÖNEMİNİN

(13) NCÜ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

GELEN ÜYELER                                                            :  GELMEYEN ÜYELER                                            :                   

Ozan EROĞLU                                                                     Ali POLAT

Selahattin AVCI                                                                  Cengiz TANER

Ergül BATMAN                 

Hayati SAMAST

Erkan ALTINTAŞ

Servet USTA

Enver ÜÇÜNCÜ

Mustafa ÖZÇELİK

Aydın DEMİR

Caner TAFSİN

Adnan Menderes AKENGİN

Yusuf AKBULUT

Mehmet ER

Arif BAYRAK

Kadir KAHRAMAN

Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI

Volkan BİÇER

Neslihan ERDENİZ

Emre AKDEMİR

Hasan GÜLAÇ

Bülent ERDEN             

Adil BAYRAKTAR

Mehmet Aybars YILANLI

 

Belediye Meclisi (23) mevcut,  (2) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut  (1) Başkan ve (23) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2020/61; Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.10888 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;

Yapılan kapalı zarf, gizli oylama, açık tasnif neticesi; Mustafa ÖZÇELİK (15) oy, Ozan EROĞLU (15) oy, Hasan GÜLAÇ (8) oy, Adil BAYRAKTAR (8) oy alarak,  Mustafa ÖZÇELİK ve Ozan EROĞLU (15) oy ile Belediye Encümen Üyeliğine seçilmelerine, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.Maddesinin (b) fıkrası gereğince, oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2020/62; Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.10891 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;

Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Kadın Erken Eşitliği Komisyonu, Eğitim Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ve Tarım ve Hayvancılık Komisyonu 5 kişiden teşekkül etmesinin oylanması sonucu; Ak Parti Grubu (Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Neslihan ERDENİZ, Emre AKDEMİR , Hasan GÜLAÇ– KABUL 7), MHP Grubu (Bülent ERDEN, Adil BAYRAKTAR  - KABUL 2), CHP Grubu (Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Mehmet ER, Hayri TÜRKYILMAZ – HAYIR 14), İyi Parti (Mehmet Aybars YILANLI  - HAYIR 1) oyçokluğu ile (9 Kabul -15 Red) reddine, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Kadın Erken Eşitliği Komisyonu, Eğitim Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ve Tarım ve Hayvancılık Komisyonu 3 kişiden teşekkül etmesinin oylanması sonucu; CHP Gurubu (Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Mehmet ER, Hayri TÜRKYILMAZ - 14 KABUL), İyi Parti (Mehmet Aybars YILANLI  - 1 KABUL), Ak Parti Grubu (Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Neslihan ERDENİZ, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ – 7 RED), MHP Grubu (Bülent ERDEN, Adil BAYRAKTAR – 2 RED), (15 Kabul - 9 Red)  oyçokluğu ile kabulüne karar verilmiş; yapılan açık oylama sonucunda;

1-) Plan ve Bütçe Komisyonuna aday gösterilen; Hayati SAMAST, Ali POLAT, Kadir KAHRAMAN (24) oy alarak Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

2-) İmar Komisyonuna aday gösterilen; Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Arif BAYRAK (24) oy alarak İmar Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

3-) Hukuk Komisyonuna aday gösterilen; Cengiz TANER, Mehmet Aybars YILANLI, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI (24) oy alarak Hukuk Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

4-) Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna aday gösterilen; Servet USTA, Caner TAFSİN, Volkan BİÇER (24) oy alarak Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

5-) Kadın Erkek Eşitliği Komisyonuna aday gösterilen; Ergül BATMAN, Mehmet ER, Neslihan ERDENİZ (24) oy alarak Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

6-) Eğitim ve Sağlık Komisyonuna aday gösterilen; Enver ÜÇÜNCÜ, Erkan ALTINTAŞ, Emre AKDEMİR (24) oy alarak Eğitim ve Sağlık Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

7-) Turizm Komisyonuna aday gösterilen; Yusuf AKBULUT, Adnan Menderes AKENGİN, Volkan BİÇER (24) oy alarak Turizm Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

 

8-) Esnaf Komisyonuna aday gösterilen; Servet USTA, Cengiz TANER, Hasan GÜLAÇ (24) oy alarak Esnaf Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

9-) Ulaşım Komisyonuna aday gösterilen; Erkan ALTINTAŞ, Mustafa ÖZÇELİK, Emre AKDEMİR (24) oy alarak Ulaşım Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

10-) Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna aday gösterilen; Mehmet ER, Aydın DEMİR, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI (24) oy alarak Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (k) fıkrası gereğince, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2020/63; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.6442 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Mudanya Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporunun 8 Temmuz 2020 Çarşamba Günü Saat 11:00’ de yapılacak olan Temmuz Ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ - 2020/64; Başkanlık Makamının 2019 Mali Yılı Denetim Raporunun görüşülmesi sonucunda; Mudanya Belediye Meclisinin 03.01.2020 tarih ve 2020/ 5 Sayılı Kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonunun, Mudanya Belediyesi 2019 Mali Yılına ait Hesap İş ve İşlemlerinin yasalara uygun olduğu görüşü ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25 nci maddesi gereğince Meclisimize sevk ettiği Denetim Komisyonu Raporu; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 nci maddesi uyarınca Başkan tarafından okunmuş olarak oylamaya sunulmuş olup, oylama neticesinde katılanların oy birliği ile okunmuş olduğu kabul edilmiştir. Konu hakkında meclis üyelerine söz verilmiş olup gerekli değerlendirmeleri alınmak suretiyle Meclise bilgi verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ - 2020/65; Başkanlık Makamı’ nın 19.04.2016 tarih ve 2016/435 sayılı 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili Encümen Kararının görüşülmesi sonucunda;  Mudanya Belediyesi 2019 Mali Yılı Kesin Hesabının 08 Temmuz 2020 Çarşamba Günü Saat 11.00’ de yapılacak olan Temmuz Ayı Meclis Toplantısının 2.Birleşiminde görüşülmek üzere plan bütçe komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ - 2020/66; Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.10554 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Belediye Meclisinin 2020 yılı Meclis tatil ayının “Ağustos” olarak belirlenmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi gereğince, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ - 2020/67; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün E.11299 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Belediyemizin hizmet ettiği alanların genişlemesinden dolayı araç parkındaki çöp kamyonlarının yetersiz geldiğinden, 2 adet 13 + 1,5 m3 sıkıştırılmış çöp kamyonunu aracının satın alınmasına, 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10.Maddesinde “…İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahallî İdare Birlikleri kendi Meclislerinin Kararı ile taşıt edinirler.” Hükmü gereği kabulüne, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ - 2020/68; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.11320 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz, Hasköy Mah. 119 ada 3, 5, 9 ve 10 parsel sayılı taşınmazların haciz takibindeki borca karşılık takas edilmesi yönünde alınan 06.03.2020 tarih ve 2020/60 Esas, 2020/60 Karar nolu meclis kararının iptal edilmesine, söz konusu bu parsellerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satışlarının yapılmasına, Mudanya Belediye Meclisinin 03.07.2020 tarihli Temmuz Ayı Olağan Toplantısının 1.Birleşiminde (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Mehmet ER EVET 14), (İyi Parti Grubu: Mehmet Aybars YILANLI EVET 1), (Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Neslihan ERDENİZ, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ HAYIR 7), (MHP Grubu: Bülent ERDEN, Adil BAYRAKTAR HAYIR 2) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ – 2020/69; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.11319 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz, Siteler Mah. 1944 ada 7 parselde kayıtlı 1.011,49 m2 arsa vasıflı taşınmazın "Cemevi" yapılmak üzere yılda 1,00 TL bedelle Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkezi'ne 25 (yirmibeş) yıllığına tahsis edilmesi için alınan 03.02.2017 tarih ve 2017/42 Esas ve 2017/42 Karar No.lu meclis kararı ile 10.03.2017 tarihli tahsis protokolünün iptal edilerek tahsisin sonlandırılmasına, Mudanya Belediye Meclisinin 03.07.2020 tarihli Temmuz Ayı Olağan Toplantısının 1.Birleşiminde (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Mehmet ER EVET 14), (İyi Parti Grubu: Mehmet Aybars YILANLI EVET 1), (Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Neslihan ERDENİZ, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ HAYIR 7), (MHP Grubu: Bülent ERDEN, Adil BAYRAKTAR HAYIR 2) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ – 2020/70; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.6413 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci Maddesinin (L) bendi gereğince Ekli (I) Sayılı Memur Kadro İhdası Cetvelinin tasdikinin yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ – 2020/71; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.10561 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci Maddesinin (L) bendi gereğince Ekli (I) Sayılı Memur Kadro İhdası Cetvelinin tasdikinin yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ – 2020/72; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.10568 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesi gereği (II) sayılı Memur Kadro İhdas cetvelindeki Sağlık Hizmetleri sınıfında boş bulunan 5 kadronun %50 si olan 3 kadronun Teknik hizmetler sınıfına aktarılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin (L) bendi gereğince ekli (II) Sayılı Memur Kadro İhdas Cetvelinin tasdikinin yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ – 2020/73; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.10569 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;

 

 

UNVANI

 

ADET

 

DERECE

EK ÖDEME ORANI TAVANI

EK ÖDEME TUTARI

ÜCRET ALT SINIR

ÜCRET ÜST SINIR

Mimar

2

1

130

1.803,85

4.181,50

5.226,88

Mühendis

3

1

130

1.803,85

4.181,50

5.226,88

Psikolog

1

1

90

1.248,82

3.339,91

4.174,89

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 09.01.2020 tarih ve 27998389- 010.06.02-E.8449 sayılı genelgesi gereği; Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan yukarıda adedi, unvanı ve miktarı yazılı toplam 6 (Altı) Adet Sözleşmeli Personele, 2020 yılı içerisinde personel ücretinin Alt Sınır olarak belirlenmesine ve Ek Ödeme yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ – 2020/74; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.8390 sayılı Tescil Hk. yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15 NCİ MADDESİ – 2020/75; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.5717 sayılı Ticari Teşekkül yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16 NCI MADDESİ – 2020/76; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.5951 sayılı Kurum Görüşü yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17 NCİ MADDESİ – 2020/77; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.10411 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz, Halitpaşa Mahallesi 1252 Ada, 13 Parsel ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18 NCİ MADDESİ – 2020/78; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.5861 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz, Mürsel Mahallesi 641 Parsel ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19 NCU MADDESİ – 2020/79; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.9831 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz, Mürsel Mahallesi 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1352 Parseller ve Kuzeydoğusundaki alana ilişkin evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20 NCİ MADDESİ – 2020/80; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.6463 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz, Şükrüçavuş Mahallesi 1087 Ada, 24 Parsel ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21 NCİ MADDESİ – 2020/81; İmar Komisyonu’nun 2020/28 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda;           Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Ömerbey Mahallesi 1381 Adanın güneyindeki alana ait trafo alanının kaydırılmasına ilişkin İmar Planı Değişikliği talebinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22 NCİ MADDESİ – 2020/82; İmar Komisyonu’nun 2019/44 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, yapılacak bir işlem olmadığından İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23 NCÜ MADDESİ – 2020/83; İmar Komisyonu’nun 2020/55 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, yapılacak bir işlem olmadığından İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24 NCÜ MADDESİ – 2020/84; İmar Komisyonu’nun 2019/147 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, yapılacak bir işlem olmadığından İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25 NCİ MADDESİ – 2020/85; İmar Komisyonu’nun 2019/145 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, yapılacak bir işlem olmadığından İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM DIŞI 1 NCİ MADDESİ – 2020/86; Zabıta Müdürlüğü’nün E.11445 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 8 Temmuz 2020 Çarşamba Günü Saat 11:00’ de yapılacak olan Temmuz Ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEM DIŞI 2 ve 3 NCÜ MADDE – 2020/87; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.11717 sayılı yazısı ve Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Neslihan ERDENİZ, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ ‘ın 03.07.2020 tarihli Önergesinin Mecliste yapılan müzakeresi sonucunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E.11717 sayılı yazısı ve Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Neslihan ERDENİZ, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ ‘ın 03.07.2020 tarihli önergesinin birleştirilip Evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, 8 Temmuz 2020 Çarşamba Günü Saat 11:00’ de yapılacak olan Temmuz Ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

KÂTİP ÜYE

KÂTİP ÜYE

MECLİS BAŞKANI

 

Hayati SAMAST

Mehmet ER

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close