03.09.2021 - Meclis Kararları

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİ’NİN 03.09.2021 CUMA GÜNÜ SAAT:15.00’ DA YAPTIĞI

2019/2024 SEÇİM DÖNEMİNİN (25) NCİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

GELEN ÜYELER                                                            :   GELMEYEN ÜYELER                                           :   

Ozan EROĞLU                                                                      Arif BAYRAK

Selahattin AVCI                                                                    Volkan BİÇER

Ergül BATMAN                                                                     Bülent ERDEN

Cengiz TANER                                                                      Mehmet Aybars YILANLI

Erkan ALTINTAŞ

Hayati SAMAST

Servet USTA

Enver ÜÇÜNCÜ

Ali POLAT

Mustafa ÖZÇELİK  

Aydın DEMİR

Caner TAFSİN

Adnan Menderes AKENGİN

Yusuf AKBULUT

Neslihan ERDENİZ

Kadir KAHRAMAN

Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI

Emre AKDEMİR

Hasan GÜLAÇ     

Adil BAYRAKTAR

Mehmet ER     

 

Belediye Meclisi (21) mevcut, (4) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut  (1) Başkan ve (21) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2021/143; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.18824 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 

 

UNVANI

 

ADET

 

DERECE

EK ÖDEME ORANI TAVANI

EK ÖDEME TUTARI

ÜCRET ALT SINIR

ÜCRET ÜST SINIR

Tekniker

1

1

85

1.451,86

4.084,51

5.105,64

                Maliye Bakanlığı’nın 07.07.2021 tarih ve 63107535-010.06.02(1)-421547 Sayılı Genelgesi gereği; Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan yukarıda adedi, unvanı ve miktarı yazılı toplam 1 (Bir) Adet Sözleşmeli Personele, 2021 yılı içerisinde Personel Ücretinin Alt Sınır olarak belirlenmesine ve Ek Ödeme yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2021/144; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.18956 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 48.Maddesi uyarınca Belediyemiz bünyesinde 06/01/2017 tarih ve 2017/6 Sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü’nün kaldırılması ve kaldırılan Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü’nün bütçesinin Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne aktarılmasına, (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ, EVET 16), (Ak Parti Grubu: Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ, HAYIR 4), (MHP Grubu: Adil BAYRAKTAR, HAYIR 1), (Memleket Partisi: Mehmet ER, HAYIR 1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2021/145; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.18959 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin (L) bendi gereğince ekli (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin tasdikinin yapılmasına, (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ, EVET 16), (Ak Parti Grubu: Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ, EVET 4), (MHP Grubu: Adil BAYRAKTAR, EVET 1), (Memleket Partisi: Mehmet ER, HAYIR 1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ – 2021/146 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.16171 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Bursa İli, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi 1317 Parsel sayılı taşınmaz (1354 Yeni Parsel No)  ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ – 2021/147; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.16067 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Mudanya İlçesi, Musabey Mahallesi, H21B13C1B Pafta, 1047 Ada, 30 Parsel ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ – 2021/148; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.16369 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Bademli Mahallesi 564 Parsel ve 199 Ada, 1 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait 3 Adet Askı itirazı ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ – 2021/149; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.16237 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi 1657 Parsele ilişkin İmar Planı Tadilat Başvurusu ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ – 2021/150; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.16235 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi 1557 Ada, 9 Parselin Kuzeyindeki alana ilişkin İmar Planı Tadilat Başvurusu ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ – 2021/151; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.15320 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Mudanya Kentsel Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonuna ait 26 Adet Askı itirazı ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ – 2021/152; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.14847 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Mudanya Kentsel Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ – 2021/153; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.15804 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi 564 Parsel ve 199 Ada, 1 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ – 2021/154; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.16304 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 1/1000 Ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ – 2021/155 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.17333 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 1/1000 Ölçekli Tirilye Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ – 2021/156; İmar Komisyonu’nun 2021/128 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, Parsel kullanım fonksiyonlarına göre yapılaşma koşulları başlıklı 19. Maddesinin 1. Fıkrasının f-1 bendinin “İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir.” hükmüne ve Bodrumlar başlıklı 51. Maddesinin 5. Fıkrasının“Konut alanında kalmakla birlikte, ilgili idare meclisince yol boyu ticaret kararı alınan yol güzergâhlarında zemin katta, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak ticaret yapılabilir. Bu kullanımların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesleri olabilir. Bu piyesler binanın ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz. Ancak, köşe başı veya köşe başından başka iki yola cephesi olan parsellerde yapılacak binaların yola cephesi bulunan bodrum katlarına ticari kullanımlı bağımsız bölüm yapılabilir. Bu bölümlerin üst ve alt kattaki mekânlarla içten bağlantısı sağlanabilir. Ticari kullanımların altında konut yapılamaz” hükmüne istinaden Bursa İli, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi 1528 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın zemin katının dükkân olarak kullanılabilmesi talebinin incelenmesi sonucunda; Bahse konu Halitpaşa Mahallesi 1528 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın cephe aldığı Yeni Caddesi ve Kumyaka Caddesinde bazı binaların giriş katlarının dükkân olarak kullanılması suretiyle ticari teşekkül ettiği tespit edildiğinden, Halitpaşa Mahallesi 1528 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin talebin uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, Mudanya Belediye Meclisi’nin 03.09.2021 tarihli Eylül Ayı Olağan Toplantısında (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ, EVET 16), (Ak Parti Grubu: Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ, HAYIR 4), (MHP Grubu: Adil BAYRAKTAR, HAYIR 1), (Memleket Partisi: Mehmet ER, EVET 1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15 NCİ MADDESİ – 2021/157; İmar Komisyonu’nun 2021/102 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Bursa 3.İdare Mahkemesi’nin 27.11.2020 tarih 2020/299 Esas, 2020/871 Sayılı Kararına istinaden, 1994 yılında Bademli Mahallesi 650, 651 ve 652 Parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15. ve 16.Maddeleri kapsamında yapılan İmar Uygulaması sonucunda, bedelsiz park alanı olarak kamuya terk edilen 3981,55 m² alan yerinde fiilen otopark olarak kullanıldığından, park alanının davacılara iade edilmesi talebinin İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16 NCI MADDESİ – 2021/158; İmar Komisyonu’nun 2021/127 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Halilbey Mahallesi 109 Ada, 21 Parsele ait İmar Planı Değişikliği talebinin uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

KÂTİP ÜYE

KÂTİP ÜYE

MECLİS BAŞKANI

 

Hayati SAMAST

Neslihan ERDENİZ

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close