03.12.2021 - Meclis Kararları

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİ’NİN 03.12.2021 CUMA GÜNÜ SAAT:15.00’ DA YAPTIĞI

2019/2024 SEÇİM DÖNEMİNİN (28) NCİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

GELEN ÜYELER                             :           GELMEYEN ÜYELER                                 :           

Ozan EROĞLU                                              Caner TAFSİN

Selahattin AVCI                                             Bülent ERDEN

Ergül BATMAN         

Cengiz TANER                      

Erkan ALTINTAŞ

Hayati SAMAST        

Servet USTA

Enver ÜÇÜNCÜ

Ali POLAT

Mustafa ÖZÇELİK  

Aydın DEMİR

Adnan Menderes AKENGİN

Yusuf AKBULUT

Neslihan ERDENİZ

Arif BAYRAK

Kadir KAHRAMAN

Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI

Volkan BİÇER

Emre AKDEMİR

Hasan GÜLAÇ

Adil BAYRAKTAR

Mehmet Aybars YILANLI

Mehmet ER

 

Belediye Meclisi (23) mevcut, (2) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut  (1) Başkan ve (23) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2021/210; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.26462 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz, Hasköy Mahallesi 516 Parsel ile 650 Parsel sayılı taşınmazların Devir Talebi ile ilgili evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2021/211; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.27389 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "Meclisin Görev ve Yetkileri" başlıklı 18. Maddesinin (e) bendi gereğince, Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri bulunan; Arsa vasıflı Hasköy Mahallesi 108 Ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Parseller (Toplam: 16), Hasköy Mahallesi 109 Ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Parseller (Toplam: 12), Hasköy Mahallesi 111 Ada, 2, 3 Parseller (Toplam: 2), Hasköy Mahallesi 112 Ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Parseller (Toplam: 10), Hasköy Mahallesi 123 Ada, 1, 2, 3 Parsel (Toplam: 3), Hasköy Mahallesi 124 Ada 2, 3, 5 Parsel (Toplam: 3), Toplam 46 Adet Arsa vasıflı taşınmazların, Satışının uygun olduğuna, (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ, EVET 15), (Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ, HAYIR 6), (MHP Grubu: Adil BAYRAKTAR, HAYIR 1), (İyi Parti: Mehmet Aybars YILANLI, EVET 1), (Memleket Partisi: Mehmet ER, HAYIR 1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2021/212; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.27354 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Hasanbey - Ömerbey Mahallesi sınırında bulunan, imar planı içerisinde isimlendirilmemiş yola İsim Verilmesi ile ilgili evrakın incelenmek üzere Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ – 2021/213; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.26561 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesine ait 6 (Altı) Bilirkişinin seçilmesi ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ – 2021/214 ; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.27341 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Kumyaka Mahallesi 126 Ada, 3 Nolu Parsel ve Güneybatısındaki Alana ait Plan Değişikliği ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ – 2021/215; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2021/190 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda;  Komisyon Raporunun aynen kabulüne, 2021 Mali yılı içerisinde ödenekleri kâfi gelmeyeceği anlaşılan ekli listedeki ödeneklere, 8.823.719,44-TL. Ödenek Aktarılmasının uygun olduğuna, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (b) bendi gereğince, (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ, EVET 15), (İyi Parti: Mehmet Aybars YILANLI, EVET 1), (Memleket Partisi: Mehmet ER, HAYIR 1), (Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ, HAYIR 6), (MHP Grubu: Adil BAYRAKTAR, HAYIR 1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ – 2021/216; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2021/205 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (d) bendi gereğince, Belediyemizin 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2022 Mali Yılı Katı Atık Ücret Tarifesinin ekteki şekliyle uygun olduğuna, (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ, EVET 15), (İyi Parti: Mehmet Aybars YILANLI, EVET 1), (Memleket Partisi: Mehmet ER, HAYIR 1), (Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ, HAYIR 6), (MHP Grubu: Adil BAYRAKTAR, HAYIR 1), oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ – 2021/217; İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonu’nun 2021/106 sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Mürsel Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili evrakın yeniden incelenmesi için İmar Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ – 2021/218; İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonu’nun 2021/107 sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, 1/1000 Ölçekli Aydınpınar Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planının uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ – 2021/219; İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonu’nun 2021/202 sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Zeytinbağı Mahallesi 2200 Ada, 8 Parsel sayılı taşınmaz Malikinin 1/1000 Ölçekli Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarından Zaiyat alınması, alınmamasına ilişkin uygulamanın kaldırılması talebinin incelenmesi sonucunda; Tüm 1/1000 Ölçekli Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarından Plan Zaiyat Bedelinin alınmamasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ – 2021/220; İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonu’nun 2021/201 sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Ülkü Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili evrakın yeniden incelenmesi için İmar Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ – 2021/221; İmar Komisyonu’nun 2021/191 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesinde Bursa Kadastro Mahkemesinin 12.10.2021 tarih 2019/30 sayılı yazısına istinaden 331 ada 2 parsel (Y:1358/2) sayılı taşınmazın Kadastro tutanağının ihyası için yapılacak olan Kadastro çalışmasında, Muhtar haricinde ve 15 (onbeş) gün içinde Ömerbey mahallesinde ikamet eden Türk vatandaşı olmak, kırk yaşını bitirmiş olması, medeni haklarını kullanma ehliyetinin bulunması, en az 10 yıldan beri aynı mahalle veya köyde ikamet etmesi, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan kesinleşmiş hüküm giymemiş olması, okuma yazma bilmesi niteliklerine sahip 6 (Altı) Bilirkişinin seçilmesi ve belirlenmesi talebine ilişkin; Osman Erkan CANDAN, Mustafa ALKAN, Rıdvan ÇALIŞKAN, Ergül BATMAN, Asuman ÇÖLEK, Erdoğan DEĞİRMENCİ ’nin Bilirkişi olarak görev yapmalarının uygun olduğuna, (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ, EVET 15), (Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ, EVET 6), (MHP Grubu: Adil BAYRAKTAR, EVET 1), (İyi Parti: Mehmet Aybars YILANLI, EVET 1), (Memleket Partisi: Mehmet ER, HAYIR 1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ – 2021/222; İmar Komisyonu’nun 2021/192 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Halitpaşa Mahallesi 1268 Ada, 5 Parsel sayılı taşınmazın bir kısmı ve Güneybatısındaki Tescil Harici Alana ilişkin İmar Planı Değişikliği talebinin incelenmesi sonucunda; Konuya ilişkin UKOME kararına istinaden talebin uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ, EVET 15), (İyi Parti: Mehmet Aybars YILANLI, EVET 1), (Memleket Partisi: Mehmet ER, EVET 1), (Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ, HAYIR 6), (MHP Grubu: Adil BAYRAKTAR, HAYIR 1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ – 2021/223; İmar Komisyonu’nun 2021/193 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Mürsel Mahallesi 2386 Ada, 2 Parselin Güneybatısındaki Tescil Harici Alan ile 2386 Ada, 1 Parselin Kuzeybatısındaki Tescil Harici Alana ilişkin İmar Planı Değişikliği talebinin incelenmesi sonucunda; Topografik yapıya uygun, kamu yararını sağlayan bir düzenleme olduğundan ve kentsel, sosyal, teknik altyapı alanını koruyucu nitelikte olduğundan talebin uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 15 NCİ MADDESİ – 2021/224; İmar Komisyonu’nun 2020/125 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Kumyaka Mahallesi 135, 136, 137 Adalar ve 123 Ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 30 Parsellere ilişkin evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 16 NCI MADDESİ – 2021/225; İmar Komisyonu’nun 2021/204 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Bademli Mahallesi 1029 ve 1030 Parsel ile ilgili evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17 NCİ MADDESİ – 2021/226; İmar Komisyonu’nun 2021/194 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşim Alanında kalan taşınmazlar ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18 NCİ MADDESİ – 2021/227; İmar Komisyonu’nun 2021/208 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Çatı Meyilinin ve Mahya Noktasının Hesabı ile oturacağı parapet yüksekliği ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 19 NCU MADDESİ – 2021/228; İmar Komisyonu’nun 2021/209 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; İkinci Bodrum Katların Dışarıdan Görünmesine İzin Verilmesi ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

MECLİS BAŞKANI

KÂTİP ÜYE

KÂTİP ÜYE

 

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

Hayati SAMAST

 

Neslihan ERDENİZ

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close