BUGÜN - 04.10.2023 ÇARŞAMBA
04.02.2022 - Meclis Kararları

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİ’NİN 04.02.2022 CUMA GÜNÜ SAAT:15.00’ DA YAPTIĞI

2019/2024 SEÇİM DÖNEMİNİN (30) NCU OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

GELEN ÜYELER                             :           GELMEYEN ÜYELER                                 :           

Ozan EROĞLU                                                Yusuf AKBULUT

Selahattin AVCI                                             Bülent ERDEN

Ergül BATMAN                                             Adil BAYRAKTAR

Cengiz TANER                                             Mehmet Aybars YILANLI

Erkan ALTINTAŞ                                         

Hayati SAMAST        

Servet USTA

Enver ÜÇÜNCÜ

Ali POLAT

Mustafa ÖZÇELİK  

Aydın DEMİR

Caner TAFSİN

Adnan Menderes AKENGİN

Neslihan ERDENİZ

Arif BAYRAK

Kadir KAHRAMAN

Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI

Volkan BİÇER

Emre AKDEMİR

Hasan GÜLAÇ

Mehmet ER

 

Belediye Meclisi (21) mevcut, (4) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut  (1) Başkan ve (21) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2022/16; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.33140 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (L) bendi gereğince, Ekli (II) Sayılı Memur Kadro İhdas Cetvelinin tasdikinin yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2022/17; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.33146 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;

 

 

UNVANI

 

ADET

 

DERECE

EK ÖDEME ORANI TAVANI

EK ÖDEME TUTARI

ÜCRET ALT SINIR

ÜCRET ÜST SINIR

Peyzaj Mimarı

1

1

130

2.840,24

7.119,85

8.899,81

 

Maliye Bakanlığı’nın 06.01.2022 tarih ve 27998389-010.06.02-855029 Sayılı Genelgesi gereği; Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan yukarıda adedi, unvanı ve miktarı yazılı toplam 1 (Bir) Adet Sözleşmeli Personele, 2022 yılı içerisinde Personel Ücretinin Alt Sınır olarak belirlenmesine ve Ek Ödeme yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2022/18; İşletme İştirakler Müdürlüğü’nün E.33246 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait Halitpaşa Mahallesi 2564 Ada, 1 Parselde kayıtlı 12.702,18 m² Arsa vasıflı taşınmaz üzerine Belediyemiz tarafından inşa edilen “Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi” Projesinin 1.Etabı kapsamında bulunan ve yazımız ekindeki listede bilgileri ayrıca belirtilen A, B ve C Bloklarında yer alan 15 Adet Bağımsız Bölümün bir bütün olarak veya ayrı ayrı Bağımsız olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ‘nun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18. Maddesinin (e) bendi gereğince, 10 (On) Yıl Süre ile Kiralanması amacıyla İhaleye çıkarılmasına, (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Neslihan ERDENİZ, EVET-15), (Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ, HAYIR-6), (Memleket Partisi: Mehmet ER, ÇEKİMSER- 1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ – 2022/19; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün E.32775 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Müdürlük Yönetmelik Değişikliği ile ilgili evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna – Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ – 2022/20; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.32842 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz, Mürsel Mahallesi, 1530 Parselin Doğusundaki Alana ilişkin Plan Değişikliği başvurusu ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ – 2022/21; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.31722 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Küçükyenice Mahallesi Muhtarlığı 'nın talebinde, yapı kayıt belgesi alan bölgelere doğalgaz bağlatılmasına ilişkin evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna – Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ – 2022/22; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.29204 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Dedeköy Mahallesi Muhtarlığı 'nın talebinde, yapı kayıt belgesi alan bölgelere doğalgaz bağlatılmasına ilişkin evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna – Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ – 2022/23; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.29314 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Göynüklü Mahallesi Muhtarlığı 'nın talebinde, yapı kayıt belgesi alan bölgelere doğalgaz bağlatılmasına ilişkin evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna – Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ – 2022/24; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.29315 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Altıntaş Mahallesi Muhtarlığı 'nın talebinde, yapı kayıt belgesi alan bölgelere doğalgaz bağlatılmasına ilişkin evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna – Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ – 2022/25; İmar Komisyonu ‘nun 2022/15 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda Yörükali Mahallesi 743, 744, 745, 746, 747, 749, 750, 756, 757, 758, 759, 760 parseller, Mürsel Mahallesi 60, 61, 62, 63, 64 parsellere ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ – 2022/26; Hukuk Komisyonu ve İmar Komisyonu ‘nun 2022/06 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; 1/1000 Ölçekli Yörükali Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı Hukuk Komisyonuna ve İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM DIŞI 1 NCİ MADDE – 2022/27; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün E.33586 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Belediyemiz ile Malatya Arguvan Belediyesi arasında Sosyal, Kültürel, Ekonomik ilişkiler kurmak, Çevre, Araç-Gereç ve İş Makinaları konularında karşılıklı işbirliği ve yardımlaşma sağlanabilmesi için kardeşlik bağlarının kurulmasına ve İmzalanacak Protokolün Mudanya Belediyesi ile Malatya Arguvan Belediyesi Yetkililerince İmzalanmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ‘nun 18. Maddesinin (p) bendi gereğince, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

MECLİS BAŞKANI

KÂTİP ÜYE

KÂTİP ÜYE

 

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

Hayati SAMAST

 

Neslihan ERDENİZ

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close