04.06.2021 - Meclis Kararları

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİ’NİN 04.06.2021 CUMA GÜNÜ SAAT:15.00’ DA YAPTIĞI

2019/2024 SEÇİM DÖNEMİNİN (23) NCÜ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

GELEN ÜYELER                                         :  GELMEYEN ÜYELER                              :           

Ozan EROĞLU                                                             

Selahattin AVCI                                                

Ergül BATMAN                                                            

Cengiz TANER                                                            

Erkan ALTINTAŞ

Hayati SAMAST

Servet USTA

Enver ÜÇÜNCÜ

Ali POLAT

Mustafa ÖZÇELİK  

Aydın DEMİR

Caner TAFSİN

Adnan Menderes AKENGİN

Yusuf AKBULUT

Neslihan ERDENİZ

Arif BAYRAK

Kadir KAHRAMAN

Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI

Volkan BİÇER

Emre AKDEMİR

Hasan GÜLAÇ             

Adil BAYRAKTAR   

Bülent ERDEN

Mehmet Aybars YILANLI

Mehmet ER     

 

Belediye Meclisi (25) mevcut, toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut  (1) Başkan ve (25) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2021/110; Fen İşleri Müdürlüğü’nün E.11699 Sayılı Müdürlük Yönetmelik Değişikliği ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2021/111;İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.11199 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Bademli Mahallesi 1451 ve 1452 Parsellere ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2021/112;İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.10874 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Bademli Mahallesi 1152 Parsele ilişkin 1 Adet Askı İtirazı ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ – 2021/113 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.10458 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Kumyaka Mahallesi 118 Ada 2 ve 3 Parseller, 119 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 Parsellere ilişkin Askı İtirazı ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ – 2021/114; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.10892 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Kumyaka Mahallesi 118 Ada, 2 ve 3 Parseller ve 119 Ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 Parsellere ilişkin 6 Adet Askı İtirazı ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ – 2021/115; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.10876 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Halitpaşa Mahallesi 1268 Ada, 6 Parsele ilişkin 1 Adet Askı İtirazı ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ – 2021/116; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.11601 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Bademli Mahallesi 103 Ada, 6 Parsel sayılı taşınmazla ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ – 2021/117; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2021/91 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2020 Mali yılına ait Bütçe Kesin Hesap ve Yönetim Dönemi Hesabı ile ilgili Komisyon Raporunun kısmen kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin (b) fıkrası ve 64.Maddesine istinaden Gider Kaleminin 03 MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ KODUNUN “03.06.01.01 Temsil Ağırlama Tören Fuar Organizasyon Giderleri Koduna”, “03.06.02.01 Tanıtma Ağırlama Tören Fuar Organizasyon Giderleri Koduna”, 04 FAİZ GİDERLERİ KODUNA, 06 SERMAYE GİDERLERİ KODUNUN “06.05.07 Mühendislik Giderleri Koduna”, “06.05.09.01 Yapı Tesis Bakım Onarım Giderleri Koduna” Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ Şerhli EVET (6), MHP Grubu: Bülent ERDEN Adil BAYRAKTAR Şerhli EVET (2), Diğer Bölümlerine Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ Kabulüne (6), MHP Grubu: Bülent ERDEN Adil BAYRAKTAR Kabulüne (2), CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ Kabulüne (16),İyi Parti Grubu: Mehmet Aybars YILANLI Kabulüne (1), Bağımsız: Mehmet ER Kabulüne (1), Gelir Kaleminin de madde madde oylanması sonucunda oybirliği ile kabulüne, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ – 2021/118; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2021/93 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Mülkiyeti Belediyemize ait Halitpaşa Mahallesi 1277 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmazın şu an Belediyemizce Lokal olarak kullanılan 100 m² bina hariç geriye kalan 760 m²’lik kısmının, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci Maddesinin (e) fıkrası gereğince 10 (On) Yıl süre ile Kiralanması amacıyla İhaleye çıkarılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ – 2021/119; İmar Komisyonu’nun 2021/103 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi H21b.13c.2a Pafta, 221 ve 222 Envanter Numaralı Tescilli Yapıları kapsayan alana ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının, Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 29.04.2021 tarih 10395 Sayılı Kararının dikkate alınması koşulu ile talebin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ – 2021/120; İmar Komisyonu 2021/13 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Aydoğdu Mahallesi 1000, 1007 adalar ve Sakarya Mahallesi 1130 adada yer alan park alanına ait imar planı değişikliği talebi ile ilgili Komisyon Raporunun aynen kabulüne, evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ – 2021/121; İmar Komisyonu’nun 2021/96 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Mudanya İlçesi, Yalıçiftlik Mahallesi, Bilirkişi Seçimi ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

KÂTİP ÜYE

KÂTİP ÜYE

MECLİS BAŞKANI

 

Hayati SAMAST

Neslihan ERDENİZ

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close