05.02.2021 - Meclis Kararları

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİ’NİN 05.02.2021 CUMA GÜNÜ SAAT:14.00’ DA YAPTIĞI

2019/2024 SEÇİM DÖNEMİNİN (19) NCU OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

GELEN ÜYELER                                         :  GELMEYEN ÜYELER                              :           

Ozan EROĞLU                                                 Mustafa ÖZÇELİK  

Selahattin AVCI                                               Hasan GÜLAÇ           

Ergül BATMAN                                                 Bülent ERDEN                                                           

Cengiz TANER                                                 Mehmet Aybars YILANLI

Erkan ALTINTAŞ

Hayati SAMAST

Servet USTA

Enver ÜÇÜNCÜ

Ali POLAT

Aydın DEMİR

Caner TAFSİN

Adnan Menderes AKENGİN

Yusuf AKBULUT

Mehmet ER  

Neslihan ERDENİZ

Arif BAYRAK

Kadir KAHRAMAN

Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI

Volkan BİÇER

Emre AKDEMİR

Adil BAYRAKTAR       

 

Belediye Meclisi (21) mevcut, (4) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut  (1) Başkan ve (21) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2021/22; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.2657 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 32.Maddesinde 27/6/1989 tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 15 inci Maddesi hükümleri gereğince Belediyemiz Memur Personelinin Sözleşmesinin imzalanması için Belediye Başkanı Hayri TÜRKYILMAZ’ a yetki verilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2021/23; Zabıta Müdürlüğü’nün E.26561 Sayılı Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna - Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2021/24; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.2805 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "Meclisin Görev ve Yetkileri" başlıklı 18 inci maddesinin (e) bendi gereğince Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda bilgileri bulunan 6 (Altı) Adet Arsa vasıflı taşınmazların, Satışının uygun olduğuna, (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Mehmet ER, Neslihan ERDENİZ EVET 16), (Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR HAYIR 5) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ – 2021/25; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün E.2803 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10.Maddesinde “…il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.” Hükmü gereğince Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 Adet 6+1 m³ ve 1 Adet 13+1,5 m³ Çöp Kamyonu alınmasının kabulüne, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ – 2021/26; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.2493 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Halitpaşa Mahallesi 1575 Ada, 1 Parsel, 1563 Ada, 1 Parsel ve Güneyindeki Yol Alanı ile 1565 Ada Güneyindeki Park Alanına ilişkin 1 (Bir) Adet Askı İtirazı ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ – 2021/27; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.2217 Sayılı 797 Adet Askı İtirazı ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, Toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ – 2021/28; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.2330 Sayılı 15 Adet Askı İtirazı ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda;   İlçemiz Halitpaşa Mahallesi 1575 Ada 1 Parsel, 1563 Ada, 1 Parsel ve Güneyindeki Yol Alanı ile 1565 Ada Güneyindeki Park Alanına ilişkin evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ – 2021/29; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.2598 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Mudanya İlçesi Halitpaşa Mahallesi 1218 Ada, 1 Parsele ilişkin evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ – 2021/30; Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 2021/15 Sayılı Park İsmi Verilmesi ile ilgili Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ – 2021/31; Plan ve Bütçe Komisyonu- Hukuk Komisyonu’nun 2020/54 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Meclisin Görev ve Yetkileri konulu 18 inci maddesinin (m) fıkrası gereği “Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek” hükmü gereğince, Belediyemiz bünyesinde ekte bulunan “Zabıta Müdürlüğü Belediye Emir ve Yasaklar Uygulama Yönetmeliği ”ne ilave olarak;

 

Yürürlük

Madde 74-

  • 10.2017 Tarih ve 2017/193 Esas, 2017/247 Sayılı Kararı ve Kaymakamlık Makamının 12/10/2017 Tarih ve 2017/3038 Sayılı Onayı ile kabul edilen “Mudanya Belediyesi Emir ve Yasaklarını Belirleyen Zabıta Yönetmeliği” Yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Bu Yönetmelik Mudanya Belediye Meclisinin kabulü ve ilgili makamın tasdiki ve Belediye internet sitesinde yayınından itibaren yürürlüğe girer.

 

Madde 75 –

Yürütme

Bu yönetmelik Mudanya Belediye Başkanı adına Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Maddelerinin de eklenerek, ekteki şekliyle uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ – 2021/32; Plan ve Bütçe Komisyonu- Hukuk Komisyonu’nun 2020/143 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (m) fıkrası gereği, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü “Görev, Amaç, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği’nin” ekteki şekliyle uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ – 2021/33; İmar Komisyonu’nun 2021/12 Raporunun görüşülmesi sonucunda;  Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Bademli Mahallesi 1152 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin İmar Planı Değişikliği talebinin uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ – 2021/34; İmar Komisyonu’nun 2021/06 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Ömerbey Mahallesi 1501 Ada, 14 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin İmar Planı Değişikliği talebinin uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ – 2021/35; İmar Komisyonu’nun 2021/14 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda;  Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Halitpaşa Mahallesi 1613 Ada, 3 Parselin Kuzeyindeki ve Güneyindeki alanlara ait taşınmaza ilişkin İmar Planı Değişikliği talebinin uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15 NCİ MADDESİ – 2021/36; İmar Komisyonu’nun 2021/11 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda;  Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Kumyaka Mahallesi 118 Ada, 2 ve 3 Parsel ve 119 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 Parsel sayılı taşınmazlara ilişkin İmar Planı Değişikliği talebinin uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16 NCI MADDESİ – 2021/37; İmar Komisyonu’nun 2021/07 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda;  Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Mürsel Mahallesi 1475 Parselin Doğusundaki Park Alanına Trafo Alanı İşlenmesine ilişkin İmar Planı Değişikliği talebinin uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17 NCİ MADDESİ – 2021/38; İmar Komisyonu’nun 2021/18 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda;  Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Mudanya Belediye Meclisi’nin 05.06.2015 tarih 2015/168 Sayılı Kararı ile onaylanan “Mudanya Belediyesi Sınırları İçinde Yer Alan Tesislere Geçiş Yolu (Ön) İzin Belgesi ile İlgili İlke ve Esaslar” hakkındaki Raporun revize edilmesi ile hazırlanan yeni “Mudanya Belediyesi Sınırları İçinde Yer Alan Tesislere Geçiş Yolu (Ön) İzin Belgesi ile İlgili İlke ve Esaslar” hakkındaki Raporun ve verilecek olan Geçiş Yolu (Ön) İzin Belgesi için Yönetmelik içerisinde belirtilen belge tarifelerinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18 NCİ MADDESİ – 2021/39; İmar Komisyonu’nun 2021/10 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda;  Komisyon Raporunun aynen kabulüne, T.C. Bursa Valiliği Bursa Enerji Yönetimi Biriminin 26.11.2020 tarih 34136 sayılı yazısı gereği hazırlanarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’nın 19.11.2020 tarih 36818 sayılı yazısı ile uygun görüş alınan Mudanya Belediyesi Enerji Yönetimi Birimi Yönergesi’ nin incelenmesi sonucunda; Mudanya Belediyesi Enerji Yönetimi Birimi Yönergesi’ nin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19 NCU MADDESİ – 2021/40; İmar Komisyonu’nun 2021/08 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda;  Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Hasköy Mahallesi 122 Ada, 1 Parsel alana ilişkin 29.09.2020 tarih 1402 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla değiştirilerek onaylanan İmar Planı Değişikliğine ilişkin yapılan 1 (Bir) Adet Askı İtirazının uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20 NCİ MADDESİ – 2021/41; İmar Komisyonu’nun 2021/05 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda;  Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Bademli Mahallesi 564 Parsel ve 199 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin İmar Planı Değişikliği talebinin uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21 NCİ MADDESİ – 2021/42; İmar Komisyonu’nun 2021/09 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda;  Subasman Kot Yükseltme Talebi ile ilgili komisyon Raporunun aynen kabulüne, evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22 NCİ MADDESİ – 2021/43; İmar Komisyonu’nun 2020/161 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda;  Halitpaşa Mahallesi 1218 ada 1 parsel sayılı taşınmazda yapılan inşaat ile ilgili çıkma ölçüsü, çekme mesafeleri ve kotlandırmaya ilişkin konunun incelenerek gerekli komisyon kararının alınması talebi ile ilgili Komisyon Raporunun aynen kabulüne, evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23 NCÜ MADDESİ – 2021/44; İmar Komisyonu’nun 2020/127 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda;  Yeniköy Mahallesi 1116 Ada 4 parsele ilişkin imar planı değişikliği talebi ile ilgili Komisyon Raporunun aynen kabulüne, evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24 NCÜ MADDESİ – 2021/45; İmar Komisyonu’nun 2021/17 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda;  1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı’na ilişkin askı itirazı ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

KÂTİP ÜYE

KÂTİP ÜYE

MECLİS BAŞKANI

 

Hayati SAMAST

Mehmet ER

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close