05.03.2021- Meclis Kararları

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİ’NİN 05.03.2021 CUMA GÜNÜ SAAT:14.00’ DA YAPTIĞI

2019/2024 SEÇİM DÖNEMİNİN (20) NCİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

GELEN ÜYELER                                         :  GELMEYEN ÜYELER                              :           

Ozan EROĞLU                                                 Mehmet Aybars YILANLI

Selahattin AVCI                                                

Ergül BATMAN                                                                                                            

Cengiz TANER                                                               

Erkan ALTINTAŞ

Hayati SAMAST

Servet USTA

Enver ÜÇÜNCÜ

Ali POLAT

Mustafa ÖZÇELİK  

Aydın DEMİR

Caner TAFSİN

Adnan Menderes AKENGİN

Yusuf AKBULUT

Neslihan ERDENİZ

Arif BAYRAK

Kadir KAHRAMAN

Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI

Volkan BİÇER

Emre AKDEMİR

Hasan GÜLAÇ             

Bülent ERDEN

Adil BAYRAKTAR   

Mehmet ER      

 

Belediye Meclisi (24) mevcut, (1) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut  (1) Başkan ve (24) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2021/47; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.4715 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci Maddesinin (L) bendi gereğince Ekli (II) Sayılı Memur Kadro İhdası Cetvelinin tasdikinin yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2021/48; İmar Şehircilik Müdürlüğü’nün E.4683 Sayılı Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2021/49; İmar Şehircilik Müdürlüğü’nün E.4455 Sayılı Kısmi Yapılaşma Tespit Çalışması ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ – 2021/50; İmar Şehircilik Müdürlüğü’nün E.4458 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Mürsel Mahallesi 1521 Parsele ilişkin 1 (Bir) Adet Askı İtirazı ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ – 2021/51; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.4582 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Aydınpınar Mahallesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Mürsel Mahallesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve Bademli Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ – 2021/52; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.3858 Sayılı Subasman Yükseltme Talebi ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ – 2021/53; Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 2021/21 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Güzelyalı’da bulunan, Yap – İşlet modeli ile direkt Mudanya Belediyesi’ne devredilen Güzelyalı Kapalı Pazar Yerinin yapımında, Mudanya Belediyesi - Mudanya Esnaf Odası işbirliği içinde,

 

Mudanya Esnaf Teşkilatları Başkanlığı yapmış olan Emir Ali USTA’ nın isminin Güzelyalı Kapalı Pazar Yerine verilmesi talebinin yeniden incelenmek üzere Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna iade edilmesine (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ EVET 16), (Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ HAYIR 6), (MHP Grubu: Bülent ERDEN, Adil BAYRAKTAR HAYIR 2), (Bağımsız: Mehmet ER HAYIR 1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ – 2021/54; ; İmar Komisyonu’nun 2021/26-28 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Mudanya Belediye Meclisi’nin 07.02.2020 tarih 2020/44 Sayılı Kararı ile uygun bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.10.2020 tarih 1481 Sayılı Kararı ile onaylanan 24.12.2020-25.01.2021 tarihleri arasında Askıya çıkarılan Halitpaşa Mahallesi 1575 Ada 1 Parsel, 1563 Ada, 1 Parsel ve Güneyindeki Yol Alanı ile 1565 Ada Güneyindeki Park Alanına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin 16 Adet Askı İtirazının uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ EVET 16), (Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ HAYIR 6), (MHP Grubu: Bülent ERDEN, Adil BAYRAKTAR HAYIR 2), (Bağımsız: Mehmet ER EVET 1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ – 2021/55; İmar Komisyonu’nun 2021/29 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Halitpaşa Mahallesi 1218 Ada,1 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin İmar Planı Değişikliği talebinin uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ –2021/56; İmar Komisyonu’nun 2021/27-45 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Mudanya Belediye Meclisi’nin 19.10.2020 tarih 2020/136 Sayılı Kararı ile uygun bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.11.2020 tarih 1752 Sayılı Kararı ile değiştirilerek onaylanan 08.12.2020-08.01.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/1000 Ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin Askı İtirazlarının yeniden incelenmek üzere İmar Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ – 2021/57; İmar Komisyonu’nun 2021/46 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Halitpaşa Mahallesi 1173 Ada, 55 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM DIŞI 2.NCİ MADDE-2021/59; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.5317 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Sermayesinin tamamı Belediyemize ait olan MUDAŞ Sağlık Eğitim Turizm Ulaşım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ilgide kayıtlı yazısında “Mevcut 33.385.000,00.-TL. olan ana sermayesinin 500.000,00.-TL’sinin nakdi sermaye olması, nakdi sermayenin, ayni sermaye taşınmazlarının amacına uygun olarak kullanılması için gerekli tefrişat, donanım, araç, malzeme alımı için yetersiz kalması nedeni ile sermayenin 4.000.000,00.-TL. nakdi olarak arttırılmasının uygun olduğuna, (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ EVET 16), (Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ HAYIR 6), (MHP Grubu: Bülent ERDEN, Adil BAYRAKTAR HAYIR 2), (Bağımsız: Mehmet ER EVET 1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

 

KÂTİP ÜYE

KÂTİP ÜYE

MECLİS BAŞKANI

 

Hayati SAMAST

Enver ÜÇÜNCÜ

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close