05.11.2021 - Meclis Kararları

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİ’NİN 05.11.2021 CUMA GÜNÜ SAAT:15.00’ DA YAPTIĞI

2019/2024 SEÇİM DÖNEMİNİN (27) NCİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

GELEN ÜYELER                             :           GELMEYEN ÜYELER                                 :           

Ozan EROĞLU                                              Arif BAYRAK

Selahattin AVCI                                            Hasan GÜLAÇ

Ergül BATMAN                                              Bülent ERDEN

Cengiz TANER                                              Adil BAYRAKTAR

Erkan ALTINTAŞ

Hayati SAMAST        

Servet USTA

Enver ÜÇÜNCÜ

Ali POLAT

Mustafa ÖZÇELİK  

Aydın DEMİR

Caner TAFSİN

Adnan Menderes AKENGİN

Yusuf AKBULUT

Neslihan ERDENİZ

Kadir KAHRAMAN

Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI

Volkan BİÇER

Emre AKDEMİR

Mehmet Aybars YILANLI

Mehmet ER

 

Belediye Meclisi (21) mevcut, (4) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut  (1) Başkan ve (21) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2021/187; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.24177 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin (L) bendi gereğince, Ekli (II) Sayılı Memur Kadro İhdası Cetvelinin tasdikinin yapılmasına, (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ, EVET 16), (Ak Parti Grubu: Kadir KAHRAMAN, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, EVET 3), (İyi Parti: Mehmet Aybars YILANLI, EVET 1), (Memleket Partisi: Mehmet ER, RED 1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2021/188; Kültür ve Sosyal İşeler Müdürlüğü’nün E.20802 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Belediye Meclisi‘mizin 02.04.2021 tarih ve 2021/66 Sayılı Kararına istinaden Kurul Onaylı Projesinde belirtilen, Tirilye Mahallesi, 2188 Ada, 3 Parselde Mülkiyeti Belediyemize ait Taş Mektep Binası; Müze, Kafe, çok amaçlı hizmet salonları ve zemin katta bulunan ticari fonksiyonlara yönelik Restorasyon uygulaması tamamlanmış olduğundan, (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ, EVET 16), (Ak Parti Grubu: Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, ÇEKİMSER 4), (İyi Parti: Mehmet Aybars YILANLI, EVET 1), (Memleket Partisi: Mehmet ER, RED 1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2021/189; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.24166 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin (g) bendi gereğince, Süheyla TOPUZLAR‘a ait 16.000-TL. Şartlı Bağışın Kabul edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ – 2021/190 Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.24433 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Ödenek Aktarılması ile ilgili evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ – 2021/191; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.24151 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Ömerbey Mahallesi 331 Ada, 2 Parsel (Y:1358/2) sayılı yere ait 6 (Altı) Bilirkişinin seçilmesi ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ – 2021/192; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.24423 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda İlçemiz Halitpaşa Mahallesi 1268 Ada, 5 Parsel sayılı taşınmaz ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ – 2021/193; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.24424 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Mürsel Mahallesi 2386 Ada, 2 Parselin Güneybatısındaki Tescil Harici Alan ile 2386 Ada, 1 Parselin Kuzeybatısındaki Tescil Harici Alana ilişkin evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ – 2021/194; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.24733 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Çepni Mahallesi, 113 Ada, 47 Parsel ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ – 2021/195; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.24809 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Belediyemiz “Kültür Sanat Evi ve Müze” yapılmak üzere Kamulaştırılan İlçemiz, Akıncıabidin Mahallesi 1147 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazdaki 73 Envanter No.lu tescilli yapıya “Süheyla Soner TOPUZLAR” adının verilmesine, ayrıca taşınmaz içerisine “Aile Köşesi” oluşturulmasına yönelik Süheyla Hayal TOPUZLAR vasisi Hüseyin YALGIN ile İyi Niyet Protokolü imzalamak konusunda Belediye Başkanı Hayri TÜRKYILMAZ’ a Yetki verilmesine, (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ, EVET 16), (Ak Parti Grubu: Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, ÇEKİMSER 4), (İyi Parti: Mehmet Aybars YILANLI, EVET 1), (Memleket Partisi: Mehmet ER, RED 1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ – 2021/196; Plan ve Bütçe Komisyonu-Hukuk Komisyonu’nun 2021/164 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin (m) bendi gereğince, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün “Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği ”nin ekteki şekliyle uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ – 2021/197; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2021/182 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Mülkiyeti Belediyemize ait, Yeniköy Mah.1113 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin (e) bendi gereğince Satışının uygun olduğuna (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ, EVET 16), (Ak Parti Grubu: Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, RED 4), (İyi Parti: Mehmet Aybars YILANLI, EVET 1), (Memleket Partisi: Mehmet ER, RED 1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ – 2021/198; İmar Komisyonu’nun 2021/183 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Halitpaşa Mahallesi 2565 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazın bir kısmının Trafo Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin İmar Planı Değişikliği talebinin incelenmesi sonucunda, talebin bölgenin teknik altyapı ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğundan, gerekli güvenlik önlemleri alınması kaydıyla uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ, EVET 16), (Ak Parti Grubu: Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, ÇEKİMSER 4), (İyi Parti: Mehmet Aybars YILANLI, EVET 1), (Memleket Partisi: Mehmet ER, ÇEKİMSER 1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ – 2021/199; İmar Komisyonu’nun 2021/140 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Kumyaka Mahallesi 118 Ada, 1, 2 ve 3 Parseller ve 119 Ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 Parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin 7 Adet Askı İtirazının uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ, EVET 16), (Ak Parti Grubu: Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, RED 4), (İyi Parti: Mehmet Aybars YILANLI, EVET 1), (Memleket Partisi: Mehmet ER, EVET 1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ – 2021/200; İmar Komisyonu’nun 2021/177 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Halitpaşa Mahallesi 1557 Ada, 9 Parsel sayılı taşınmazın Kuzeyindeki alanın bir kısmının Trafo Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin İmar Planı Değişikliği talebinin incelenmesi sonucunda, talebin bölgenin teknik altyapı ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğundan, gerekli güvenlik önlemleri alınması kaydıyla uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına,  oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15 NCİ MADDESİ – 2021/201; İmar Komisyonu’nun 2021/167 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, 1/1000 Ölçekli Ülkü Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planının incelenmesi sonucunda, talebin İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16 NCI MADDESİ – 2021/202; İmar Komisyonu’nun 2021/168 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Zeytinbağı Mahallesi 2200 Ada, 8 Parsel sayılı taşınmaz Malikinin 1/1000 Ölçekli Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarından Plan Zaiyatı alınması uygulamasının kaldırılması talebinin incelenmesi sonucunda, talebin İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17 NCİ MADDESİ – 2021/203; İmar Komisyonu’nun 2021/181 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Musabey Mahallesi 1053 Ada, 6 parsel sayılı taşınmaza ilişkin daha önce yol olan ve sonradan yeşil alana dönüştürülen alana cephe açma ve yangın tahliyesi için kapı açma hakkı verilmesi, aşırı arazi eğimi nedeniyle kademe şartlarının mevzuat gereğince belirlenmesi, çatı akış yönlerinin yeşil alana yapılması talebinin incelenmesi sonucunda; Kademe şartı belirlenmesinin; “Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin “Bitişik veya Blok Yapı Nizamına Tabi Adalarda Kot Verilmesi” başlıklı 11. Maddesinde; “(5) Tek yola cepheli parsellerde, yol kotu ile arka bahçenin tabi zemin kotu arasındaki fark 6.00 metreyi aşıyorsa, plan çalışması yapılır ve parselin nereden kot alacağı, kademelendirme yapmak kaydıyla nasıl bir kütle seçimi yapılacağı ilgili belediyesinin meclisi tarafından belirlenir.” hükmüne istinaden talep ekinde kütle ile ilgili silüet, kesit, arazi, kademelendirme şartları ve yol kotlarını içeren detaylı bir çalışma olmaması sebebiyle, Çatı akış yönlerinin yeşil alana yapılması ile ilgili; eğim yönü ve yağmur iniş boruları mimari projede belirtilmediğinden dolayı konu ile ilgili değerlendirme yapılamadığından, Cephe açma ve kapı açma hakkı verilmesinin; “Kapı ve Pencereler” başlıklı 39. Maddesinde; “(7) Bitişik ve blok nizama tabi binalarda komşu parsel sınırı üzerindeki bitişik duvarlarda pencere ve kapı açılamaz.” hükmüne istinaden konunun imar planına ilişkin olması sebebiyle talebin uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18 NCİ MADDESİ – 2021/204; İmar Komisyonu’nun 2021/169 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Bademli Mahallesi 1029 ve 1030 Parsel sayılı taşınmazlar ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM DIŞI 2.NCİ MADDE – 2021/206; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.24895 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 32.Maddesi gereğince, Belediyemiz Memur Personelinin Sözleşmesinin imzalanması için Belediye Başkanı Hayri TÜRKYILMAZ ’a yetki verilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM DIŞI 3.NCÜ MADDE–2021/207; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.25118 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Belediyemizin ortağı olduğu Şirketlerde, Genel Kurullarda ve Yönetime seçilmesi halinde Belediyemizin yasal gerçek kişi temsilcisinin Belediye Başkanı Hayri TÜRKYILMAZ ’ın yasal gerçek kişi temsilcisi seçilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

MECLİS BAŞKANI

KÂTİP ÜYE

KÂTİP ÜYE

 

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

Hayati SAMAST

 

Neslihan ERDENİZ

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close