06.05.2022- Meclis Kararları

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİ’NİN 06.05.2022 CUMA GÜNÜ SAAT:15.00’ DA YAPTIĞI

2019/2024 SEÇİM DÖNEMİNİN (33) NCÜ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

GELEN ÜYELER                                            :              GELMEYEN ÜYELER                               :   

Ozan EROĞLU                                                               Selahattin AVCI                                                              

Ergül BATMAN                                                               Hayati SAMAST

Cengiz TANER                                                               Enver ÜÇÜNCÜ

Erkan ALTINTAŞ                                                            Emre AKDEMİR

Servet USTA

Ali POLAT                                                                         

Mustafa ÖZÇELİK  

Aydın DEMİR

Caner TAFSİN

Adnan Menderes AKENGİN

Yusuf AKBULUT

Neslihan ERDENİZ

Arif BAYRAK

Kadir KAHRAMAN

Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI

Volkan BİÇER

Hasan GÜLAÇ

Bülent ERDEN

Adil BAYRAKTAR

Mehmet Aybars YILANLI

Mehmet ER

 

Belediye Meclisi (21) mevcut, (4) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut  (1) Başkan ve (21) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2022/75; Başkanlık Makamının 2022/452 Sayılı Encümen Kararının görüşülmesi sonucunda; Mudanya Belediyesi 2021 Mali Yılı Kesin Hesabının 11 Mayıs 2022 Çarşamba Günü Saat:11.00’ de yapılacak olan Mayıs Ayı Meclis Toplantısının 2.Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2022/76; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün E.41609 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Söz konusu kirlilikle birlikte idaremiz çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla “Yeniden Temiz Bir Marmara” sloganı ile mevcut çevresel durumu ve bunun deniz ekosistemine etkilerini, kentsel atık su yükü, su ürünleri ve arkeolojik kültür mirasının ele alındığı Mudanya Deniz Çalıştay’ı kapsamında, alanında uzman teknik ve akademik kadroların bilimsel dalış yöntemlerine göre teorik ve pratik eğitimler vererek denizlerimizde yürütülecek bilimsel faaliyetlere katkı sunması amacıyla bilimsel dalış kursları düzenlemesi planlanması ve bu bağlamda gerek duyulması halinde  söz konusu çalışmalar için ulusal ve uluslararası eğitim kurum ve kuruluşlarıyla, üniversitelerin ilgili bölümleri ile alanında uzman akademik personellerle gerek görülmesi halinde Protokol imzalama yetkisinin, Belediye Başkanı Hayri TÜRKYILMAZ’ a verilmesine, Mudanya Belediye Meclisi’nin 06.05.2022 tarihli Mayıs Ayı Olağan Toplantısının 1.Birleşiminde (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Servet USTA, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ, EVET-13), (İyi Parti: Mehmet Aybars YILANLI, EVET-1), (Memleket Partisi: Mehmet ER, EVET- 1), (Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Hasan GÜLAÇ, HAYIR-5), (MHP Grubu: Bülent ERDEN, Adil BAYRAKTAR, HAYIR-2) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2022/77; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün E.41879 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Tirilye yerleşkesinde mevcut Taş Mektep Binasının Restorasyon Projesi tamamlanmış olup, söz konusu proje kapsamında eğitim faaliyetlerinin yürütüleceği Taş Mektep Akademi bölümü için planlanan eğitim faaliyetleri ile birlikte katılımcılarımızın eğitim ve akademik hayatları ile sosyal hayatlarında ihtiyaç duydukları nitelikli eğitimlerin verilmesi hedeflenerek, yürütülecek programların uygulamaya geçebilmesi için ilgili Meslek Odaları, Vakıf Kuruluşları, Üniversiteler, Özel Eğitim Kurumları ve Derneklerle yapılacak işbirlikleri çerçevesinde Protokol İmzalama yetkisinin, Belediye Başkanı Hayri TÜRKYILMAZ’ a verilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ – 2022/78; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.41606 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Bursa İli, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi 1381 Ada, 1 Parselin Güneyindeki Park Alanı ile 1377 Ada, 29 Parsel Arasındaki Alana ilişkin evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ – 2022/79; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.41605 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Bursa İli, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi 1382 Adanın Kuzeyindeki ve Güneybatısındaki Alana ilişkin evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ – 2022/80; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.40303 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Bursa İli, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 564 Parsel ve 199 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazlara ilişkin evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ – 2022/81; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.40948 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz, Halitpaşa Mahallesi 1301 Ada, 14 Parselin Kuzeyindeki Alana ilişkin evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ –  2022/82; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.40947 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz, Bademli Mahallesi 174 Ada, 1 Parselin Batısındaki Alana İlişkin evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ – 2022/83; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.41857 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Bursa İli, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi 1580 Parselin Doğusu ve 1236 Parselin Kuzeyindeki Yol Alanlarına ilişkin evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ – 2022/84; Plan ve Bütçe Komisyonu ‘nun 2022/70 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; İçkili Yer Bölgesi ile ilgili evrakın yeniden incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna iade edilmesine, Turizm Komisyonuna, Esnaf Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ – 2022/85; İmar Komisyonu ‘nun 2022/60 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Belediyemize yapılan taleplerde 09.05.2014 tarihli ve 3541 sayı ile onaylı 1/1000 ölçekli Mudanya Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında bulunan mevcut yapı ruhsatı bulunan taşınmazlar için yapılacak yeni yapı ruhsatı hariç, diğer yapı ruhsat (tadilat, isim değişikliği, yeniden, yenileme…vb.) işlemlerinin yapılması talep edildiğinde, 04.12.2020 tarihli ve 2020/139 Esas, 2020/162 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı gereği imar durumu ve imar uygulaması başvurularının durdurulması sebebiyle mağduriyet yaşandığından, 09.05.2014 tarihli ve 3541 sayı ile onaylı 1/1000 ölçekli Mudanya Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’na ilişkin imar durumu ve imar uygulaması başvurularının durdurulması için alınan, 04.12.2020 tarihli ve 2020/139 Esas, 2020/162 sayılı Belediyemiz Meclis Kararının; “mer’i 09.05.2014 tarih 3241 sayı ile onaylı 1/1000 ölçekli Mudanya Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’na ilişkin plan kapsamındaki mevcut yapı ruhsatı bulunan taşınmazların dışında kalan alanlarda yeni yapılaşma olmaması için, mevcut yapı ruhsatı bulunan alanlar dışında imar uygulamalarının durdurulması ve imar durum belgesinin düzenlenmemesi” şeklinde değiştirilmesi talebinin incelenmesi sonucunda; talebin uygun olduğuna, Mudanya Belediye Meclisi’nin 06.05.2022 tarihli Mayıs Ayı Olağan Toplantısının 1.Birleşiminde (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ Ozan EROĞLU, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Servet USTA, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ, EVET-13),  (İyi Parti: Mehmet Aybars YILANLI, EVET-1), (Arif BAYRAK ’ın Şerhi; 04.12.2020 tarihli 2020/139 Esas, 2020/162 Sayılı Mudanya Belediye Meclis Kararının iptal edilmesi) şerhine istinaden, (Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Hasan GÜLAÇ, ŞERHLİ EVET-5), (MHP Grubu: Bülent ERDEN, Adil BAYRAKTAR, ŞERHLİ EVET-2), (Memleket Partisi: Mehmet ER, ÇEKİMSER-1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ – 2022/86; İmar Komisyonu ‘nun 2022/54 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, İlçemiz İpekyayla mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 124 ada 21 parselde kayıtlı 1.040,73 m²’lik tarla vasıflı taşınmazın 86,47 m²’si üzerinde İsmail ÖZGALİP tarafından kendi lehine (İpekyayla Mahallesi 124 ada 19 parsel) irtifak hakkı (geçit hakkı) talebine ilişkin yapılan inceleme neticesinde; İpekyayla Mahallesi 124 ada 19 parselin doğusunda yol olarak belirtilen alanın yerinde yapılan incelemede dere olduğu tespit edilmesine ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin e bendinde Belediye Meclisi’nin görev ve yetkilerinde; “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” olarak belirtilmesine istinaden İlçemiz İpekyayla Mahallesi 124 ada 19 parsel lehine, mülkiyeti Belediyemize ait İpekyayla Mahallesi 124 ada 21 parsel aleyhine 86,47 m² irtifak hakkının (geçit hakkı) 10 yıl süreyle kurulmasının ve geçit hakkı bedelinin tespit edilerek, Lisanslı Harita Kadastro Bürosunca hazırlanacak teknik dosya  ile birlikte Belediyemiz Encümenine sevk edilmek üzere iş ve işlemlerin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yürütülmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ – 2022/87; İmar Komisyonu ‘nun 2022/56 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Sakarya Mahallesi 1142 ada 11 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenmesi sonucunda; “…yapının yolda kalan kısmını koruyacak şekilde imar hattının düzeltilerek ve restitüsyon projesindeki özgün fonksiyonuna uygun şekilde plan değişikliğinin gerçekleştirilmesi” şeklindeki Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.12.2021 tarih 11023 sayılı kararının bulunması sebebiyle talebin uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, Mudanya Belediye Meclisi’nin 06.05.2022 tarihli Mayıs Ayı Olağan Toplantısının 1.Birleşiminde (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Servet USTA, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ, EVET-13), (Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Hasan GÜLAÇ, EVET-5), (MHP Grubu: Bülent ERDEN, Adil BAYRAKTAR, EVET-2), (İyi Parti: Mehmet Aybars YILANLI, EVET-1), (Memleket Partisi: Mehmet ER, RED-1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ – 2022/88; İmar Komisyonu ‘nun 2022/57 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Halitpaşa Mahallesi 1564 ada doğusundaki park alanı ve 1568 ada 3 parsel kuzeydoğusundaki yol alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenmesi sonucunda; söz konusu değişiklik, bölgedeki otopark ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğundan ve kentsel, sosyal, teknik altyapı alanını koruyucu nitelikte olduğundan talebin uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15 NCİ MADDESİ – 2022/89; Hukuk Komisyonu ve İmar Komisyonu ‘nun 2022/64 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne; Mudanya Belediye Meclisi’nin 01.04.2022 tarih ve 2022/64 sayılı kararı ile, incelenmek üzere Komisyonumuza sevk edilen, kentsel ve kırsal mahallelerimizde birçok imar planının iptal edildiği, aynı zamanda yeniden planlama çalışmalarının devam ettiği bu süreçte, planlardaki aykırılıkların giderilip imar planı revizyonu yapılacak mahallelerde ve köy yerleşik alanı tespiti yapılmamış kırsal mahallelerimizin merkezi alanlarında yıkım işlemlerinin askıya alınmasına dair tüm hukuki ve idari kararların alınması talebinin incelenmesi sonucunda; Belediyemiz sorumluluk ve yetki alanı sınırları içerisinde   kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi ve  kaçak yapılarla mücadeleye yönelik 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddeleri ile 775 sayılı Gecekondu Kanunu  kapsamında  tespit ve denetimler devem etmekte olup, gerekli idari işlemler yapılmaktadır. Ayrıca Belediyemizce 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca ilgilisi tarafından yıkılmayan veya uygun hale getirilmediğinden hakkında yıkım kararı alınan kaçak yapıların yıkım işleminin yapılabilmesi için hizmet satın alma yoluna gidilmiş ve bu doğrultuda yıkım işlemleri program kapsamında yapılmaktadır. 3194 Sayılı İmar Yasası'nın 21 inci maddesi gereğince aynı Yasanın 26 ncı maddesinde gösterilen istisnalar hariç her türlü inşaat yapımı ilgilisine göre belediye veya valiliklerden alınacak yapı ruhsatına tabidir. Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. İstisnalar dışında ruhsat alınmadan yapıya başlanması kaçak yahut ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapılması durumunda 3194 Sayılı Yasa'nın 32 nci maddesi uyarınca Belediyelerce  yıktırılır ve aynı Yasa'nın 42 nci maddesi gereğince de yapı sahibine ve yükleniciye ceza yaptırımı uygulanır. Bununla birlikte 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32 nci maddesine 14.02.2020 tarihinde eklenen ifade ile yapı tatil tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde yapı sahibi tarafından yapının ruhsata uygun hale getirilmediğinin veya ruhsat alınmadığının ilgili İdaresince (Belediyesince)  tespit edilmesine rağmen 2 ay içinde hakkında yıkım kararı alınmayan yapılar ile hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen 6 ay içinde ilgili İdaresince (Belediyesince) yıkılmayan yapıların yıkımının gerçekleştirilebilmesi için Bakanlığa yetki verilmiştir. Öte yandan, anılan Kanunu'nun 32 nci maddesinde yapılan düzenlemenin her koşulda Bakanlıkça veya taşra teşkilatınca( Bursa Valiliği)  yıkım yapılacağı anlamına gelmediği; ilgili İdare olan Belediyelerin yasalarla kendilerine verilen yetkileri sorumluluk anlayışı içerisinde kullanarak yasaları hakim kılmaları gerektiği, mevzuata aykırı yapıların kontrol ve yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesini temin etmekle yükümlü olduğu göz önüne alındığında, İdarelerin yasalarla kendilerine verilen sorumluluklarını yerine getirmemesi neticesinde oluşan yoğun iş yükünün Bakanlığa veya Bakanlık adına taşra teşkilatına yüklenmesinin aksaklıklara neden olabileceği  Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği  Bakanlığı'nın  konuya ilişkin görüş yazısı ile Belediyelere bildirilmiştir. Yıkım kararları, yapı tatil tutanağına dayalı olarak İmar Kanunu'nun 32 maddesi  uyarınca verilen en fazla 1 ay süre içinde ruhsata bağlanmadığı veya ruhsata  uygun hale getirilmediği hallerde Belediye Encümenince alınır ve Belediyenin uygulayıcı birimleri tarafından tatbik edilir. Gerek İmar Mevzuatı gerekse Belediye Kanunu kapsamında Belediye Meclisinin ve ilgili komisyonların görev ve yetkileri kapsamında, söz konusu kaçak/ruhsatsız/izinsiz veya ruhsat eki projelerine aykırı yapıların tespit edilerek hakkında yıkım kararı almak ve alınan bu yıkım kararlarını uygulanması yer almamaktadır.

Mevzuat uyarınca uygulamada yıkım kararının kolluk işlemi niteliğinde olduğu ifade edilmiş ve buna gerekçe olarak da “yıkım işlemi ”nin İmar Kanunu kapsamında kamu düzeninin bozulmasına engel olmak maksadıyla yetkilendirilmiş kolluk mercilerinin icra edeceği bir kolluk faaliyeti olarak gösterilmektedir.

Kaçak yapılarla mücadele kapsamında İmar Kanunu'nun 32 inci maddesi uyarınca mevzuata aykırı yapı yapıldığının İdarece tespiti üzerine anılan maddede belirtilen süreler içerisinde yapının mevzuata uygunluğunun sağlanması zorunlu olmakla birlikte; yıkım işlemlerinin araç-gereç ve ekipman eksiklerinin Valilik koordinasyonunda il sınırları içerisindeki diğer belediyeler veya Büyükşehir Belediyesinden yada valilikten karşılanarak veyahut hizmet alımı yapılarak öncelikle ve ivedilikle Belediyesince gerçekleştirilmesi gerektiği  hususu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın konuya ilişkin görüş yazısında belirtilmiş olup, bu yazı gerek Valilik Makamı, gerekse Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Belediyemize iletilerek yazıda belirtilen konulara gerekli hassasiyetin gösterilerek riayet edilmesi bildirilmiştir. İmar Kanunu'nda kaçak yapılara ilişkin olarak yıkım kararının alınması ve uygulanması için gerekli en fazla süreler  belirlenmiş olup, bu süre içinde uygun hale getirilmeyen izinsiz kaçak yapıların yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesi yetki ve sorumlusu Belediyeler  olduğundan, Kanunda belirtilen  süreler ve kurallar çerçevesinde bu sorumluğunu yerine getirmek zorunda olup, imar mevzuatındaki kurallar kamu düzeni gereği uyulması zorunlu ve emredici hukuk kurallarıdır. Yukarıdaki tüm bilgilere ve bahsi geçen ilgili mevzuatlara istinaden önerge ile talep edilen hususların gerçekleşmesi mümkün olmadığından yapılacak işlem olmadığına, Mudanya Belediye Meclisi’nin 06.05.2022 tarihli Mayıs Ayı Olağan Toplantısının 1.Birleşiminde (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Servet USTA, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ, EVET-13), (İyi Parti: Mehmet Aybars YILANLI, EVET-1), (Arif BAYRAK ’ın Şerhi; 2 adet ana İmar Planı (Çağrışan-Göynüklü, Güzelyalı) ve köy planları işleme durumdadır. Bu durumlarında kaçakta etkili olduğu kantindeyiz, İmar Planları biran önce hazırlanmalı, yürürlüğe girmeli ve vatandaşlarımız daha fazla mağdur edilmemelidir.), (Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI’ nın Şerhi; Anayasamız ile güvence altına alınan mülkiyet hakkının sağlanabilmesi için gerekli olan adımlardan biri de ilgili idarenin kamu yararına olacak İmar Planlarını uygulamaya koymasıdır. Mevcut durumda, İlçemiz sınırlarında bir çok İmar Planının iptal yada henüz düzenlenmemiş olmasının Vatandaşı kendi başına yapılaşmaya götürdüğü gerçeği kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Bu gerçekler ışığında mağduriyetlerin yaşanmaması adına ilgili imar düzenlemelerinin ivedilikle yapılması gerekliliğini tekraren belirtmek isterim.) şerhlere istinaden, (Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Hasan GÜLAÇ, ŞERHLİ EVET-5),(MHP Grubu: Bülent ERDEN, Adil BAYRAKTAR, ŞERHLİ EVET-2), (Mehmet ER’ in Şerhi; 2014 yılında yürürlüğe giren Bütün Şehir Yasası ile Mahalle Statüsüne geçirilen köylerimizle ilgili ne yazık ki 8 yıldır söz konusu yasaya uygun İmar Planı düzenlemeleri yapılmaması olduğundan köy yerleşim alanı içerisin de kalan ve uzun yıllardır konut olarak kullanılan yapılar da ruhsatsız ve kaçak olarak görülmektedir. Alınan yıkım kararları, yürürlükteki planlara uygundur ancak bu köylerimizde yaşayan hemşehrilerimizin evlerinin yıkılabileceği gerçeğini değiştirmemektedir. Bu yıkımların gerekli plan değişiklikleri yapılana kadar ertelenmesini, yapılacak plan değişikliğine rağmen halen kaçak durumda kalan yapılar için uygulanmasını öneriyorum.) şerhine istinaden (Memleket Partisi: Mehmet ER, ŞERHLİ EVET-1) oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16 NCI MADDESİ – 2022/90; Hukuk Komisyonu ve İmar Komisyonu ‘nun 2022/59 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; Plan Zaiyat oranının %30’dan %40’a yükseltilmesine ilişkin evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı Hukuk Komisyonuna ve İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17 NCİ MADDESİ – 2022/91; İmar Komisyonu ‘nun 2022/58 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Esence-Söğütpınar-Eğerce Mahallelerine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18 NCİ MADDESİ – 2022/92; İmar Komisyonu ‘nun 2022/55 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; İkinci Bodrum Katların Dışarıdan Görünmesine İzin Verilmesine ilişkin Komisyon Raporunun aynen kabulüne, evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM DIŞI ÖNERGE – 2022/93; Kadir KAHRAMAN, Volkan BİÇER ve Hasan GÜLAÇ ’ın 06.05.2022 tarihli Yazılı Önergenin görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna - Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

MECLİS BAŞKANI

KÂTİP ÜYE

KÂTİP ÜYE

 

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

Caner TAFSİN

 

Neslihan ERDENİZ

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close