06.09.2022 - Meclis Kararları

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİ’NİN 06.09.2022 SALI GÜNÜ SAAT:15.00’ DA YAPTIĞI

2019/2024 SEÇİM DÖNEMİNİN (36) NCI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

GELEN ÜYELER                                            :              GELMEYEN ÜYELER                               :   

Ozan EROĞLU                                                                Hasan GÜLAÇ   

Selahattin AVCI                                                              Bülent ERDEN                   

Ergül BATMAN                                                                Adil BAYRAKTAR

Cengiz TANER                                                                Mehmet Aybars YILANLI

Erkan ALTINTAŞ

Hayati SAMAST                                                              

Servet USTA

Enver ÜÇÜNCÜ

Ali POLAT                                                                         

Mustafa ÖZÇELİK  

Aydın DEMİR

Caner TAFSİN

Adnan Menderes AKENGİN

Yusuf AKBULUT

Neslihan ERDENİZ

Arif BAYRAK

Kadir KAHRAMAN

Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI

Volkan BİÇER

Emre AKDEMİR

Mehmet ER

 

Belediye Meclisi (21) mevcut, (4) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut  (1) Başkan ve (21) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2022/117; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.52799 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (L) bendi gereğince, Ekli (I) Sayılı Memur Kadro İhdası Cetvelinin tasdikinin yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2022/118; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.52876 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 2022 Mali Yılı Ek Bütçe ile ilgili evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2022/119; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.50943 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Tespit Edilen Kadastro Yollarının İsimlendirilmesi ile ilgili evrakın incelenmek üzere Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ – 2022/120; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.52359 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Halitpaşa Mahallesi, 1564 Ada Doğusundaki Park Alanı ve 1568 Ada, 3 Parsel Kuzeydoğusundaki Yol Alanına ilişkin 2 Adet Askı İtirazı ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ – 2022/121 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.52605 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  Bursa İli, Mudanya İlçesi, Zeytinbağı (Tirilye) Mahallesi Kentsel Sit Alanına ilişkin 1/1000 Ölçekli Tirilye Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ – 2022/122; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.52594 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Kumyaka Mahallesi, 135, 136, 137 Adalar ve 123 Ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 30 parsellere ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ – 2022/123; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.52720 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Çayönü Mahallesi, 135 Ada, 7 Parsele ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ – 2022/124; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.48626 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Bursa İli, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi 1580 Parsele ait Plan Değişikliği Askı İtirazı ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ – 2022/125; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.50122 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Hasköy Mahallesi, Hasköy Uygulama İmar Planı 111 Ada, 5 Nolu Parselin Güneydoğusuna ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ – 2022/126; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.50121 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Bademli Mahallesi, Bademli – Mürsel – Yörükali Bölgesi Uygulama İmar Planı, 2393 Ada, 2 Nolu Parselin Güneydoğusundaki Alana İlişkin Plan Değişikliği ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ – 2022/127; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.50120 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Mürsel Mahallesi, Bademli – Mürsel – Yörükali Bölgesi Uygulama İmar Planı, 2385 Ada, 1 Nolu Parselin Doğusundaki Alana İlişkin Plan Değişikliği ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ – 2022/128; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.52610 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Hasköy Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Has Mahalle Uygulama İmar Planı kapsamında, Konut Alanında kalan 1229 Parsel sayılı taşınmaz ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ – 2022/129; Plan ve Bütçe Komisyonu ‘nun 2022/115 Sayılı Atık Toplayıcıları ile ilgili Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna iade edilmesine ve evrakın incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ – 2022/130; Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu ‘nun 2022/109 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, İlçemiz Mudanya 'nın Cadde ve Sokaklarından birine değerli Çevirmen 1937 Doğumlu Engin ALTAY 'ın İsminin verilmesi talep edilmiştir. Ancak yazı ekinde sunulan dilekçe incelenerek talep edilen ismin Ergin ALTAY olduğu anlaşılmış olup, 05.07.2022 tarih ve 2022/109 Sayılı Meclis Kararında sehven Engin ALTAY yazıldığından, ismin Ergin ALTAY olarak düzeltilmesine, uygun bir sokak bulunduğu takdirde talebin yeniden değerlendirilmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15 NCİ MADDESİ – 2022/131; Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu-Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ‘nun 2022/98 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Tahsise uygun alan bulunamadığından dolayı, Önergede belirtilen Hatıra Ormanı ile ilgili, Belediyemizin programı dahilinde uygun bir alan bulunulduğu takdirde talebin yeniden değerlendirilmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16 NCI MADDESİ – 2022/132; İmar Komisyonu ‘nun 2022/116 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Belediye Başkanlığımıza gelen talepler doğrultusunda, 30.10.2002 tarih 24 sayı ile onaylı 1/1000 ölçekli Tirilye Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında, mevcut yapı ruhsatı bulunan taşınmazlar için yapılacak yeni yapı ruhsatı hariç, diğer yapı ruhsatı (tadilat, isim değişikliği, yeniden, yenileme… vb.) işlemlerinin yapılması talep edildiğinde 07.02.2019 tarihli ve 2018/267 Esas, 2019/49 Karar numaralı Belediyemiz Meclis Kararı gereği imar durumu başvurularının durdurulması sebebiyle mağduriyet yaşandığından, 30.10.2002 tarih 24 sayı ile onaylı 1/1000 ölçekli Tirilye Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’na ilişkin imar başvurularının durdurulması için alınan, 07.02.2019 tarihli ve 2018/267 Esas, 2019/49 Karar numaralı Belediyemiz Meclis Kararının; “1/1000 Ölçekli Tirilye Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu onaylanıncaya kadar, mer’i 30.10.2002 tarih 24 sayı ile onaylı 1/1000 ölçekli Tirilye Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamındaki mevcut yapı ruhsatı bulunan taşınmazlar ve üzerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı bulunan tescilli parsellerin/yapıların dışında kalan alanlarda yeni yapılaşma olmaması, tescilli yapıların korunması, yaşatılması ve mağduriyetler yaşanmaması amacıyla imar uygulamalarının durdurulması ve imar durum belgesinin düzenlenmemesi” şeklinde değiştirilmesi talebinin incelenmesi sonucunda; talebin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17 NCİ MADDESİ – 2022/133; İmar Komisyonu ‘nun 2022/110 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Mudanya Belediye Meclisinin 05.03.2021 tarih 2021/55 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.04.2021 tarihli 542 sayılı kararı ile onaylanan 01.-06.2021-01.07.2021 tarihleri aralığında askıya çıkarılan ve itiraz gelmeyerek kesinleşen Bursa İli, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1218 da 1 parsele ait UİP-16327768 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 20.05.2022 tarih 3669891 sayılı yazısı ekinde bulunan plan inceleme raporunun incelenmesi sonucunda; Plan açıklama raporunda, toprak kayması meydana geldiğinden çevre, can ve mal güvenliği gerekçeleri bulunması ve taşınmazın yeni yapı ruhsatı aldığı dönemde yürürlükte olan Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde “çıkmalar”a ilişkin hükümlerin değiştirilemez hüküm olmadığının belirtilmesi sebepleriyle onaylanan 15.04.2021 tarihli 542 sayılı Bursa İli, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1218 da 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 20.05.2022 tarih 3669891 sayılı yazısı ve eki rapora istinaden iptal edilmesinin ve iptaline ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyası hazırlatılmasının uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18 NCİ MADDESİ – 2022/134; Turizm Komisyonu-İmar Komisyonu ‘nun 2022/63 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, İlçemiz tanıtımına, turizm ve ekonomisine katkı sağlayacağı düşünüldüğünden, İlçemiz köy sınırlarında alternatif yürüyüş noktalarının haritalandırılması, güzergah ve mesafeleri için yönlendirme işlemlerinin yapılması amacı ile gerekli çalışmaların yapılabilmesi için komisyon oluşturulması talebinin incelenmesi sonucunda; ilk etabı Mudanya’nın batı yönünde Tirilye’den başlayarak Kapanca yönüne doğru oluşturulacak yürüyüş rotalarının belirlenmesi, haritalandırılması ve rotalara ilişkin yönlendirme tabelalarının, tanıtıma ilişkin her türlü çalışmanın hazırlanması dâhil tüm çalışma sürecinin Mudanya Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, Rota Myrleia adı ile broşürlerinin, web sitesi ve diğer uygulama ve tanıtım çalışmalarının Özel Kalem Müdürlüğü Basın Yayın Halkla İlişkiler Birimi tarafından yürütülmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19 NCU MADDESİ – 2022/135; Plan ve Bütçe Komisyonu-İmar Komisyonu ‘nun 2022/36-37-38-39-65-66 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, yapı kayıt belgesi alan bölgelere doğalgaz bağlatılmasına ilişkin 02.12.2020/31322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ilgili maddesinin incelenmesi istemi ile ilgili Dedeköy, Göynüklü, Küçükyenice, Altıntaş, Yörükyenicesi ve Balabancık Mahallesi Muhtarlıklarının başvurusunun değerlendirilerek karar alınmasına ilişkin talebin incelenmesi sonucunda; Başvuruda bulunan Dedeköy, Göynüklü, Küçükyenice, Altıntaş, Yörükyenicesi ve Balabancık Mahalleleri ve İlçemiz sınırları dâhilindeki diğer tüm mahalleler için imar planı bulunmayan mevcut yol ve bölgelerden, Bursagaz Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’nin (“Bursagaz”)  4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 4. maddesinde yer alan “8) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yapı kayıt belgesi alan yapının bulunduğu bölgenin uygulama imar planı olmaması veya uygulama imar planı olmakla birlikte yolların imar mevzuatına uygun olarak açılmamış olması halinde; ilgili belediyenin meclis kararı alarak bu bölgelerde yapılacak şebekelerin yapım tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde deplase edilmesi gerektiğinde yatırımın deplase edilen kısmıyla ilgili tüm maliyetleri üstleneceğini taahhüt etmesi şartıyla, doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından bu bölgelere şebeke yatırımı yapılabilir.” hükmü gereğince, Bursagaz ile Belediyemiz olarak mutabık kalınan projeler kapsamında; doğalgaz hatlarını geçirmesine, bu hatların döşenmesine, bilabedel izin ve muvafakat verdiğimizi, anılan hatların yapılacak imar çalışmalarında korunmaması ya da başka herhangi bir sebeple deplase edilme ihtiyacı doğması halinde ise; deplaseden kaynaklı doğabilecek tüm maliyetlerin tarafımıza ait olduğunu, bu bedelleri defaten ve nakden derhal ödeyeceğimizi, doğalgaz hatlarının geçirileceği mevcut yolların herhangi bir şekilde ortadan kalkması durumunda 3. kişilerin mülkiyet veya diğer ayni hakları ile herhangi diğer haklarının ihlalinin önlenmesine yönelik her türlü önlemi alacağımızı, bu hususta yapılması gerekli iş ve işlemleri, doğalgaz arz güvenliği ve sürekliliği ile kamu hizmetinin aksamadan yürütülmesini sağlayacak şekilde mevzuata uygun olarak tamamlayacağımızı, doğalgaz arzı sağlanan müşterilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için en kısa zamanda imar planına uygun yeni yolları açacağımızı ve Bursagaz’ın tüm bu işlemler için sorumluluğu bulunmadığını, kendisinden herhangi bir hak ve alacak talep etmeyeceğimizi, kendisini şimdiden gayri kabili rücu olmak üzere tamamen ibra ettiğimizi, beyan, kabul ve taahhüt ettiğimiz hususunun uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20 NCİ MADDESİ – 2022/136; Hukuk Komisyonu-İmar Komisyonu ‘nun 2022/111 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, İlçemiz sınırları dahilinde kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerin belirlenmesine ilişkin talebin incelenmesi sonucunda; 15.04.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kırsal Mahalle Ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliğinin Kırsal mahalle tespiti başlıklı 4. Maddesinde“(1) Kırsal mahalle, büyükşehir belediyeleri sınırları içinde olup 1984 yılı ve sonrasında köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen mahallelerde tespit edilir.

(2) Kırsal mahalle tespit edilirken birinci fıkradaki şartın yanı sıra söz konusu alanlara tanınacak muafiyet ve indirimler göz önünde bulundurularak belediye sınırları içinde benzer durumda olan yerler bakımından adalet, eşitlik ve genellik prensipleri de dikkate alınır.

(3) Bir mahallenin kırsal mahalle olarak tespit edilebilmesi için;

  1. a) Kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmemesi,
  2. b) Şehir merkezine olan uzaklık ve ulaştırma durumu,
  3. c) Belediyelerin yol, su, atık su, katı atık, toplu taşıma gibi hizmetlerinden en az birine erişebilme imkânına tam kapasitede ulaşabilip ulaşamaması,

ç) Mevcut yapılaşma durumunun kırsal niteliğinin devam edip etmemesi,

  1. d) İmar mevzuatı uyarınca yerleşik ve gelişme alanları içinde olup olmaması,
  2. e) Sosyo-ekonomik olarak; kırsal nüfus oranının yüksek olması, yüzölçümünün önemli bir kısmını tarım, orman, mera, yaylak ve kışlak arazilerinin oluşturması, tarımsal üretimin, hayvancılık ve orman faaliyetlerinin başlıca geçim kaynağı olarak tespit edilmiş olup olmaması, hususlarından bir veya daha fazlası ile benzeri hususlar dikkate alınır.” ve Kırsal yerleşik alan tespiti başlıklı 5. maddesinde “(1) Uygulamanın mahalle düzeyinde yapılması esastır. Bununla birlikte mahalle bütünlüğü içinde 4 üncü maddede belirtilen şartları taşımaması nedeniyle kırsal mahalle olarak tespit edilemeyen mahallelerdeki on bin metrekareden az olmayan alanlar, 4 üncü maddede belirtilen ilkelerde ve şartlarda kırsal yerleşik alan olarak belirlenebilir.

(2) Kırsal yerleşik alanlar, bir mahallenin veya birden fazla mahallenin bir kısmını içeren yerlerinde tespit edilebilir.” denilmektedir. Mahalle Muhtarlarından gelen talepler doğrultusunda ve ilgili mevzuat gereği Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mahallelerimiz plana uzaklığı, ulaşım durumu, belediye hizmetlerinden yararlanma, nüfus durumu, arazi yönünden kullanımı, geçim kaynağı, inşaat harçları ve emlak vergileri yönünden incelenmiştir. Her mahalle ayrı ayrı ele alınarak gerekli çalışmalar yapılmıştır.

Yapılan çalışmalar sonucu;

- Akköy, Balabancık, Çamlık, Çayönü, Çekrice, Çepni, Çınarlı, Dedeköy, Dereköy, Eğerce, Emirleryenicesi, Esence, Evciler, Hançerli, Işıklı, İpekyayla, Kaymakoba, Küçükyenice, Mesudiye,  Mirzaoba, Orhaniye, Söğütpınar, Ülkü, Yalıçiftlik, Yaman, Yaylacık, Yörükyenicesi, Mahallelerinin kırsal yerleşim özelliğinin devam ettiğinin tespit edilmesi sebebiyle idari sınırlarının tamamının Kırsal Mahalle olarak belirlenmesine,

 

- Altıntaş Mahallesinde, 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon İmar Planı sınırı dışında kalan taşınmazların,

- Tirilye (Zeytinbağı) Mahallesinde, 1/1000 ölçekli Tirilye 3.Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Tirilye Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı dışında kalan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) 10.03.2020 tarih ve 63606 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile “Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak belirlenen alan kapsamında kalan parseller hariç) taşınmazların,

- Kumyaka Mahallesinde, 1/1000 ölçekli Kumyaka Mankafa Revizyon İmar Planı dışında kalan taşınmazların,

- Aydınpınar Mahallesinde, 1/1000 ölçekli Çağrışan-Göynüklü Revizyon İmar Planı, 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Bademli-Mürsel-Yörükali Bölgesi Uygulama İmar Planı dışında kalan taşınmazların,

- Göynüklü Mahallesinde, 1/1000 ölçekli Çağrışan-Göynüklü Revizyon İmar Planı dışında kalan taşınmazların,

- Mürsel Mahallesinde, 13.06.2018 tarih 1634 sayı ile onaylı 1/1000 ölçekli Muhtelif Parsellere ait Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Bademli Mürsel Yörükali Bölgesi Uygulama İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Bademli Uygulama İmar Planı dışında kalan taşınmazların,

- Bademli, Çağrışan, Hasköy Mahallelerinde tapusunda “Köy İçi” mevkii yazan taşınmazların,

- Yörükali Mahallesinde, 1/1000 ölçekli Bademli Mürsel Yörükali Bölgesi Uygulama İmar Planı dışında kalan taşınmazların kırsal yerleşim özelliğinin devam ettiğinin tespit edilmesi sebebiyle bu alanların  “Kırsal Yerleşik Alan” olarak belirlenmesine ve ekli krokide gösterilen sınırların (Kırsal Yerleşik Alan Sınırının) geçtiği parsellerin tamamının “Kırsal Yerleşik Alan” kapsamında sayılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

MECLİS BAŞKANI

KÂTİP ÜYE

KÂTİP ÜYE

 

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

Hayati SAMAST

 

Neslihan ERDENİZ

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close