06.11.2020 - Meclis Kararları

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİ’NİN 06.11.2020 CUMA GÜNÜ SAAT:15.00’ DA YAPTIĞI

2019/2024 SEÇİM DÖNEMİNİN (16) NCI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

GELEN ÜYELER                                                              :  GELMEYEN ÜYELER                               :   

Ozan EROĞLU                                                                       Mustafa ÖZÇELİK            

Selahattin AVCI                                                                     Arif BAYRAK                                                       

Ergül BATMAN                                                                      

Cengiz TANER                                                                                                                       

Erkan ALTINTAŞ

Hayati SAMAST                                                    

Servet USTA

Enver ÜÇÜNCÜ

Ali POLAT

Aydın DEMİR

Caner TAFSİN

Adnan Menderes AKENGİN

Yusuf AKBULUT

Mehmet ER

Neslihan ERDENİZ

Kadir KAHRAMAN

Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI

Volkan BİÇER

Emre AKDEMİR

Hasan GÜLAÇ

Bülent ERDEN

Adil BAYRAKTAR

Mehmet Aybars YILANLI             

 

Belediye Meclisi (23) mevcut,  (2) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut  (1) Başkan ve (23) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2020/137; İşletme İştirakler Müdürlüğü’nün E.22688 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Çepni Mahallesi 164 Ada, 10 Parselde kayıtlı bulunan 803,41 m² Tarla vasıflı taşınmazın Satış Talebi ile ilgili evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2020/138; Fen İşleri Müdürlüğü’nün E.21707 Sayılı Park Alanı ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2020/139; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.20469 Sayılı Uygulama İmar Planı ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ - 2020/140; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.22486 Sayılı Takas ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ - 2020/141; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.22158 Sayılı 1218 Ada, 1 Parsel Bina Çıkma Ölçüsü ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ - 2020/142; Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün E.22782 Sayılı Katı Atık Tarifesi Belirlenmesi ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ - 2020/143; Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü’nün E.22804 Sayılı Müdürlük Yönetmelik Değişikliği ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna  - Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ - 2020/144; Ulaşım Komisyonu’nun 2020/131 Sayılı Mudanya İlçesi Trafik Sirkülasyon Planı ile ilgili Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun tekrar incelenmesi için Ulaşım Komisyonuna havalesinin oylanması sonucunda, Mudanya Belediye Meclisi’nin 06.11.2020 tarihli Kasım Ayı Olağan Toplantısında (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Mehmet ER, Neslihan ERDENİZ EVET 16), (İyi Parti Grubu: Mehmet Aybars YILANLI EVET 1), (Ak Parti Grubu: Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ HAYIR 5), (MHP Grubu: Bülent ERDEN, Adil BAYRAKTAR HAYIR 2) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ – 2020/145; Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 2020/116 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, İlçemiz, Hasköy Mahallesinde isimlendirilmemiş kadastro yolu tespit edildiğinden, Söz konusu Sokağa “36.Has Sokak” ismi verilmesinin uygun olduğuna,  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin (n) fıkrası gereği, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ – 2020/146; İmar Komisyonu’nun 2020/126 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Mürsel Mahallesi 1521 Parsele ilişkin İmar Planı Değişikliği talebinin uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ – 2020/147; İmar Komisyonu’nun 2020/230 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Halitpaşa Mahallesi 2564 Ada, 1 Parsele ilişkin İmar Planı Değişikliği talebinin uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ – 2020/148; İmar Komisyonu’nun 2020/130 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Bademli Mahallesi 2389 Ada, 1 Parselde bulunan taşınmaz için Güneş Enerjisi Paneli kullanılmak istendiği belirtilmiş, bu kullanım ile %30 oranında emsal artışı verilmesi, bu emsal artışının da; depo, otopark, balkon ve veranda gibi %30’a giren alanlarda kullanılması hususlarına ilişkin talebin incelenmesi sonucunda talebin uygun olmadığına, Mudanya Belediye Meclisi’nin 06.11.2020 tarihli Kasım Ayı Olağan Toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ – 2020/149; İmar Komisyonu’nun 2020/117 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Zeytinbağı Mahallesi 2188 Ada, 9 Parsel sayılı taşınmaz ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ – 2020/150; İmar Komisyonu’nun 2020/128 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Aydınpınar Mahallesi 1179 Parsele ilişkin Komisyon Raporunun aynen kabulüne, evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15 NCİ MADDESİ – 2020/151; İmar Komisyonu’nun 2020/109 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Mürsel Mahallesi 641 Parsele ilişkin Komisyon Raporunun aynen kabulüne, evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16 NCI MADDESİ – 2020/152; İmar Komisyonu’nun 2020/144 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; 1/1000 Ölçekli Kumyaka Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili Komisyon Raporunun aynen kabulüne, evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM DIŞI 1 NCİ MADDE – 2020/153; Ozan EROĞLU, Ergül BATMAN, Erkan ALTINTAŞ, Mehmet ER, Aydın DEMİR ve Selahattin AVCI’ nın 06.11.2020 tarihli Yazılı Önergenin görüşülmesi sonucunda; Önergenin aynen kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75.Maddesi kapsamında Protokol imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Hayri TÜRKYILMAZ’ a verilmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

KÂTİP ÜYE

KÂTİP ÜYE

MECLİS BAŞKANI

 

Hayati SAMAST

Mehmet ER

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close