08.01.2021 - Meclis Kararları

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİ’NİN 08.01.2021 CUMA GÜNÜ SAAT:15.00’ DA YAPTIĞI

2019/2024 SEÇİM DÖNEMİNİN (18) İNCİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

GELEN ÜYELER                                                            :  GELMEYEN ÜYELER                                            :   

Ozan EROĞLU                                                                     Selahattin AVCI  

Ergül BATMAN                                                                    Ali POLAT

Cengiz TANER                                                                    Bülent ERDEN                                 

Hayati SAMAST

Erkan ALTINTAŞ

Servet USTA

Enver ÜÇÜNCÜ

Mustafa ÖZÇELİK  

Aydın DEMİR

Caner TAFSİN

Adnan Menderes AKENGİN

Yusuf AKBULUT

Mehmet ER  

Arif BAYRAK

Neslihan ERDENİZ

Kadir KAHRAMAN

Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI

Volkan BİÇER

Emre AKDEMİR

Hasan GÜLAÇ

Adil BAYRAKTAR

Mehmet Aybars YILANLI        

 

Belediye Meclisi (22) mevcut, (3) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut  (1) Başkan ve (22) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2021/01; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.26541 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Mecliste Denetim Komisyonu’nun 3 veya 5 kişiden teşekkül etmesinin görüşülmesi sonucunda; Denetim Komisyonu’nun 5 kişiden teşekkül etmesine Mudanya Belediye Meclisi’nin 08.01.2021 tarihli Ocak Ayı Olağan Toplantısında (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Mehmet ER, Neslihan ERDENİZ HAYIR 15), (İyi Parti Grubu: Mehmet Aybars YILANLI HAYIR 1), (Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ EVET 6), (MHP Grubu: Adil BAYRAKTAR EVET 1) oyçokluğu ile (16 Red – 7 Kabul) Reddine, Denetim Komisyonu’nun 3 kişiden teşekkül etmesinin görüşülmesi sonucunda; Mudanya Belediye Meclisi’nin 08.01.2021 tarihli Ocak Ayı Olağan Toplantısında (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Mehmet ER, Neslihan ERDENİZ EVET 15), (İyi Parti Grubu: Mehmet Aybars YILANLI EVET 1), (Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ HAYIR 6), (MHP Grubu: Adil BAYRAKTAR HAYIR 1) oyçokluğu ile (16 Kabul – 7 Red) Kabulüne, karar verilmiş ve yapılan Gizli Oylama sonucunda; Belediyemiz Denetim Komisyonu Üyeliklerine Meclis Üyeleri Hayati SAMAST, Ergül BATMAN ve Volkan BİÇER aday gösterilmiş olup, yapılan Gizli Oylama neticesinde; Hayati SAMAST – 23, Ergül BATMAN – 23 ve Volkan BİÇER – 17 oy almış olup, Denetim Komisyonuna seçilmelerine, Komisyon Üyelerine Belediye Meclis Üyeleri Huzur Hakkı 2021 Yılı ilk altı ay için uygulanan ücret üzerinden günlük ödeme yapılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25 inci Maddesi gereği kabulüne, oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2021/02; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.26874 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  

 

UNVANI

 

ADET

 

DERECE

EK ÖDEME ORANI TAVANI

EK ÖDEME TUTARI

ÜCRET
ALT SINIR

ÜCRET
ÜST SINIR

Mimar

8

1

130

1.907,59

4.421,95

5.527,44

Mühendis

12

1

130

1.907,59

4.421,95

5.527,44

Şehir Plancısı

2

1

130

1.907,59

4.421,95

5.527,44

Tekniker

6

1

85

1.247,27

3.508,99

4.386,24

Teknisyen

1

3

85

1.247,27

2.826,58

3.533,23

Avukat

2

1

130

1.907,59

4.087,53

5.109,41

Arkeolog

1

1

100

1.467,38

3.951,01

4.938,76

Sosyolog

1

1

85

1.247,27

3.517,61

4.397,01

Veteriner Hekim

1

1

145

2.127,70

4.144,42

5.180,53

Diyetisyen

1

1

90

1.320,64

3.531,97

4.414,96

Çocuk Gelişimcisi

1

1

90

1.320,64

3.531,97

4.414,96

Psikolog

1

1

90

1.320,64

3.531,97

4.414,96

Ekonomist

1

1

85

1.247,27

2.834,60

3.543,25

 

 

Belediyemizde 2021 yılında Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılacak Personele 2021 yılında geçerli olmak üzere Maliye Bakanlığınca yayınlanacak Sözleşmeli Personel Tavan ve Taban Ücretlerine ilişkin Genelgede belirtilecek Taban Ücretinden ödenmesine ve Ek Ödeme yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2021/03; Zabıta Müdürlüğü’nün E.25539 Sayılı Zabıta Müdürlüğü Yönetmelik Değişikliği ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ – 2021/04; Fen İşleri Müdürlüğü’nün E.106 Sayılı Parklara İsim Verilmesi ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda;  Evrakın incelenmek üzere Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ – 2021/05; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.27020 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz, Bademli Mahallesi 199 Ada, 1 Parsel ve 564 Parsele ilişkin evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ – 2021/06; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.26903 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Bursa İli, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi 1501 Ada, 14 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ – 2021/07; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.26088 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;   Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi 1475 Parselin Doğusundaki Park Alanına ilişkin evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ – 2021/08; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.25553 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz, Hasköy Mahallesi 122 Ada, 1 Parsele ilişkin evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ – 2021/09; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.25297 Sayılı Subasman Kot Yükseltme Talebi ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ – 2021/10; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.24870 Sayılı Mudanya Belediyesi Enerji Yönetim Birimi Yönergesi’ nin Belediye Meclisi Onayına Sunulması ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda;   Evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ – 2021/11; İmar Komisyonu’nun 2020/167 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda;  Kumyaka Mahallesi 118 Ada 2 ve 3 Parsel ile 119 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsellere ilişkin evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ – 2021/12; İmar Komisyonu’nun 2020/157 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda;  Bademli Mahallesi 1152 parsel sayılı taşınmaza ilişkin evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ – 2021/13; İmar Komisyonu’nun 2020/158 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Aydoğdu Mahallesi 1000, 1007 Adalar ve Sakarya Mahallesi 1130 Adada yer alan Park Alanına ait evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ – 2021/14; İmar Komisyonu’nun 2020/165 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda;  Halitpaşa Mahallesi 1613 Ada, 3 Parsel sayılı taşınmazın Kuzeybatısındaki Park Alanına ilişkin evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 15 NCİ MADDESİ – 2021/15; Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 2017/100 Sayılı Park İsmi Verilmesi ile ilgili Raporunun görüşülmesi sonucunda;  Evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEM DIŞI 1 NCİ MADDE – 2021/16; Zabıta Müdürlüğü’nün E.26559 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  Komisyon Kararının aynen kabulüne, Mudanya Belediye Meclisinin 04.12.2020 Tarih ve Esas No 2020/156 Kararı ile Mudanya – Ömerbey Mahallesi Huzur Caddesi, Yeşildere ve Çırna Sokak üzerine kurulan Sebze - Meyve Semt Pazarının güvenli/düzenli konuma kavuşturulması, yer değişikliği yapılabilmesi ve gerekli tüm düzenlemelerin yapılabilmesi için Pazaryerleri Hakkında Yönetmeliğin 7.Maddesi doğrultusunda komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir. Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Sn.Nisa KARTALTEPE başkanlığında 18.12.2020 Cuma günü saat 14.30 da yapılan Komisyon toplantısına, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünü temsilen Sn. Enes BIÇAKLAR, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü temsilen Sn. Sinan ESEN, İlçe Ziraat Odası Başkanlığını temsilen Sn. Raif DÖNER, Mudanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığını temsilen Sn. Esat DEMİRCAN, İlçe Sağlık Müdürlüğünü temsilen Sn.Yusuf ŞEKER, Belediye Zabıta Müdürü Sn. Taner ELYILDIRIM ve İmar ve Şehircilik Müdürü Sn. Cihan CENGİZ katılım sağlamış Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğünden katılım sağlanmamıştır.

 

Sayın üyelerinin katılımı ile yapılan Komisyon toplantısında Cuma günü Ömerbey Mahallesi Huzur Caddesi, Yeşildere ve Çırna Sokak üzerine kurulan Sebze-Meyve semt pazarının, Ömerbey Mahallesi Deniz Caddesi 2.Pınar Sokak ve Sanayi Caddesi arasında kalan kısmına taşınmasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.  

   

GÜNDEM DIŞI 4 NCÜ MADDE – 2021/19; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.696 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini azaltma, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan 2020/27 sayılı genelge 81 İl Valiliğine gönderilmiş olup, söz konusu genelgede; Koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle; yerel yönetimler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarına ilişkin olarak irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatınca ödenmesi gereken bedellerin veya tutarların;

  1. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınan önlemler sonucunda veya pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde azalma meydana gelen iş yerlerinden tahsil edilecek sözü edilen bedellere ilişkin olarak idarece yapılacak değerlendirme sonucunda indirim veya erteleme yönünde karar alınabileceği,
  2. (a) bendindeki sebepler sonucunda faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak söz edilen bedellerin tahsil edilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması,
  3. Peşin ödeme yapılan iş yerlerinde bu sürece isabet eden dönemler için (a) ve (b) bentleri uyarınca gerekli indirim, erteleme ve süre uzatımı yapılabileceği,

                ç. Zorlayıcı sebeple ortaya çıkan durumun müşteriden/yükümlüden kaynaklanan bir kusurdan ileri g e l m e m i ş o l m a s ı , b u d u r u m u n t a a h h ü d ü n y e r i n e g e t i r i l m e s i n e e n g e l n i t e l i k t e o l m a s ı , müşterinin/yükümlünün bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması hususlarının idarece yapılacak değerlendirme sonucunda tespit edilmesi halinde sözleşmenin karşılıklı olarak fesih edilebileceği hükümlerine yer verilmiştir. Bu sebeple, 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile belediyemize ait taşınmazlarda bulunan ve faaliyetleri durdurulan kiracılar ile faaliyette bulunamadığı tespit edilen diğer işletmelerden faaliyette bulunamadıkları dönemlere ilişkin olarak kira bedellerinin tahsil edilmemesi, kapalı olunan süre zarfının kira sözleşmelerine ilavesi, Ayrıca; yukarıda belirtilen hususlar harici işletmeler için indirim uygulanması hususunda, Mudanya Belediye Başkanı Hayri TÜRKYILMAZ’a yetki verilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEM DIŞI 5 NCİ MADDE – 2021/20; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.702 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (i) bendi “Bütçe içi işletme ile 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek ” denildiğinden; Sermayesinin tamamı Mudanya Belediyesi’ne ait MUDAŞ Sağlık Eğitim Turizm Ulaşım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne mevcut 50.000.-TL. olan sermayesinin 33.335.000.-TL. arttırılarak 33.385.000.-TL. (Otuzüçmilyonüçyüzseksenbeşbin)’ye çıkartılmasına, arttırılan sermayenin 450.0000.-TL. (Dörtyüzellibin)’sinin nakdi, 32.885.000.-TL. ayni olarak gerçekleştirilmesine, ayni sermaye artışında 12.11.2020 tarihli Bilirkişi Raporunda belirlenen bedellerle Ek-1 listedeki taşınmazların tapu devir ve intikalinin, Ek-2 listedeki taşınmazların 10 yıllık üst hakkı kullanım hakkının şirkete devri konusunda yapılacak tüm işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesinin uygun olduğuna, Mudanya Belediye Meclisi’nin 08.01.2021 tarihli Ocak Ayı Olağan Toplantısında (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Mehmet ER, Neslihan ERDENİZ EVET 15), (İyi Parti Grubu: Mehmet Aybars YILANLI EVET 1), (Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ HAYIR 6), (MHP Grubu: Adil BAYRAKTAR HAYIR 1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM DIŞI 6 NCI MADDE – 2021/21; Kadir KAHRAMAN, Hasan GÜLAÇ, Emre AKDEMİR, Arif BAYRAK, Volkan BİÇER ve Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI’ nın 08.01.2021 tarihli Yazılı Önerge’ nin Mecliste yapılan müzakeresi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

 

KÂTİP ÜYE

KÂTİP ÜYE

MECLİS BAŞKANI

 

Hayati SAMAST

Mehmet ER

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close