13.10.2021 - Meclis Kararları

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİ’NİN 13.10.2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT:11.00’ DA YAPTIĞI

2019/2024 SEÇİM DÖNEMİNİN (26) NCI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

GELEN ÜYELER                                         :            GELMEYEN ÜYELER                                :           

Ozan EROĞLU                                                          Selahattin AVCI

Ergül BATMAN                                                          Mustafa ÖZÇELİK  

Cengiz TANER                                                          Bülent ERDEN

Erkan ALTINTAŞ                                                      Adil BAYRAKTAR

Hayati SAMAST                                                       

Servet USTA

Enver ÜÇÜNCÜ

Ali POLAT

Aydın DEMİR

Caner TAFSİN

Adnan Menderes AKENGİN

Yusuf AKBULUT

Neslihan ERDENİZ

Arif BAYRAK

Kadir KAHRAMAN

Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI

Volkan BİÇER

Emre AKDEMİR

Hasan GÜLAÇ

Mehmet Aybars YILANLI

Mehmet ER

 

Belediye Meclisi (21) mevcut, (4) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut  (1) Başkan ve (21) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2021/184; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2021/161 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin (a) fıkrası gereğince; Belediyemiz 2022 Mali Yılı Performans Programının kabulüne, Mudanya Belediye Meclisi’nin 13.10.2021 tarihli Ekim Ayı Olağan Toplantısının 2.Birleşiminde (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ, EVET 14), (İyi Parti: Mehmet Aybars YILANLI, EVET 1), (Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ, HAYIR 6), (Memleket Partisi: Mehmet ER, HAYIR 1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2021/185; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2021/162 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62.Maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca hazırlanarak Encümence görüşülüp kabul edilen ve Belediye Meclisine sunulan Belediyemizin 2022 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir-Gider tahminlerini gösterir, Gider Bütçesi her birimin Fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyleri toplamı, Gelir Bütçesi Ekonomik sınıflandırmalarının birinci düzeyi ve Bütçe Kararnamesi madde madde oylanması sonucunda; Belediyemiz 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinin (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ, EVET 14), (Ak Parti Grubu: Harcama Kalemi İtibari İle Gider Bütçesinde belirtilen 03 Kodunun 03-06-01-01 Tertibine, 03-06-02-01 Tertibine ve 04 Kodlu Gider Kalemine, 06 Kodunun 06-05-07 Tertibine ve 06-05-09-01 Tertibine Şerhi olup RED, diğer Kodları kabul ettiklerini beyan eden; Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ, EVET 6), (Memleket Partisi: Harcama Kalemi İtibari İle Gider Bütçesinde belirtilen 03 Kodunun 03-06-01-01 Tertibine, 03-06-02-01 Tertibine ve 04 Kodlu Gider Kalemine, 06 Kodunun 06-05-07 Tertibine ve 06-05-09-01 Tertibine Şerhi olup RED, diğer Kodları kabul ettiğini beyan eden; Mehmet ER, EVET 1) oyçokluğu ile kabulüne, Belediyemiz 2022 Mali Yılı Gelir Bütçesinin oybirliği ile kabulüne, Bütçe Kararnamesi oybirliği ile kabul edilmiş olup; Belediyemiz 2022 Mali Yılı Bütçesinin 145.613.000,00.-TL. olarak belirlenmesine ve 5216 Sayılı Kanunun 25.Maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havalesine, Mudanya Belediye Meclisi’nin 13.10.2021 tarihli Ekim Ayı Olağan Toplantısının 2.Birleşiminde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2021/186; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2021/163 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15.Maddesinin (d) fıkrası gereğince; Belediyemizin 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ekli listede belirtilen şekliyle kabulüne, Mudanya Belediye Meclisi’nin 13.10.2021 tarihli Ekim Ayı Olağan Toplantısının 2.Birleşiminde (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ, EVET 14), (Ak Parti Grubu: Ekli listede belirtilen Kreş Müdürlüğü’nün Ücret Tarifesine; Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ, HAYIR 6, diğer Müdürlüklerin Ücret Tarifesini kabul ettiklerini beyan eden; Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ, EVET 6), (Memleket Partisi: Ekli listede belirtilen Kreş Müdürlüğü’nün Ücret Tarifesine; Mehmet ER, HAYIR 1, diğer Müdürlüklerin Ücret Tarifesini kabul ettiğini beyan eden; Mehmet ER, EVET 1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

KÂTİP ÜYE

KÂTİP ÜYE

MECLİS BAŞKANI

 

Hayati SAMAST

Neslihan ERDENİZ

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close